Hallituksen yhteystiedot | EFFI.org

Electronic Frontier Finland ry:n hallitus 2017

Huom. Effin hallituksen jäsenet ja muut toimihenkilöt toimivat yhdistyksessä yksityishenkilöinä, eivät työnantajansa tai muiden sidosryhmiensä edustajina.

Kaikki tavoittaa sähköpostitse etunimi.sukunimi@effi.org -osoitteilla.

Timo Karjalainen Timo Karjalainen, puheenjohtaja
050 590 3763, puheenjohtaja@effi.org
Ohjelmistoalan yrittäjä, Sorware ay.
Leena Romppainen Leena Romppainen, varapuheenjohtaja
040 590 3031
Englantilaisen filologian ikiopiskelija Helsingin yliopistossa, töissä Futurice Oy:ssä.
Tapani Tarvainen Tapani Tarvainen, varapuheenjohtaja, jäsenvastaava
040 729 3479, gpg-avain
FM, yli-insinööri Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian tiedekunnassa.
Elias Aarnio, varapuheenjohtaja
040 541 1832
Valtiotieteen maisteri, Kaarina, IRC:elias_a
Ahto Apajalahti Ahto Apajalahti
045 310 2342
Filosofian maisteri (historia), väitöskirja valmisteilla Helsingin yliopistossa. Töissä tutkimustehtävissä.
Mikko Kenttälä Mikko Kenttälä

Tietoliikenne- ja tietoturva-asiantuntija yksityisellä sektorilla. Yhdistysaktiivi.
Elina Kurikka Elina Kurikka

Raoul Plommer
044 581 0005
Liiketaloustieteen kandidaatti, Helsinki.
Sirpa Pöyhönen Sirpa Pöyhönen, rahastonhoitaja, sihteeri
FM, biologi. Ohjelmistoalan yrittäjä, Sorware ay.