EFFi - Tekijänoikeusdirektiivin kansallinen toteuttaminen tehtävä harkiten

Suomen tulee päivittää tekijänoikeuslaki uuden tekijänoikeusdirektiivin mukaiseksi vuoden 2002 joulukuuhun mennessä. EFFi on vakavasti huolestunut, että direktiiviä toteutettaessa ei oteta tarpeeksi huomioon tavallisten kansalaisten oikeuksia. Direktiivi ja laajeneva patenttisuoja uhkaavat myös tervettä kilpailua ohjelmistosektorilla.

Ongelmien vähentämiseksi uuden tekijänoikeuslain tulisi täyttää EFFi:n mielestä ainakin seuraavat ehdot:

  • 1. Oikeus tietokoneohjelman sisäisen toiminnan tutkimiseen tulee säilyttää vähintään nykyisellä tasolla. Ilman tätä oikeutta yhteensopivien tuotteiden kehittäminen hankaloituu huomattavasti.
  • 2. Käyttäjillä tulee olla oikeus hankkia tuotteita, joiden avulla he voivat käyttää teoksia tekijänoikeuslain sallimassa laajuudessa.
  • 3. Sisällöntuottajien tulee rakentaa järjestelmänsä sellaiseksi, etteivät ne estä käyttäjiä hyödyntämästä oikeuksiaan.
  • 4. Tekijänoikeuslain tulee tehdä selväksi, ettei se rajoita missään muodossa tieteellistä tutkimusta.
  • 5. Lakia tulkittaessa tulee valita aina se tulkintavaihtoehto, joka johtaa käyttäjien oikeuksien toteutumiseen täydessä mitassaan.

Niin itsestäänselvinä kuin käyttäjien oikeuksia ja vapauksia Suomessa pidetäänkin, direktiivi muodostaa niille todellisen uhan.

Lisätietoja:
EFFin puheenjohtaja: mikko.valimaki@effi.org
050-598 0498

Katso myös www.eurorights.org


16.9.2001 MS Word dokumentista HTML:ksi

janne.lindqvist@effi.org