Effin lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle tekijänoikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla | EFFI.org

Effin lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle tekijänoikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla

Helmikuu 11, 2019 - 23:01

Effi lausui liikenne- ja viestintävaliokunnalle valtioneuvoston kirjelmästä, joka koskee komission ehdotusta direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla (U 63/2016 vp, UJ 38/2018 vp). Ahto Apajalahti oli kuultavana Effin asiantuntijana valiokunnassa 1.2.2019.

Kuten Effin aiemmissakin lausunnoissa on todettu, erityisesti artiklat 11 ja 13 ovat ongelmallisia ja Effin mielestä niitä ei voida hyväksyä.

AttachmentKoko
effi_liv_dsm-direktiivi-2019-01-31.pdf98.29 KB