Effi ry:n kevätkokous 6.6.2006, pöytäkirja | EFFI.org

Electronic Frontier Finland Ry:n kevätkokous 6.6.2006

Kokous aloitettiin 17:07.

Paikalla:

Marko Saaresto
Janne Nikula
Kerim Arifullen
Janne Nikula
Henri Sivonen
Leena Romppainen
Juha-Matti Tapio
Ari Mäkelä
Juho Lindman
Jukka Ruotsalainen
Teemu Välimäki
Jukka Huhta
Kai Puolamäki
Ville Oksanen
Tapani Tarvainen
Herkko Hietanen

  1. Päätettiin että Tapani Tarvainen toimii yhdistyksen kokouksen puheenjohtajana.
  2. Päätettiin että Janne Nikula toimii puheenjohtajana käsiteltäessä vastuuvapauden myöntämisestä 2005 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
  3. Päätettiin että sihteerinä toimii Herkko Hietanen ja ääntenlaskijoina Henri Sivonen ja Leena Romppainen
  4. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
  5. Hyväksyttiin kokouskutsun mukana toimitettu esityslista.
  6. Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen ja kokous hyväksyi toimintakertomuksen.
  7. Viime vuoden taloudenhoitaja Kai Puolamäki esitteli tilinpäätöstä, sen liitteenä olevan taloutta koskevaa kertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen. Janne Nikula toimi puheenjohtajana ja ehdotti, että tilinpäätös vahvistetaan sekä tili ja vastuuvapaus myönnetään 2005 vastuuvelvollisille. Kokous päätti myöntää vapauden.
  8. Keskusteltiin uudesta graafisesta ilmeestä.
  9. Yhdistyksen kokous tarkisti pöytäkirjan joka pidettiin näkyvillä kokouksen ajan valkokankaalla.
  10. Kokous päätettiin 18:00