Lausunto tekijänoikeuden suoja-aikadirektiivistä | EFFI.org

Lausunto koskien lausuntopyyntöä tilannekatsauksesta ns. suoja-aikadirektiivin osalta (ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 2006/116/EY)


19.3.2010
Electronic Frontier Finland ry
www.effi.org

1. Yleistä

Electronic Frontier Finland ry pitää erittäin positiivisena, että Suomi on toiminut asiassa aktiivisesti suuren valiokunnan päättämän kannan toimeenpanemiseksi EU-tasolla. Samoin Effi on tyytyväinen nyt käytävään proaktiiviseen asian jatkokäsittelyn valmistautumiseen, mikä on käsityksemme mukaan varsin ainutlaatuista Unionin tasolla.

2. Suomen kanta

Effin näkemyksen mukaan Suomella ei ole parlamentin käsittelyn perusteella syytä muuttaa kansallista kantaansa direktiiviesitykseen. Suuren valiokunnan esittämät perusteet direktiivin luonteesta ja kansallisesta järkevyydestä pitävät edelleen täysin paikkansa. Viittaamme tältä osin myös Ylen ym. lausuntoihin, joissa käydään läpi direktiivin mahdollisia vaikutuksia Suomessa.

3. Vaikuttavuusarviointi

Effi ehdottaa, että OPM tilaisi oman vaikuttavuusarvion direktiiviehdotuksesta, joka toteutettaisiin ns. meta-tutkimuksena eli siinä käytäisiin läpi jo olemassa olevat tehdyt taloustieteelliset selvitykset direktiivin mahdollisista vaikutuksista. Tällä hetkellä direktiivin vaikutuksista on olemassa kaksi täysin päinvastaista ?totuutta? (Komissio/IFPI vs. iVir, Gowers review ym.) Olisi keskeistä, että asiasta saataisiin oikeasti neutraali arvio, jota voitaisiin käyttää päätöksenteon pohjana niin Suomessa kuin EU-tasolla. Jotta voitaisiin puhua oikeasti neutraalista selvityksestä, sen tulisi täyttää näkemyksemme mukaan seuraavat ehdot:
  • Käytettävä metodi täyttää taloustieteen kriteerit;
  • Selvityksen tekijät eivät ole saaneet rahoitusta ?stake-holder?-tahoilta viimeisen viiden vuoden aikana; ja
  • Kyse on avoimesta kansainvälisestä tarjouspyynnöstä

Ko. selvitys olisi näkemyksemme mukaan tehokkain tapa varmistaa oikeasti järkevän lopputuloksen saaminen ja sen lisäksi myös osa hyvää hallintokulttuuria, sillä vastaavan taloudellisen vaikuttavuusarvioinnin pitäisi olla osa kaikkia lainsäädäntöhankkeita (konsulteille maksetaan jo nyt paljon hyödyttömämmistäkin raporteista.)

Electronic Frontier Finland ry:n puolesta,
Ville Oksanen
Hallituksen jäsen, teknologiaoikeuden tohtori

AttachmentKoko
EFFI-FI-suojaaika.pdf121.08 KB