Dokumentteja sähköisen äänestyksen kehittämisestä

Oikeusministeriön sivuilla on joitakin dokumentteja sähköisen äänestämisen kehittämisestä. Näistä dokumenteista ei kuitenkaan selviä juuri mitään teknisiä yksityiskohtia.

Alla on oikeusministeriöltä lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta perusteella saadut sähköisen äänestämisen kehittämistä koskevat dokumentit.

Dokumentit saatiin seuraavankaltaisella oikeusministeriön kirjaamoon 6.8.2005 sähköpostitse lähetetyllä pyynnöllä. Oikeusministeriö vastasi pyyntöön hyvin pitkällä viiveellä, saimme dokumentit vasta 11.10.2005 (lain mukaan asiakirjapyyntöön pitäisi reagoida kahden viikon kuluessa).

Sivulla http://www.vaalit.fi/14912.htm on 12.1.2004 päivätty muistio "Vaalitietojärjestelmän kehittäminen /II".

Muistiossa viitataan seuraaviin kahteen dokumenttiin, joista pyydän teitä lähettämään minulle kopion:

  • Oikeusministeriön TietoEnatorilta tilaama vaalitietojärjestelmän esimäärittely, valmistunut 6.11.2003.
  • Oikeusministeriön SysOpenilta tilaama vaalitietojärjestelmän teknisen arkkitehtuurin selvitys, valmistunut 12.1.2004.

Pyydän teitä lähettämään kopion myös mahdollisista uudemmista vaalitietojärjestelmän teknisiin ominaisuuksiin liittyvistä asiakirjoista.

Pyynnön peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta.