Hallituksen yhteystiedot | EFFI.org

Electronic Frontier Finland - Effi ry:n hallitus 2019

Huom. Effin hallituksen jäsenet ja muut toimihenkilöt toimivat yhdistyksessä yksityishenkilöinä, eivät työnantajansa tai muiden sidosryhmiensä edustajina.

Kaikki tavoittaa sähköpostitse etunimi.sukunimi@effi.org -osoitteilla.

Leena Romppainen Leena Romppainen, puheenjohtaja
040 590 3031, puheenjohtaja@effi.org
IT-asiantuntija, töissä Futurice Oy:ssä.
Timo Karjalainen Timo Karjalainen, varapuheenjohtaja, sihteeri
050 590 3763
Ohjelmistoalan yrittäjä, Sorware ay.
Tapani Tarvainen Tapani Tarvainen, varapuheenjohtaja, jäsenvastaava
040 729 3479, gpg-avain
FM, yli-insinööri Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian tiedekunnassa.
Elias Aarnio Elias Aarnio, varapuheenjohtaja, jäsentiedotevastaava
040 541 1832
Valtiotieteen maisteri, Kaarina, IRC:elias_a
Kuisma Joentakanen Kuisma Joentakanen

Insinööri (AMK), ohjelmistokehittäjänä Digialla.
Mikko Kenttälä Mikko Kenttälä

Tietoliikenne- ja tietoturva-asiantuntija yksityisellä sektorilla. Yhdistysaktiivi.
Juha-Pekka Laesvuori Juha-Pekka Laesvuori

Ohjelmistoalan yrittäjä, Iteco Oy
Juha Nurmi Juha Nurmi

Sirpa Pöyhönen Sirpa Pöyhönen, rahastonhoitaja
FM, biologi. Ohjelmistoalan yrittäjä, Sorware ay.