Kantelu oikeuskanslerille poliisin nettivinkkipalvelusta | EFFI.org

Kantelu oikeuskanslerille poliisin nettivinkkipalvelusta

Huhtikuu 19, 2010 - 11:38
ELECTRONIC FRONTIER FINLAND RY (EFFI)          KANTELU
PL 239
00101 Helsinki
Sähköposti: effi@effi.org
WWW: http://www.effi.org/                19.4.2010

Oikeuskanslerille

Poliisi on avannut on avannut Nettivinkki-nimisen WWW-palvelun osoitteessa https://www.poliisi.?/nettivinkki (liite 1, jäljempänä "nettivinkkisivu"). Poliisi perustelee nettivinkkisivuaan sillä, että kuka tahansa voi palvelun avulla helposti ilmoittaa epäillyistä rikoksista tai niiden valmistelusta (liite 2):

"Poliisi on avannut verkkosivuilleen palvelun, jonka tavoitteena on lisätä ilmoitusaktiivisuutta. Palvelun kautta kansalaiset, yritykset ja yhteisöt voivat helposti ilmoittaa epäillyistä rikoksista tai niiden valmistelusta poliisille. - -

Kaikki palvelun kautta tulevat nettivinkit keskitetään Keskusrikospoliisille, joka vastaa niiden esikäsittelystä, välittömiä toimenpiteitä vaativien ja toimialaansa kuuluvien vinkkien tutkinnasta. Muut vinkit tutkii paikallispoliisi ja Keskusrikospoliisi tukee tutkintaa. - -

Lomakkeella voi jättää vinkkejä seuraavista teemoista:

 • Väkivalta
 • Huumausaineet
 • Petosrikokset
 • Rasistiset rikokset ja ihmisviha
 • Muut turvallisuusuhat"

Poliisi ei kuitenkaan ota nettivinkkisivullaan vastaan ilmoituksia laittomasta lasten seksuaalista hyväksikäyttöä esittävästä aineistosta, vaan ohjaa tekemään ilmoituksen Pelastakaa Lapset ry:n (PeLa) nettivihjepalveluun. Poliisin nettivinkkisivulla sanotaan:

"Pelastakaa Lasten Nettivihjeelle internetin käyttäjät voivat ilmoittaa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä esittävästä aineistosta. Ilmoituksen voi tehdä nettilomakkeella anonyymisti."

Poliisin nettivinkkisivulla on lisäksi suora linkki Pelastakaa Lapset ry:n nettivihjepalveluun (http://www.nettivihje.net/).

On erittäin huolestuttavaa, että poliisi ilmoittaa kotisivuillaan, että laittomasta lasten seksuaalista hyväksikäyttöä esittävästä aineistosta tulee ilmoittaa yksityiselle yhdistykselle sen sijaan, että poliisi itse vastaanottaisi rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön. Poliisi on näin tosiasiallisesti antanut rikosilmoituksien ja tutkintapyyntöjen vastaanottamisen RL 17:18-20 liittyvissä asioissa (sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen jne.) yksityisen yhdistyksen hoidettavaksi. Ilmoituksensa mukaan tämä yksityinen yhdistys kertoo tietoonsa tulleista rikosepäilyistä poliisille, jos katsoo sen aiheelliseksi.

Poliisi voisi samalla tavalla ulkoistaa esimerkiksi väkivaltarikosten esitutkinnan ohjaamalla pahoinpitelystä poliisille kertovat silminnäkijät yksityisen vartiointiliikkeen puheille. Tällainen ei voi olla hyväksyttävää, vaan poliisin pitää nuodattaa Internetissä samoja lakeja kuin muuallakin.

Vaikka poliisin nettivinkkisivulla sanotaankin "tämän järjestelmän kautta ei oteta vastaan rikosilmoituksia", on sivun tarkoitus kuitenkin siis poliisin ilmoituksen mukaan tarjota kansalaisille helppo keino "ilmoittaa epäillyistä rikoksista tai niiden valmistelusta poliisille". Poliisin pitää suorittaa esitutkinta saatuaan nettivinkkisivun kautta tiedon epäillystä rikoksesta (esitutkintalaki 2 §) ja se on saamistaan tiedoista vaitiolovelvollinen.

Poliisi ei saa antaa julkisia hallinnointitehtäviä muiden kuin viranomaisten hoidettavaksi (perustuslaki 2 § ja 124 §).

Pelastakaa Lapset ry:n nettivihjepalvelusta

Seuraamalla poliisin nettivinkkisivulla olevaa linkkiä (http://www.nettivihje.net/) päätyy Pelastakaa Lapset ry:n nettivihjepalveluun (liitteet 3 ja 4), jossa voi PeLan mukaan jättää ilmoituksen lasten seksuaalista hyväksikäyttöä esittävistä kuvista, eläin- ja väkivaltapornografiasta, kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja muista aiheista. Ilmoituksensa mukaan PeLa välittää lomakkeensa kautta saamansa tiedot INHOPE-järjestön koordinoiman verkoston kautta sivustoa ylläpitävässä maassa sijaitsevalle Hotlinelle, sekä keskusrikospoliisille (liite 5):

