Electronic Frontier Finland - EFFI ry

ÄKT:n oikaisuvaatimus EFFIlle

Levy-yhtiöiden edunvalvontajärjestö ÄKT vaati kovasanaisesti EFFIä korjaamaan sivuillaan olevat heidän mielestään virheelliset väitteet. EFFIllä ei ole oikeudellista velvollisuutta julkaista ÄKT:n vastineita, kuten ÄKT:kään ei tarvitse julkaista EFFIn tiedotteita. Luontevampi paikka tällekin ÄKT:n tiedotteelle olisi ollut heidän oma WWW-sivunsa. Pidämme kuitenkin avointa mielipiteen ilmaisua tärkeänä, mistä syytä julkaisemme ÄKT:n vastineen sellaisenaan:

Lisäys: ÄKT lupasi alla näkyvässä kirjeessään selventävänsä halutessamme asiataustaa. Lähetimmekin ÄKT:lle 20.1.2003 avoimen kirjeen, jossa pyysimme heiltä selvitystä kopiosuojauksista ja niiden vaikutuksesta levyjen myyntiin. Kirjeeseen ei ole kuulunut minkäänlaista vastausta.

EFFIn kommentteja ÄKT:n vastineisiin:


[ÄKT:n kommentit ovat kursiivilla.]


Timo Syrjälän lähettämä oikaisuvaatimus 17.12.2002

*Oikaisuvaatimus***

EFFI ry on 10.12.2002 antanut mediatiedotteen otsikolla "EFFI varoittaa ostamasta cd-levyjä pukinkonttiin". Tiedote on myös luettavissa yhdistyksen verkkosivulta.

EFFIn tiedotteen otsikossa sana "CD-levyjä" oli lainausmerkeissä. Tiedotehan ei koskenut lainkaan CD-standardin mukaisia levyjä, vaan kopiosuojattuja äänitteitä ja niistä kuluttajille aiheutuneita ongelmia.

EFFIn tiedote sisältää virheellisiä tietoja, joilla saattaa olla ikäviä ja haitallisia vaikutuksia äänitealan parissa työskenteleville yhteisöille ja yksityishenkilöille. Tämän on vastauksessaan myöntänyt myös puheenjohtaja Välimäki. Tiedotetta on toistettu mediassa (mm. Hämeen Sanomat 11.12.02). ÄKT on toimittanut vastineen EFFI ry:lle sen laatiman tiedotteen johdosta.

Jos ääniteteollisuudelle aiheutuu haittaa, johtuu se ääniteteollisuuden kuluttajan etujen vastaisesti käyttöön ottamista kopiosuojauksista.

Lisäksi, toisin kuin ÄKT:n oikaisuvaatimuksessa annetaan ymmärtää, EFFIn puheenjohtaja Mikko Välimäki ei ole myöntänyt EFFIn lehdistötiedotteen sisältävän asiavirheitä. Levyteollisuuden edunvalvontajärjestö ÄKT:n ja kuluttajien etuja ajavan EFFIn näkökannat ovat toki erilaisia.

Tiedote on edelleen luettavissa EFFI ry:n kotisivulla. Puheenjohtaja Välimäki on ilmoittanut vastauksessaan, että kerran julkaistua tiedotetta on mahdoton ottaa pois?

EFFI ei poista lehdistötiedotteitaan sivuiltaan kevein perustein. Pyrimme tietysti korjaamaan asiavirheet, jos sellaisia on.

Painovapauslaki ja sen korvaava Sananvapauslaki lähtevät siitä, että virheellinen tieto on korjattava oikaisemalla. Korjaamisen on tapahduttava maksutta, ilman aiheetonta viivästystä, asianmukaisessa laajuudessa ja samalla tavalla kuin oikaisuvaatimuksen perusteena oleva viesti.

Painovapauslaki ei koske verkkojulkaisuja ja lakiehdotus sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä (HE 54/2002 vp) on vasta eduskuntakäsittelyssä. Mutta kuten sanottua, vaikka EFFIllä ei olekaan velvollisuutta julkaista ÄKT:n tiedotetta, julkaisemme sen silti, jotta keskustelu asiasta lisääntyisi.

Vaadimme EFFI ry:tä julkaisemaan puheenjohtaja Välimäelle 13. joulukuuta toimitettu vastine tiedotteenne johdosta. Vastine on julkaistava EFFI ry:n sivulla asianmukaisesti eli ilman aiheetonta viivästystä, lyhentämättömänä, yhtäjaksoisesti ilman välikommentteja ja samassa yhteydessä kuin oma mediatiedotteenne.

