Hallituksen yhteystiedot | EFFI.org

Electronic Frontier Finland - Effi ry:n hallitus 2018

Huom. Effin hallituksen jäsenet ja muut toimihenkilöt toimivat yhdistyksessä yksityishenkilöinä, eivät työnantajansa tai muiden sidosryhmiensä edustajina.

Kaikki tavoittaa sähköpostitse etunimi.sukunimi@effi.org -osoitteilla.

Leena Romppainen Leena Romppainen, puheenjohtaja
040 590 3031, puheenjohtaja@effi.org
IT-asiantuntija, töissä Futurice Oy:ssä.
Timo Karjalainen Timo Karjalainen, varapuheenjohtaja, sihteeri
050 590 3763
Ohjelmistoalan yrittäjä, Sorware ay.
Tapani Tarvainen Tapani Tarvainen, varapuheenjohtaja, jäsenvastaava
040 729 3479, gpg-avain
FM, yli-insinööri Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian tiedekunnassa.
Elias Aarnio Elias Aarnio, varapuheenjohtaja, jäsentiedotevastaava
040 541 1832
Valtiotieteen maisteri, Kaarina, IRC:elias_a
Ahto Apajalahti Ahto Apajalahti
045 310 2342
Filosofian maisteri (historia), väitöskirja valmisteilla Helsingin yliopistossa. Töissä tutkimustehtävissä.
Henrik Ingo Henrik Ingo
040 5697354
Tietokanta- ja open source -asiantuntija, tällä hetkellä performanssitiimissä MongoDB:llä.
Mikko Kenttälä Mikko Kenttälä

Tietoliikenne- ja tietoturva-asiantuntija yksityisellä sektorilla. Yhdistysaktiivi.
Juha Nurmi Juha Nurmi

Raoul Plommer Raoul Plommer
044 581 0005
Liiketaloustieteen kandidaatti, Helsinki.
Sirpa Pöyhönen Sirpa Pöyhönen, rahastonhoitaja
FM, biologi. Ohjelmistoalan yrittäjä, Sorware ay.