Tekijänoikeuslain lakiteksti ja KKO:n tekijänoikeuspäätökset

9.1.2006

Jukka Kemppinen (blogi) on tehnyt uuden tekijänoikeuslain lakitekstistä koosteen, jossa ylimenokauden säännökset on selkeyden vuoksi erotettu pienemmällä fontilla ja väliotsikot ja lukujen nimet isolla ja kursiivilla: http://www.effi.org/tekijanoikeus/tekijanoikeuslaki-2006.pdf

Kemppinen on myös koonnut yhteen kaikkien tekijänoikeutta koskevat KKO:n oikeustapausten otsikot. Mukana ei ole aivan kaikkia tapauksia, joissa tekijänoikeus mainitaan (2004:4 Tuomioistuimen toimivalta - yleinen tuomioistuin vai markkinaoikeus): http://www.effi.org/tekijanoikeus/tekijanoikeustapaukset-rubriikit.pdf

Ajantasainen lakiteksti löytyy myös Finlexistä, mutta siellä muutokset on esitetty varsin epähavainnollisesti.