Ville Oksanen piti esityksen ohjelmistopatenteista GNU/Linux Summitissa 27.2.2004. Janne Nikula (jni@iki.fi) siirsi Ville Oksasen PDF-muodossa tallennetut kalvot allaolevaan HTML-formaattiin. HTML-versio on PDF-versioon verrattuna tekstisisällöltään identtinen mutta ulkoasultaan hyvin riisuttu versio.

Tämä kalvosarja on saatavilla myös:


EFFI ja ohjelmistopatentit

GNU/Linux Summit 27.2.2004

Electronic Frontier Finland - EFFI ry
Ville Oksanen 27.2.2004


EFFI mikä..?

 • Electronic Frontier Finland - EFFI ry
 • Perustettu 2001 elokuussa
 • Esikuvana Electronic Frontier Foundation
 • Puolustaa käyttäjien oikeuksia digitaalisessa maailmassa
 • "Kuluttajajärjestö Internetissä
 • N. 500 jäsentä

Toiminta jäsenille


Teema 1. - Tekijänoikeus

 • EU:n tekijänoikeusdirektiivi
 • Suomen kansallinen toteutus
  • Laki lähetettiin eduskunnasta uuteen valmisteluun
  • Tärkein uudistus: tekniset suojauskeinot suojataan oikeudellisesti
 • IPR Enforcement Directive
 • CD-levyjen kopiosuojaukset
  • Ei toimi vielä teknisesti, kuluttajat koekaniineina

Teema 2. - Sananvapaus

 • Miten Internetissä liikkuvaa materiaalia tulisi säännellä vai tuleeko sitä?
 • Lausunto sisäministeriölle Myyrmäen pommihyökkäyksen jälkeen
 • "Sananvapauden rajoituslaki"
  • Saatiin muutetuksi perustuslakivaliokunnassa yhteistyössä Internet-operaattoreiden kanssa

Teema 3. - Roskaposti

 • Tällä hetkellä n. 60 % kaikista sähköposteista on roskapostia
 • Ei helppoja ratkaisuja, vain globaalilla sääntelyllä olisi merkitystä
 • Samat rangaistukset mitä tietoliikenteen häirinnästä
 • http://www.effi.org/mirrors/spam/

Teema 4. - Softapatentit

 • Keskeisessä roolissa EFFI:n toiminnan alusta alkaen (tai oikeastaan jo ennen EFFI:n perustamista)
 • Commission proposal for a directive on the patentability of computer-implemented inventions (COM(2002) 92)
 • Komission esitys olisi laillistanut EPO:n nykyisen tulkintalinjan

EFFI:n keskeiset argumentit patentointia vastaan

 1. Empiiristen tutkimusten mukaan patenteilla ei ole ohjelmistosektorilla mitään tekemistä innovaatiotoiminnan kanssa. Tekijänoikeus tarjoaa riittävän insentiivin investoinnille ilman patentoinnista aiheutuvia haittavaikutuksia.
 2. Yhteiskunta ei hyödy patenteissa kuvatun tiedon julkistamisesta, koska julkaistut "keksinnöt" ovat vanhentuneita eivätkä ne ole teknisesti hyödynnettävissä (selitettävä kieli vaikeaselkoista ja ohjelmiston lähdekoodi puuttuu).
 3. PK-ohjelmistoyritykset ovat käytännössä suojattomia patenttikanteiden edessä

Vaikuttaminen EU:ssa

 • Lähinnä eurooppalaisten yhteistyöverkostojen kautta
  • Foundation for a Free Information Instrastructure (FFII)
  • European Digital Rights (EDRi)
 • Osallistuminen tapahtumiin Brysselissä
  • Software Patents: From Legal Wordings to Economic Reality
  • Against E-patents rally
 • Suorat yhteydenotot suomalaisiin eurokansanedustajiin
 • Linus Torvaldsin ja Alan Coxin kirje eurokansanedustajille

Vaikuttaminen Suomessa 1.

 • Lausunnot:
  • EFFIn, MySQL:n ja SOTin lausunto kauppa- ja teollisuusministeriölle ohjelmistopatenteista 21.5.2002
  • EFFIn lausunto talousvaliokunnalle 21.5.2002
 • KTM: "Kaikille lisenssinhaltijoille myönnetään siis kaikki tekijänoikeuden haltijalle kuuluvat oikeudet, mutta lisensoidun ohjelman lähdekoodin muokkaaminen ja johdannaisten teosten valmistaminen kaupallista tarkoitusta varten on kiellettyä"
 • KTM: "Open Source-ohjelmien kehitysprosessia on lähes mahdotonta kontrolloida, jonka seurauksena eri ohjelmoijat voivat samanaikaisesti kehittää ohjelmasta erilaisia, toisistaan yhteensopimattomia versioita"
 • Talousvaliokunta ei muuttanut KTM:n pohjaesitystä

Vaikuttaminen Suomessa 2.