Jos ette aio julkaista vastinettamme, pyydämme ilmoittamaan asiasta pikaisesti. Pyydämme myös ilmoittamaan perustelunne kieltäytymiselle jatkotoimenpiteitä varten. Toivottavasti toimitte sananvapautta kunnioittavalla tavalla ja otatte vastuun julkaisemistanne lausunnoista.

Vastaisuudessa toivomme asiallisempaa tiedottamislinjaa. Voitte halutessanne käydä asiataustaa kanssamme läpi.

Helsingissä 17.12.2002

VT Timo Syrjälä

Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry.


ÄKT kommentoi 13.12.2002

ÄKT kommentoi 13.12.2002

On täysin käsittämätöntä, että järjestö joka väittää ajavansa kuluttajien asiaa hyökkää yhtä toimialaa vastaan yrittäen haitata suomalaisten äänitekauppiaiden, tuottajien, taiteilijoiden ja tekijöiden elinkeinoa vuoden tärkeimpänä sesonkina. Suorastaan häpeällistä on se, että tämä hyökkäys perustuu pääosin virheellisiin ja vääristeltyihin tietoihin.

Kuten yllä mainitsimme, haittaa on aiheutunut siitä, että levyteollisuus on markkinoinut CD-standardia rikkovia äänitteitä puutteellisin merkinnöin. Alla kommentoimme ÄKT:n mukaan virheellisiä ja vääristeltyjä tietoja.

Allaoleva tiedote julkaistiin EFFI:n toimesta 10.12.2002. Oheisessa tekstissä tiedotteen kommentteina tarkistettavissa olevaa faktaa.

Helsinki 10.12.2002
Lehdistötiedote Vapaa julkaistavaksi heti
Electronic Frontier Finland - EFFI ry

Electronic Frontier Finland - EFFI ry varoittaa niitä, jotka suunnittelevat ystäviensä ilahduttamista musiikkilahjalla. Lähes kaikki levykustantajat ovat ottaneet syksyn aikana käyttöön CD-levyjen kopiosuojausjärjestelmät. Monien uutuuslevyjen takanteen on painettu pienellä präntillä huomaamaton englanninkielinen varoitusteksti. Se on otsikoitu "TÄMÄ TUOTE ON KOPIOSUOJATTU".

"Kopiosuojatut levyt ovat viallisia CD-levyjä. Ne eivät soi kaikissa tietokoneissa, HIFI-soittimissa tai autostereoissa. Kopiosuojattuja levyjä ei siksi kannata ostaa joululahjaksi, ellei ole täysin varmaa, että lahjan saajalla ei ole eikä tule olemaan tietokonetta," lataa EFFIn puheenjohtaja Mikko Välimäki ja jatkaa: "Lapsille ja nuorille en ostaisi tänä jouluna yhtään uutuuslevyä lahjaksi. Myös varttuneempien on hyvä tiedostaa piilevä vaara: levyistä ei voi enää ottaa kopiota tyhjälle CD-levylle esimerkiksi mökki- tai autostereokäyttöä varten. Tämä voi tulla monille yllätyksenä."

  • Varoitustekstejä esiintyy niin CD-levyjen etu-kuin takakansissakin. On totta, että erityisesti alussa ne olivat kohtalaisen pienellä. Olemme kuitenkin ohjeistaneet kauppaa jo huhtikuussa informoimaan asiakasta suullisesti kopiosuojatun levyn myynnin yhteydessä. Näin on myös mahdollisuuksien mukaan tehty. IFPI:n on kehittänyt Copy Control -tunnuksen juuri kuluttajia palvellakseen.

EFFIn mielestä on positiivista, että ÄKT pyrkii tiedottamaan kauppiaita kopiosuojauksista. Tosiasia kuitenkin on, että vielä kopiosuojatut levyt ovat useissa kaupoissa sekaisin kopiosuojaamattomien kanssa ja varoitustekstejä on erilaisia ja ne ovat monasti huomaamattomia tai jopa pelkästään englanninkielisiä. Kuluttajien varoittaminen asiasta on siis aiheellista.

  • Kopiosuojausten uusimmat versiot mahdollistavat levyjen kuuntelemisen myös tietokoneen cd-asemassa. Tavallisissa kuluttaja audiosoittimissa niin auto- kuin kotistereoissa ne soivat yleensä useimmiten ongelmitta. Joskus harvoin tietynmerkkisten ja mallisten autolaitteiden kanssa saattaa esiintyä ongelmia. Yhteensopivuusongelmista kuitenkin päästänee pikkuhiljaa tekniikan kehittyessä edelleen.

ÄKT siis myöntää, että ongelmia esiintyy. Miksi varoittaminen olisi siis aiheetonta? Mitä tulee siihen, että yhteensopivuusongelmista päästäisiin eroon, ei EFFI ole asian suhteen niin optimistinen. Myöskään väite, jonka mukaan kopiosuojatut levyt toimisivat kaikkien tietokoneiden CD-ROM-asemissa, ei pidä paikkaansa. Ks. EFFIn sivu CD-levyjen kopiosuojauksista.

  • Kopiosuojattuja levyjä pystyy tälläkin hetkellä kopioimaan edelleen kaseteille, minidisc -levyille jne. Myös CD-R kopiointi tallentavalla audiocd-soittimella on mahdollista. Ainoastaan tietokoneen avulla tapahtuvaa kopiointia on rajoitettu. Tekniikan uusimmat versiot sisältävät DRM -ohjelman, joka mahdollistaa myös tietokoneen avulla tehtävän rajoitetun kopioinnin.

"Rajoitettu kopiointi" tarkoittaa tässä yhteydessä usein kopiosuojattua tiedostotyyppiä, jonka äänenlaatu ei välttämättä ole paras mahdollinen ja joka tuskin toimii muilla kuin uusilla Windows-käyttöjärjestelmillä (ja ehkä Macilla).

  • Juuri valmistuneen Suomen Gallup Markkinatutkimuksen tekemän musiikin kulutustutkimuksen mukaan 1% vastanneista kuuntelee joskus musiikkia tietokoneen cd-asemalta töissä. Kotikoneen cd-asemasta joskus kuuntelevien määrä oli 9%.

Olisi mielenkiintoista nähdä koko tutkimus ja sen lähtöoletukset. Esimerkiksi äskettäin julkaistusta Kasettimaksutoimiston yksityistä kopiointia koskevasta tutkimuksesta saattoi saada aivan eri kuvan lehdistötiedotteita ja itse tutkimusta lukemalla.

Joka tapauksessa kymmenesosa kuluttajista on merkittävä määrä. EFFI uskoo, että kuluttajat osaavat itse arvioida, onko heillä käytössään tietokone ja tarvitseeko heidän ottaa EFFIn varoitukset näiltä osin huomioon.

EFFIn varapuheenjohtaja Ville Oksanen kommentoi: "Olisikin hyvin toivottavaa, että levykaupoissa kopiosuojatut levyt laitettaisiin täysin eri hyllyihin kuin aidot CD-levyt. Varoitustekstejä olisi myös syytä selkeyttää huomattavasti nykyisestä - muuten aletaan lähestyä kuluttajien harhauttamista. Esimerkiksi kannen muoveissa voi olla painettuna "compact disc" -logo vaikka kopiosuojattu levy ei ole CD-standardin mukainen. Kyse on eri tuotteesta."

  • Olemme juuri jakaneet vähittäiskaupalle tiedotemateriaalia kopiosuojauksiin liittyen, joten tämä ongelma on hoidossa. Compact disc -logoa ei myöskään enää kopiosuojatuissa levyissä esiinny.

EFFIllä on hallussaan kopiosuojattu suomalainen äänite, jonka sisälle muovikuoriin on painettu "compact disc" -logo. Kannen tai CD-levyn teksteissä CD-logoa ei sen sijaan esiinny.

FT Kai Puolamäki EFFIstä ihmettelee levy-yhtiöiden toimintaa: "Ensimmäiset versiot levyjen kopiosuojauksista ovat teknisesti susia. Joidenkin soittimet ovat rikkoutuneet suojausten takia. Myös levy-yhtiöt ovat tämän myöntäneet. Silti he perustelevat kopiosuojauksia välttämättömänä toimena lisääntyneen kopioinnin aiheuttamaa levymyynnin laskua vastaan."

  • Yhtään tietokoneen rikkoutumista ei ole todistettavasti tapahtunut. Puolamäki viittaa asiassa Wired -lehden artikkeliin, jossa ei myöskään sellaisesta kerrota. Tämä on siis täysin perätön väite. Yhdessä tapauksessa ÄKT:lle esitettiin väite tietokoneen kovalevyn rikkoutumisesta, jolloin tarjouduimme lähettämään kuluttajan kone testattavaksi suojaustekniikan valmistajalle. Valittaja jätti jostain syystä asian sikseen. Tiedotteessa viitataan wired news-julkaisun artikkeliin, joka puolestaan viittaa Apple-yhtiön kotisivujen ao. artikkeliin: http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=106882. Siinä kerrotaan, että kopiosuojatut levyt (kuten myös perinteiset audiocd:t) ovat saattaneet jumiutua levyasemaan ja annetaan ohjeita levyn saamiseksi ulos koneesta.

EFFI suosittelee lukemaan ÄKT:n mainitseman dokumentin loppuun asti. Dokumentin lopussa sanotaan, että jos kopiosuojattu levy ei tule ulos CD-ROM-asemasta tai jos tietokone ei enää käynnisty, tulee kuluttajan ottaa yhteyttä Applen huoltoon tai tekniseen tukeen.

Wired-lehden artikkelin mukaan kuluttajien on pitänyt viedä Macintosh-tietokoneitaan huoltoon kopiosuojattujen levyjen juututtua CD-ROM-asemiin. Huollossa levyt oli ilmeisesti saatu ulos. On totta, että Macintoshien levyasemat eivät Wiredin artikkelin mukaan ole rikkoutuneet siten, että niitä ei olisi saatu huollossa kuntoon.

Puolamäki on osoittanut aiemmin, että lisääntynyt kopiointi ei levy-yhtiöiden väitteistä huolimatta näy suoraan levyjen myynnin laskuna. Hän selittää: "Levymyyntiin vaikuttavat ennen kaikkea suhdanteet. Nyt levy-yhtiöt vielä laskevat tuotteidensa laatua ja haluavat pitää hinnan samana. On sanomattakin selvää, että myynti laskee."

  • Puolamäen ns. "tutkimus" sisältää suoranaisesti virheellistä tietoa. Faktat voi käydä tarkistamassa mm. osoitteessa www.ifpi.fi, jossa näkyy tiedot äänitemyynnin kokonaismarkkinoista vuodesta 1980 alkaen. Puolamäelle oikaistiin asia, mutta hän ei muuttanut artikkeliaan, vaan jatkaa edelleen tahallista väärän tiedon levittämistä.

Artikkeli, johon ÄKT viittaa: http://www.effi.org/aanitemyynti.html

FT Kai Puolamäen artikkelissa on käytetty lähdeaineistona muun muassa nimenomaan ÄKT:n mainitsemilta sivuilta saatuja tilastoja. Artikkelissa on myös mainittu käytetyt lähteet.

ÄKT on kritisoinut artikkelia aikaisemmin sähköpostitse. Teimme artikkeliin 17.9.2002 joitakin pieniä tarkennuksia ÄKT:n esittämän kritiikin perusteella. EFFI on valmis julkaisemaan asiasta käydyn kirjeenvaihdon, jos ÄKT antaa siihen luvan.

EFFIn mielestä artikkelissa ei ole väärää tietoa, emmekä tiedä, mihin ÄKT yllä olevalla kommentillaan viittaa.

Voimme vain arvata, että viittamalla tilastoihin äänitemyynnin kokonaismarkkinoista ÄKT tarkoittaa sitä, että vuonna 1989 kaikkia äänitteitä - mukaanlukien LP- ja CD-levyt ja C-kasetit - myytiin kappalemääräisesti ennätyksellisesti.

ÄKT:n mainitsema "väärän tiedon levittäminen" tarkoittaa siis ilmeisesti, että Puolamäki ei tulkitse tilastoja ÄKT:n toivomalla tavalla. ÄKT olisi ilmeisesti halunnut painottaa, että äänitteiden kappalemääräinen myynti (LP+CD+MC) oli huipussaan vuonna 1989. Halpoja LP-levyjä ja C-kasetteja myytiin siis aikoinaan enemmän kuin kalliimpia CD-levyjä nykyään. EFFIn mielestä äänitteisiin käytetty rahamäärä on kuitenkin oleellisempi. Äänitteiden vähittäismyynnin arvo - jota artikkelissa analysoitiin - oli kasvaneesta kopioinnista huolimatta ennätyksellinen vuonna 2001 (ÄKT:n tilasto asiasta).

Artikkelin yhteydessä kommentoidaan muun muassa juuri tätä väitettä: http://www.effi.org/aanitemyynti-kommentteja.html

EFFIn puheenjohtaja Mikko Välimäki esittää lopuksi pukille toiveen: "Voimme vain kehottaa lahjalevyn ostoa suunnittelevia katsomaan levyjen takakanteen ja jättämään kopiosuojatut levyt hyllyynsä."

Lisätietoja:

Philips, joka omistaa oikeudet CD-logoon, on kieltänyt kutsumasta kopiosuojauttuja levyjä CD-levyiksi: http://www.wired.com/news/politics/0,1283,50101,00.html

Kopiosuojaukset rikkoivat Macintosh-tietokoneiden CD-ROM-asemia: http://www.wired.com/news/mac/0,2125,52513,00.html

Kotikopioinnin vaikutus äänitemyyntiin: http://www.effi.org/aanitemyynti.html