Itä-Suomen hovioikeus vapautti opiskelijat tekijänoikeussyytteistä

Tiivistelmä

Itä-Suomen hovioikeus vapautti 7.4.2005 kaksi opiskelijaa, jotka olivat kiertäneet tietokoneohjelmien teknisiä suojauksia ja jakaneet ohjelmia rajatussa kaveripiirissä. Käräjäoikeus oli tuominnut opiskelijoille tekijänoikeusrikoksesta kymmenien tuhansien eurojen korvaukset (josta suurin osa vastapuolen oikeudenkäyntikuluja) ja ehdollista vankeutta.

Hovioikeuden mukaan pelkkä teknisen suojakeinon harrastusluonteinen kiertäminen ei täyttänyt tekijänoikeusrikoksen tunnusmerkistöä.

Lisäksi ohjelmien jakaminen palvelimella, jossa oli korkeintaan "pari-kolmekymmentä" tarkoin valittua ja ennalta tunnettua käyttäjää, ei täyttänyt tekijänoikeudellisesti relevantin levittämisen määritelmää. Jakaminen oli tuomioistuimen mukaan tulkittava tapahtuneeksi yksityisessä lähipiirissä. (Jos palvelin olisi ollut avoin koko maailmalle, olisi tuomio luultavasti ollut toinen.)

Jutulla on suora kytkentä vireillä olevaan tekijänoikeuslain uudistukseen. Hävinneen osapuolen (Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry) juristi kommentoi tuomiota sanomalla: "On välttämätöntä, että rikoslakia muutetaan siten, että tietoverkoissa tapahtuvasta tekijänoikeuspiratismista poistetaan vaatimus ansiotarkoituksesta."

EFFI ei pidä näin radikaalia tekijänoikeuslain muuttamista lainkaan tarpeellisena. Lailla ei pidä puuttua ihmisten yksityisiin asioihin. Näillä on tuskin merkittävää vaikutusta kansainvälisten media- ja ohjelmistoyritysten liiketoimintaan. Päinvastoin, esimerkiksi kopiosuojausten kiertäminen voi olla edellytys käyttäjien laillisten oikeuksien toteutumiselle.

Asiakirjat

Itä-Suomen hovioikeuden tuomio 7.4.2005,

Valitus Itä-Suomen hovioikeudelle (1),

Valitus Itä-Suomen hovioikeudelle (2),

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen (levy-yhtiöt, elokuvayhtiöt jne.) vastine valitukseen,

Alkuperäinen Kuopion käräjäoikeuden päätös 27.6.2003,