 • EFFI:n vetoomus eduskunnalle 14.11.2003
  • 2295 nimeä
  • Pääsanoma: Ohjelmistopatentointi on liian tärkeää päätettäväksi virkamiesvalmistelussa

KTM:n tuorein kanta ja sen eduskuntakäsittely 1.

 • KTM: "Jatkoneuvotteluissa pyritään löytämään kansainväliset velvoitteet huomioiva tasapainoinen kompromissi parlamentin, neuvoston ja komission kesken. Neuvottelujen lähtökohtana pidetään nykyisen vallitsevan eurooppalaisen käytännön selkeyttämistä ja kirjaamista direktiiviin. Avoimen lähdekoodin kannattajien näkökulma otetaan huomioon säilyttämällä riittävän korkea patentoitavuuden taso sekä kieltämällä pelkkien liiketoimintamenetelmien patentointi."

KTM:n tuorein kanta ja sen eduskuntakäsittely 2.

 • Asia talousvaliokuntaan 12.2.
  • Laaja kuulemiskierros
 • KTM:n virkamiehet
 • Tekes, TT, Patenttiasiamiesyhdistys, EFFI
 • Piia-Noora Kauppi, MySQL, ???

Talousvaliokunta 25.2.

 • Voimasuhteet 3-1
 • Patentoinnin kannattajat:
  • KTM:n esitys hyvä sellaisenaan
  • Ohjelmistopatentit eivät ongelma avoimen lähdekoodin yrityksille
  • Teollisuuden tulee voida patentoida paperikoneiden ym. ohjaamiseen käytetyt ohjelmistot

EFFI:n kanta valiokunnassa 1.

 • "..Parlamentin äänestystulos ei ollut kuitenkaan sattumaa, vaan se syntyi hyvin pitkän prosessin tuloksena tilanteessa, jossa sekä patentoinnin kannattajat että vastustajat käyttivät kaikki käytössä olevat keinot viestinsä saamiseksi eurokansanedustajien tietoon. EFFI:n näkemyksen mukaan Suomen tulisi kunnioittaa Euroopan parlamentin päätöstä ja asiallisesti hyväksyä sen sisältö tietyin teknisin selvennyksin."

EFFI:n kanta valiokunnassa 2.

 • "EFFI:n näkemyksen mukaan Suomen tulisi tukea linjaa, jossa tietokoneohjelmat voivat edelleen olla osa keksintöä, mutta jossa keksinnöltä edellytetään myös fyysistä elementtiä, joka ei voi olla pelkkä yleisluontoinen tietokone. Yksinkertaisena testinä EFFI:n mielestä onnistuneelle direktiiville ovat seuraavat kolme kysymystä, joihin pitäisi voida vastata kielteisesti:
  1. Voidaanko henkilö, joka on kirjoittanut tekstinkäsittelyohjelman ja joka jakaa sitä kotisivullaan, haastaa oikeuteen välillisestä tai välittömästä patenttirikkomuksesta?
  2. Voidaanko Linux-käyttöjärjestelmää jakeleva yritys haastaa oikeuteen välillisestä tai välittömästä patenttiloukkauksesta?
  3. Onko matkapuhelimen tukiaseman toimintaa kontrolloivan kokonaisuuden patentointi mahdotonta?"

Miten voit vaikuttaa 1.

 • Ole yhteydessä kansanedustajiin ja kerro heille, miksi asia on tärkeä juuri Sinulle
 • Puhelinsoitto tekee suurimman vaikutuksen, myös sähköpostit luetaan
 • Kohteliaisuus kannattaa aina
 • Tärkeimmät kansanedustajat ovat talousvaliokunnan jäsenet

Talousvaliokunnan jäsenet

 • Skinnari, Jouko /sd
 • Leppä, Jari /kesk
 • Bryggare, Arto /sd
 • Essayah, Sari /kd
 • Forsius, Merikukka /vihr
 • Hellberg, Klaus /sd
 • Kallio, Reijo /sd
 • Kiviranta, Esko /kesk
 • Korhonen, Martti /vas
 • Kumpula, Miapetra /sd
 • Lahtela, Seppo /kesk
 • Lahti, Jere /kok
 • Pentti, Klaus /kesk
 • Rantakangas, Antti /kesk
 • Saarikangas, Martin /kok
 • Sarkomaa, Sari /kok
 • Sjöblom, Juhani /kok

Miten voit vaikuttaa 2.

 • Vaikuta yleiseen mielipiteeseen!
 • Helpoin tapa - yleisönosastokirjoitukset
 • Helsingin Sanomat
  • Arvovaltaisin, mutta hankala saada tekstit läpi
 • Iltapäivälehdet
  • Seurataan tarkasti politiikassa
  • Lyhyet ytimekkäät kirjoitukset
 • Helsingin ilmaisjakelulehdet

Jos haluat tukea - EFFI-T-paidat