Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos, elokuu 2006 | EFFI.org