Tätä kirjoitusta saa levittää vapaasti muuttamattomana.


Subject: Avoin kirje ohjelmistopatenteista
Date: 21.9.2003
From: Linus Torvalds

Hyvät europarlamentaarikot,

Olemme huolestuneena panneet merkille, että patenttien käyttöaluetta ollaan Euroopassakin oltu laajentamassa tietokoneohjelmiin. Nyt Europarlamentti on äänestämäisillään direktiivistä, joka saattaa pysäyttää tämän kehityksen - tai pahentaa sitä entisestään, riippuen siitä miten parlamentti sitä korjaa.

Kokemukset USA:ssa osoittavat, että toisin kuten patentit yleensä, ohjelmistopatentit eivät edistä innovaatioita ja tuotekehittelyä, päinvastoin. Erityisesti ne haittaavat pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja yleensä uusia tulokkaita markkinoilla. Ne vain heikentävät markkinoiden toimintaa ja lisäävät patentti- ja oikeudenkäyntikuluja teknisen innovaation ja tutkimuksen kustannuksella.

Erityisen vaarallisia ovat yritykset väärinkäyttää patentteja estämällä yhteensopivuus keinona välttää aitoa kilpailua teknologisilla saavutuksilla. Standardeja ei koskaan saisi patentoida! Patentteja ei myöskään koskaan saisi voida käyttää tiedon julkaisemisen estämiseen - patenttien koko ideahan on antaa keksijälle määräaikainen yksinoikeus korvaukseksi keksinnön julkaisemisesta.

Ohjelmistopatentit ovat myös kaikkein suurin uhka Linuxin ja muiden vapaiden ohjelmistojen kehitykselle, kuten Linuxin kehitystyössä joudumme jatkuvasti toteamaan. Me haluamme tarjota maailmalle vapaita, korkealuokkaisia, laadukkaita ja innovatiivisia ohjelmia, jotka antavat vallan käyttäjille ja tarjoavat parhaan ja ainoan todellisen mahdollisuuden digitaalisen vedenjakajan madaltamiseen. Älkää tehkö sitä meille vaikeammaksi kuin se jo on!

Niinpä kehottaisimme Teitä äänestämään sellaisten vaihtoehtojen puolesta, jotka

  • selkiyttävät patentoitavuuden rajat niin, että ohjelmia, algoritmeja ja liiketoimintamenetelmiä ei sellaisinaan voi patentoida;
  • estävät patenttien käytön kilpailun välttämiseen estämällä yhteensopivien kilpailevien tuotteiden teon; ja
  • varmistavat ettei patentteja voi käyttää tiedon levittämisen estämiseen.

Tätä varten suosittaisimme FFII:n äänestyssuositusten noudattamista (ks. www.ffii.org).

Kunnioittavasti,

      Linus Torvalds       Alan Cox