"Tietojen käsittelyn tarkoituksena on laitonta aineistoa (erityisesti lasten seksuaalista hyväksikäyttöä esittävää kuvamateriaalia) sisältäviä internet sivustoja koskevan tiedon vastaanottaminen, ja sen välittäminen edelleen INHOPE järjestön koordinoiman verkoston kautta sivustoa ylläpitävässä maassa sijaitsevalle Hotlinelle, sekä Keskusrikospoliisille Suomessa. - - Kaikesta Nettivihjeen tietoon tulevasta Suomessa ylläpidettävästä laittomasta tai laittomaan toimintaan viittaavasta aineistosta välitetään tieto Suomen viranomaisille. Suomen ulkopuolella ylläpidettävästä lasten seksuaalista hyväksikäyttöä esittävää aineistoa sisältävästä sivustosta välitetään tieto INHOPE verkoston kautta ko maassa sijaitsevalle Hotlinelle. Kaikesta lasten seksuaalista hyväksikäyttöä esittävää kuvamateriaalia sisältävistä sivustoista välitetään tieto myös viranomaisille Suomessa. Sivustoa ylläpitävässä maassa sijaitseva INHOPE verkostoon kuuluva Hotline arvioi sisällön ko maan lainsäädännön mukaisesti, ja välittää tiedon laittomista sivustoista sovittujen periaatteiden mukaisesti viranomaisille/operaattorille aineiston poistamiseksi sekä tarvittavien viranomaistoimien käynnistämiseksi."

Pelastakaa Lapset ry siis välittää tietoja edelleen poliisille, jos katsoo sen aiheelliseksi, ja PeLan ulkomaisille sisarjärjestöille. Nämä järjestöt luovuttanevat tietoja edelleen harkintansa mukaan omien maidensa viranomaisille ja mm. erilaisille yksityisille operaattoreille tai nettisuodatusohjelmien tekijöille. On epäselvää mihin kaikkeen ja kuinka laajalti PeLan keräämiä tietoja käytetään ja levitetään.

Matti Nikki on arvostellut Pelastakaa Lapset ry:n nettivihjepalvelua (liite 6). Nikin mukaan hänen PeLan palveluun ilmoittamilleen lapsipornografisia kuvia esittäville sivustoille ei oltu tehty mitään, vaikka viranomaiset olisivat hänen ilmoittamiinsa sivustoihin halutessaan voineet puuttua. Nikki on arvostettu Internet-aktivisti, joka sai 19.2.2010 Effin positiivisen Winston Smith -palkinnon peräänantamattomasta taistelusta ihmisoikeuksien puolesta (ks. http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2009-02-19-Isoveli-palkinnot.html).

Vaikka Pelastakaa Lapset ry:n nettivihjetoiminnot onkin rahoitettu pääasiassa julkisilla avustuksilla (liite 7), on kyseessä kuitenkin yksityinen yhdistys, jonka toiminnan laillisuutta kukaan ei valvo samalla tavalla kuin esimerkiksi poliisia. PeLa ei myöskään ole saamistaan tiedoista vaitiolovelvollinen samalla tavalla kuin poliisi. PeLalla ei myöskään ole velvollisuutta tehdä saamillaan tiedoilla mitään, toisin kuin poliisilla, jonka on suoritettava esitutkinta, kun sille tehdyn ilmoituksen perusteella tai muutoin on syytä epäillä, että rikos on tehty (esitutkintalaki 2 §).

Pelastakaa Lapset ry:tä ei siten ole syytä epäillä väärinkäytöksistä. Oikeuskanslerilla ei myöskään ole toimivaltaa tutkia yksityisen yhdistyksen toimia, vaikka se näennäisesti poliisin valtuuttamana vastaanottaa ja levittää verkostoissaan tällaista arkaluontoista materiaalia ilman minkäänlaista virkavastuuta.

Toimenpidepyyntö

Pyydän oikeuskansleria tutkimaan, onko poliisi toiminut asiassa virheellisesti tai jopa lainvastaisesti (esim. RL 40:5, RL 40:9 tai RL 40:10).

Electronic Frontier Finland ry:n puolesta,

Tapani Tarvainen, puheenjohtaja

Liitteet:

 1. Tuloste poliisin sivusta "Nettivinkki", ladattu 23.3.2010, https://www.poliisi.fi/nettivinkki
 2. Tuloste poliisin sivusta "Poliisin nettivinkki parantaa internetin turvallisuutta", ladattu 23.3.2010, http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/A10775F83FF75611C22576E3002853A7?opendocument
 3. Tuloste Pelastakaa Lapset ry:n sivusta "Nettivihje", ladattu 23.3.2010, http://www.pelastakaalapset.fi/fi/toiminta/nettiturvallisuustyo/toiminnot/nettivihje/
 4. Tuloste Pelastakaa Lapset ry:n sivusta "Nettivihje - lähetä vihje", ladattu 23.3.2010, http://www.pelastakaalapset.fi/fi/toiminta/nettiturvallisuustyo/toiminnot/nettivihje/lahetavihje
 5. Tuloste Pelastakaa Lapset ry:n sivusta "Nettivihje - tietosuojalauseke", ladattu 23.3.2010, http://www.pelastakaalapset.fi/fi/toiminta/nettiturvallisuustyo/toiminnot/nettivihje/tietosuojalauseke
 6. Tuloste Matti Nikin sivusta "Rautalangasta väännettynä: Pelastakaa Pedofiilit", ladattu 23.3.2010, http://lapsiporno.info/pelastakaa-pedofiilit/rautalankaa.html
 7. Kopio Pelastakaa Lapset ry:n valtionavustuspäätöksestä 13.3.2008, http://www.effi.org/system/files?file=pela-valtionavustus-2008.pdf