Electronic Frontier Finland ry:n ylimääräinen kokous 5.12.2002

Kokouspaikka: Helsingin yliopisto, päärakennus, sali 7

Paikalla olivat:

 • Juho Heikkilä
 • Kai Puolamäki
 • Mikko Rauhala
 • Antti Vähä-Sipilä
 • Juha-Matti Tapio
 • Janne Lindqvist
 • Janne Nikula
 • Kasper Rönning
 • Len Merikanto
 • Otso Kivekäs
 • Mikko Välimäki

1. Kokouksen avaus.

Mikko Välimäki avasi kokouksen.
2. Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat (2) sekä pöytäkirjantarkastajat (2)
Valittiin puheenjohtajaksi Mikko Välimäki, sihteeriksi Juho Heikkilä, ääntenlaskijoiksi Kai Puolamäki ja Antti Vähä-Sipilä, pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Rauhala ja Janne Lindqvist.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Asiasta keskusteltiin ja jatkettiin kokousta.

4. Esitetään hyväksyttäväksi kokouksen esityslista

Hyväksyttiin esityslista
5. Kuullaan yhdistyksen hallituksen katsaus kuluneeseen vuoteen sekä hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2002
Kuultiin ja hyväksyttiin Mikko Välimäen ja Kai Puolamäen suullinen toimintakertomus.
6. Kuullaan yhdistyksen hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma vuodelle 2003 sekä esitetään sen hyväksymistä
Kuultiin ja hyväksyttiin suullinen toimintasuunnitelma.

Lisäksi ehdotettiin ja päätettiin seuraavia:

 • Vakituisia keskustelutilaisuuksia. Järjestetään mahdollisuuksien mukaan.
 • Sähköpostilistat: vain jäsenille tarkoitettu ja toinen kaikille avoin.
 • EFFIn sivuille listataan soveliaiksi katsottuja lakimiehiä
7. Esitetään muutettavaksi yhdistyksen sääntöjä siten, että yhdistyksellä olisi sekä sääntömääräinen syys- että kevätkokous.
Syyskokouksessa valittaisiin hallitus ja tilintarkastajat seuraavalle vuodelle, käsiteltäisiin seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätettäisiin seuraavan vuoden jäsenmaksut. Kevätkokouksessa hyväksyttäisiin yhdistyksen edellisen vuoden toimintakertomus, kirjanpito ja tilinpäätös sekä myönnettäisiin vastuuvapaus edelliselle hallitukselle.

Päätettiin muuttaa sääntöjä esityksen mukaisesti

Ehdottiin mahdollisuutta ainaisjäsenyyteen ja sääntöjen muuttamista tältä osin. Ehdotus hyväksyttiin.

Esitetään yhdistyksen nimilyhenteen muuttamista muodosta EFFi muotoon EFFI. Muutettiin.

8. Jäsenmaksun suuruudet vuodelle 2002.
Päätettiin jäsenmaksuksu 10 euroa vuodelle 2003.

Päätettiin jättää ainaisjäsenyysmaksu hallituksen päätettäväksi. Kannatusjäsenmaksu on jäsenkohtainen ja hallituksen päätettävissä.

Päätettiin antaa hallitukselle mahdollisuus jäsenkampanjoihin myös eri suuruisilla maksuilla mm. opiskelijoiden rekrytoimiseksi.

9. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja
Valittiin puheenjohtajaksi Mikko Välimäki
10. Päätetään yhdistyksen hallituksen koko ja suoritetaan hallituksen valinta
Päätettiin kooksi yhdeksän ja valitiin siihen puheenjohtajan lisäksi Ville Oksanen, Kai Puolamäki, Herkko Hietanen, Janne Lindqvist, Mikko Rauhala, Otso Kivekäs, Juho Heikkilä ja Len Merikanto
11. Valitaan yhdistyksen tilintarkastajat
Valittiin tilintarkastajiksi vuodelle 2003 Riikka Siiskonen ja Kaisa Mattila.
12. Muut esille tulevat asiat
Ei ollut muita asioita
13. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin.