Suomen tekijänoikeuslainsäädännön uudistus

Eduskunta hyväksyi tekijänoikeuslakiesityksen HE 28/2004 vp muutettuna. Lisätietoa EFFIn lehdistötiedotteesta 5.10.2005 ja EFFIn tekijänoikeussivuilta ja blogista.

Eduskunnan työ on ohi. Seuraavaksi lain käsittelyjärjestyksessä on vuorossa presidentin esittely.

Edellinen lakiesitys HE 177/2002 vp kaatui eduskunnassa 10.2.2003.

Lisätietoa tekijänoikeuslakiehdotuksesta HE 28/2004 vp EFFIn Tekijänoikeus-FAQista.

Tekijänoikeuslakiehdotuksen mukaan esimerkiksi suojauksen kiertäminen yksityistä kopiointia varten olisi laitonta (esim. kaupasta ostetun kopiosuojatun äänitteen kopiointi kannettavalle soittimelle). Jos tällaisesta kopioinnista jäisi kiinni pitäisi siitä maksaa hyvitys oikeudenhaltijalle ja kopio olisi tuhottava - sakkoa tai vankeutta muutaman kopion hallussapidosta ei sentään voisi saada, toisin kuin useamman kuin muutaman kopion tekemisestä.


Raili ja musiikkikokoelma
(piirtänyt Niina Aalto)


Vanhaa materiaalia (tuoreempaa materiaalia tekijänoikeussivuilla):

Lakiehdotus tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta

Eduskunta on hyväksynyt lakiehdotuksen tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta ( HE 194/2001). Laki velvottaa Internet-palveluntarjoajat poistamaan mahdollisesti tekijänoikeutta loukkaava materiaali tekijänoikeudenhaltijan vaatimuksesta.

Internet-palveluntarjoajia ei pitäisi velvoittaa poistamaan tekijänoikeutta mahdollisesti rikkovaa materiaalia ilman tuomioistuimen päätöstä. Tekijänoikeuden haltijan tulisi osoittaa materiaalin poistopyyntö materiaalin julkaisijalle, ei tämän palveluntarjoajalle (palveluntarjoaja voisi toki välittää poistopyynnön asiakkaalleen).

Laki mahdollistaa "epämiellyttävien" tietojen julkaisun estämisen. Esimerkiksi maaliskuussa 2002 Googlen piti poistaa hakutuloksistaan Skientologikulttia kritisoiva materiaali vastaavan amerikkalaisen lainsäädännön velvoittamana (Digital Millenium Copyright Act), kun skientologit olivat väittäneet materiaalin rikkovan heidän tekijänoikeuksiaan. Sittemmin kultti vaati Googlea poistamaan artikkeleita myös Googlen Usenet-arkistosta.