Effi: Teletunnistetietojen pakkotallennus Saksassa perustuslain vastainen | EFFI.org

Effi: Teletunnistetietojen pakkotallennus Saksassa perustuslain vastainen

Maaliskuu 4, 2010 - 12:58

Helsinki 3.3.2010
Vapaa julkaistavaksi heti
Lehdistötiedote
Electronic Frontier Finland - Effi ry

Electronic Frontier Finland (Effi) ry on tyytyväinen Saksan perustuslakituomioistuimen päätökseen, jolla kumottiin maan teletunnistetietoja koskeva laki perusoikeuksien vastaisena ja määrättiin kerätyt tiedot tuhottavaksi. Laki perustui EU:n direktiiviin, jonka pohjalta teletunnistetietoja tallennetaan myös Suomessa.

Effin lakiasiantuntija Ville Oksanen kommentoi: "Nyt Saksasta saatu tuomio vahvistaa sen, mitä Effi on johdonmukaisesti tuonut esille asian kansallisen käsittelyn yhteydessä - yleinen tallennusvelvollisuus säädetyssä muodossa loukkaa kansalaisten oikeutta yksityisyyteen." Oksanen jatkaa: "Suomessa laki loukkaa yksityisyyttä vieläkin enemmän. Täällä tietoja säilytetään kaksinkertainen aika Saksaan verrattuna, kokonaisen vuoden ajalta."

Teletunnistetietoja ovat esimerkiksi tiedot siitä, missä henkilö on liikkunut matkapuhelimensa kanssa, milloin ja kenen kanssa hän on keskustellut ja kuinka pitkään. Laki kattaa myös ns. IP-pohjaisen tiedonsiirron eli sen perusteella pitää tallentaa esimerkiksi VOIP-puhelujen ja sähköpostin lähetystiedot.

Effin puheenjohtaja Tapani Tarvainen nostaa lopuksi kissan pöydälle: "Saksan päätös nostaa väistämättä taas esille kysymyksen, voiko enemmistöhallitusten aikana perustuslakivaliokunta valvoa enää tehokkaasti perusoikeuksien toteutumista. Nythän Suomessa laajempi laki meni läpi, vaikka Saksassa alan erityistuomioistuin katsoi sen olevan selkeästi eurooppalaisen perusoikeusjärjestelmän vastainen. Ajoiko poliittinen tarkoitusperä ja Suvi Lindenin suojelu kansalaisten oikeuksien edelle?"

Lisätietoja:

Ville Oksanen
Hallituksen jäsen, Electronic Frontier Finland ry
ville.oksanen@effi.org
040 536 8583

Tapani Tarvainen
Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
tapani.tarvainen@effi.org
040 729 3479

Effin aiempia tiedotteita ja asiantuntijalausuntoja aiheesta:

http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2005-12-14.html


http://www.effi.org/julkaisut/lausunnot/tallennusvelvollisuuslausunto04.rtf


http://www.effi.org/julkaisut/lausunnot/tallennusvelvollisuuslausuntoLiV.rtf

Electronic Frontier Finland - Effi ry on perustettu käyttäjien ja kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta, tekijänoikeudesta ja yksityisyyden suojasta Suomessa ja Euroopassa. Effi on European Digital Rightsin perustajajäsen. Lisätietoja Effin kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/.