EDRIn kirje Tony Blairille ja komissaareille

Pääministeri Tony Blair
Euroopan Unionin neuvoston puheenjohtajamaan toimisto
Rue de la Loi 175  B-1048 Bryssel - Belgia
Komissaari Viviane Reding
Euroopan komissio
Rue de la Loi 200  B-1049 Bryssel - Belgia
Komissaari ja varapuheenjohtaja Franco Frattini
Euroopan komissio
Rue de la Loi 200  B-1049 Bryssel - Belgia

Jakelu: Europarlamentin LIBE- ja teollisuusvaliokuntien jäsenet

Brysseli, 12. heinäkuuta 2005

Arvoisat vastaanottajat,

Haluamme esittää European Digital Rights - ja Privacy International -järjestöjen puolesta surumme ja suuttumuksemme Lontoossa 7. heinäkuuta tehdyistä terrori-iskuista. Joskus voi olla vaikeaa taata samalla sekä kansalaisten päivittäinen turvallisuus että ihmisoikeudet, kuten oikeus yksityiselämään. Ymmärrämme ja tuemme tällaisten iskujen estämiseen tarvittavia jatkuvia ponnistuksia. Kuitenkin pyydämme kunnioittavasti malttia käsiteltäessä Britannian puheenjohtamaana iskujen johdosta oikeus- ja sisäasiain ministerineuvostossa esittämää kiireellistä hyväksymismenettelyä linjaluonnokselle, joka mahdollistaisi viestiliikenteen kattavan valvonnan.

Pidämme Lontoon iskuja hyökkäyksenä niitä ihmisoikeuksia vastaan, jotka on tarkasti muotoiltu ja taattu Yhdistyneiden Kansakuntien Ihmisoikeuksien julistuksessa, Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja EU:n perusoikeuksien julistuksessa. Ihmisoikeuslait ovat tärkeimmillään silloin, kun hallitukset ja yhteiskunnat kohtaavat kriisejä. Pahin mahdollinen reaktio olisi vaarantaa nämä tarkkaan harkitut oikeudet paniikinomaisesti.

Mielestämme linjaluonnoksessa esitetty yleinen viestintätietojen tallennusvelvollisuus loukkaisi vakavasti oikeutta yksityisyyteen ja vaarantaisi sananvapauden. Rikosten tutkimisen ja kaikkiin kansalaisiin kohdistuvan ennaltaehkäisevän massavalvonnan välillä on oltava ylittämätön kuilu. Tämä kuilu muodostaa demokraattisten arvojemme perustan. Ketään ei tule pitää syyllisenä ilman todisteita. Olemme syvästi huolestuneita siitä, että massavalvonta reaktiona terroriin johtaisi hyökkääjien selvään voittoon: tärkeimpien arvojemme pohjan murenemiseen.

Lontoon iskujen jälkeisten Britannian sisäministerin haastattelujen ja linjaluonnoksen viimeisimmän, 29. kesäkuuta laaditun version perusteella koemme, että puheenjohtajamaan hallitus saattaa olla ajamassa teletallennusvelvollisuutta kokonaan kolmannen pilarin puitteissa, ilman enempiä demokraattisia konsultaatioita Euroopan Komission ja Europarlamentin kanssa. Britannian edustaja on jo ilmoittanut, että tallennusvelvollisuus tulee olemaan korkealla tärkeysjärjestyksessä ja että muodollinen päätös pyritään tekemään oikeus- ja sisäasiain ministerineuvoston kokouksessa 12. lokakuuta 2005. Tästä voimme vain päätellä linjapäätöksen alkaneen elää omaa elämäänsä, ilman mitään näyttöä teletietojen tallennuksen tarkoituksenmukaisuudesta, ilman minkäänlaista analyysiä teollisuudelle aiheutuvista kuluista, jotka väistämättä siirtyvät kuluttajien maksettaviksi, ilman kunnollista analyysiä toimenpiteiden vaikutuksista -- ja vieläpä ilman Europarlamentissa käytävän täyden demokraattisen keskustelun tuomaa oikeutusta.

Muistutamme kunnioittavasti Europarlamentin esittelijän Alexander Alvaron raportista, joka paheksui kaikkia kyseisten kaltaisia valvontatoimenpiteitä. Lisäksi haluamme muistuttaa Europarlamentin hyväksyneen tämän raportin yhteisesti 7. kesäkuuta 2005. Muistutamme myös Euroopan komission sekä Europarlamentin JURI- ja LIBE-valiokuntien mielipiteistä sekä lopuksi oikeus- ja sisäasiain ministerineuvoston lakineuvoista, jotka kaikki vahvistavat, ettei asian käsittelylle vain kolmannessa pilarissa ole laillista pohjaa.

Tämän vuoksi pyydämme teitä harkitsemaan tätä lähestymistapaa uudelleen. Teletallennusvelvollisuus on saanut systemaattista ja valtavaa vastustusta jäsenmaiden ja puolueiden poliitikoilta, teollisuuden eri osa-alueilta sekä yksilöiden oikeuksien puolustajilta. Jos ehdotus saa näin suurta vastustusta, se vaatii järjestelmällisiä ja vakuuttavia argumentteja todellisen demokraattisen keskustelun pohjaksi. Ehdotuksen hyväksyminen ilman tätä pohjaa, normaalien demokraattisten instituutioiden ulkopuolella ja tunneperäisen painostuksen alla, voi tuottaa vain vahvaa epäluottamusta EU:n demokraattista prosessia kohtaan. Tämä murentaisi yhteiskuntamme perustusta.

Olemme ylpeitä siitä, että saamme elää vapaassa ja avoimessa yhteiskunnassa. Jos mikään voi yhdistää meitä kriisien aikana, niin se on kunnioitus ihmisoikeuksia kohtaan. Toivomme teidän harkitsevan strategiaanne uudelleen ja ryhtyvän Euroopan komission ja Europarlamentin kanssa aitoon julkiseen keskusteluun tehokkaista ja tarkoituksenmukaisista toimenpiteistä.

Kunnioittavasti,

Sjoera Nas
European Digital Rights
www.edri.org

Gus Hosein
Privacy International
www.privacyinternational.org

Lisäksi European Digital Rightsin jäsenet, aakkosjärjestyksessä:

Association Electronique Libre (AEL) - Belgia
Bits of Freedom - Alankomaat
Campaign for Digital Rights (CDR) - Yhdistynyt Kuningaskunta
Chaos Computer Club (CCC e.V.) - Saksa
CPSR-ES - Espanja
Digital Rights - Tanska
Electronic Frontier Finland (EFFI) - Suomi
Förderverein Informationstechnik und Gesellschaft (FITUG e.V.) - Saksa
Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung (FIfF e.V.) - Saksa
Foundation for Information Policy Research (FIPR) - Yhdistynyt Kuningaskunta
GreenNet - Yhdistynyt Kuningaskunta
Internet Society Bulgaria
Imaginons un Réseau Internet Solidaire (IRIS) - Ranska
Netzwerk Neue Medien (NNM e.V.) - Saksa
quintessenz - Itävalta
Swiss Internet User Group (SIUG) - Sveitsi
VIBE!AT - Itävalta

Lisätietoja: