Vetoomus tietokoneohjelmien patentoitavuuden rajoittamisen puolesta

EFFI luovutti seuraavan vetoomuksen Suomen hallitukselle ja eduskunnalle perjantaina 14.11.2003:

Tietoyhteiskunnan perusta on rakennettu tietokoneohjelmien varaan. EU:n tulossa oleva direktiivi tietokoneohjelmien patentoinnista tulee täten vaikuttamaan syvällisesti siihen, millaiseksi eurooppalainen tietoyhteiskunta muokkautuu. Lopputuloksen vaikutukset eivät jää kuitenkaan pelkästään Eurooppaan vaan vaikuttavat myös ratkaisevasti siihen, voidaanko digitaalinen kuilu koskaan sulkea etelän ja pohjoisen väliltä.

Optimaalisen oikeudellisen suojan suunnitteleminen ohjelmistoille ei ole helppo tehtävä. Lähes kaikki alan asiantuntijat ovat kuitenkin yhdestä asiasta yksimielisiä - immateriaalioikeuksien lähtökohtana oleva "yksi malli sopii kaikkeen" johtaa yhteiskunnan kannalta tehottomaan lopputulokseen sovellettuna ohjelmistoihin. Syitä tähän on monia. Tietokoneohjelmien kohdalla tarvittavat investoinnit ovat pieniä (erityisesti verrattuna esim. biotekniikkaan). Todellisia keksintöjä tapahtuu harvoin kehityksen ollessa vahvasti kumulatiivista. Lisäksi alan kehitystahti on aivan liian nopeaa järjestelmälle joka on suunniteltu lähinnä 1800-luvun savupiipputeollisuutta silmälläpitäen. Ennen kaikkea tekijänoikeus tarjoaa jo täysin riittävän suojan ohjelmistojen tehtävien investointien kuolettamiselle.

Komission alkuperäinen esitys direktiiviksi sisälsi lukuisia takaportteja, jotka olisivat mahdollistaneet täysimittaisen ohjelmistojen patentoimisen - päinvastoin kuin esityksen kannattajat väittävät. Parlamentti näki onneksi tämän savuverhon läpi ja hyväksyi direktiiviin selvin numeroin muutokset, jotka varmistavat sen, ettei patentteja voi enää myöntää esim. liiketoimintaa tai tietojenkäsittelytieteen perusteita koskeville ideoille, ilman kiinteää yhteyttä fyysiseen maailmaan oleville keksinnöille eikä sellaisten hakemusten perusteella, joista puuttuu keksinnön toteutuksen tarkka kuvaus.

Päätös direktiivin sisällöstä on tällä hetkellä jäsenmaiden käsissä. Patentoinnista eniten hyötyvät pelurit (suuret globaalit yritykset ja niitä lähellä olevat tahot) tekevät varmasti kaikkensa, että parlamentin päätös saataisiin kumotuksi. Nämä yritykset eivät kuitenkaan enää tarvitse lisäsuojaa jo olemassa olevan markkinadominanssinsa vahvistamiseksi. Sen sijaan todelliset suojan tarvitsijat löytyvät innovatiivisista pienistä ja keskisuurista yrityksistä, joiden pääsy markkinoille halutaan ja myös oikeasti voidaan estää ohjelmistopatenteilla.

Me allekirjoittaneet toivomme, että Suomen hallitus kunnioittaisi parlamentin tekemää päätöstä, joka syntyi syvästi demokraattisen prosessin tuloksena. Meistä Suomen tulee ajaa direktiivin hyväksymistä mahdollisimman pitkälle parlamentin ensimmäisessä käsittelyssään hyväksymässä muodossa vielä parlamentin nykyisellä vaalikaudella, mikä käytännössä tarkoittaa poliittisen päätöksen tekemistä asiasta kilpailunneuvoston kuun lopulla pidettävässä kokouksessa.

Vetoomukseen kertyi viikossa (tarkastuksen jälkeen laskettuna) yhteensä 2295 allekirjoitusta. Kiitos kaikille osallistuineille!

Takaisin etusivulle

Katso myös FFII:n vetoomus