Electronic Frontier Finland – Effi ry:n hallitus 2019

Huom. Effin hallituksen jäsenet ja muut toimihenkilöt toimivat yhdistyksessä yksityishenkilöinä,
eivät työnantajansa tai muiden sidosryhmiensä edustajina.

Kaikki tavoittaa sähköpostitse etunimi.sukunimi@effi.org -osoitteilla.

Leena Romppainen Leena Romppainen, puheenjohtaja
040 590 3031, puheenjohtaja@effi.org


IT-asiantuntija, töissä Futurice Oy:ssä.

Timo Karjalainen Timo Karjalainen, varapuheenjohtaja, sihteeri
050 590 3763

Ohjelmistoalan yrittäjä, Sorware ay.

Tapani Tarvainen Tapani Tarvainen, varapuheenjohtaja, jäsenvastaava
040 729 3479,
gpg-avain

FM, yli-insinööri Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian tiedekunnassa.

Elias Aarnio Elias Aarnio, varapuheenjohtaja, jäsentiedotevastaava
040 541 1832

Valtiotieteen maisteri, Kaarina, IRC:elias_a

Kuisma Joentakanen Kuisma Joentakanen

Insinööri (AMK), ohjelmistokehittäjänä Digialla.

Mikko Kenttälä Mikko Kenttälä

Tietoliikenne- ja tietoturva-asiantuntija yksityisellä sektorilla.
Yhdistysaktiivi.

Juha-Pekka Laesvuori Juha-Pekka Laesvuori

Ohjelmistoalan yrittäjä, Iteco Oy

Juha Nurmi Juha Nurmi

 

Sirpa Pöyhönen Sirpa Pöyhönen, rahastonhoitaja

FM, biologi. Ohjelmistoalan yrittäjä, Sorware ay.