Kasettimaksu ei laajene ennen vaaleja | EFFI.org

Kasettimaksu ei laajene ennen vaaleja

Kirjoittaja: Tapani Tarvainen, Joulukuu 21, 2006 - 11:40.
Julkisuudessa uutisoitiin joitakin viikkoja sitten tekijänoikeusjärjestöjen haluavan ns. kasettimaksun laajentamista matkapuhelimiin ja tietokoneiden massamuisteihin.

Effi ilmaisi huolestumisensa asiasta (ks. lehdistötiedote 22.11.) ja kysyi istuvilta kansanedustajilta näiden kantaa asiaan.

Enemmistö vastanneista oli selvästi maksun laajentamista vastaan, ja ns. luotettavista lähteistä kerrottiin myös, ettei nykyinen hallitus aio esitystä siitä tehdä.

Effi kysyi asiaa kansanedustajilta näin:

"Arvoisa kansanedustaja,

Opetusministeriö on lähiviikkojen aikana päättämässä, tulevatko musiikin toistamiseen kykenevät matkapuhelimet ns. kasettimaksun piiriin. Tekijänoikeusjärjestöt haluaisivat ulottaa maksun myös tietokoneisiin ja erilaisiin muistikortteihin. Tiedustelenkin nyt Teidän mielipidettänne asiasta: Onko kyseinen maksuvelvollisuuden laajennus Teistä järkevä, kun otetaan huomioon Suomen tavoite pysyä johtavana tietoyhteiskuntana?"

Ja näin vastattiin:

Ei: Jouni Backman (sd), Iivo Polvi (vas), Seppo Särkiniemi (kesk), Jyrki Kasvi (vihr), Kimmo Sasi (kok), Jouko Laxell (kok), Hanna-Leena Hemming (kok), Sari Essayah (kd), Astrid Thors (r), Lauri Oinonen (kesk)

Ehkä: Rosa Meriläinen (vihr), Marjo Matikainen-Kallström (kok), Annika Lapintie (vas)

Alla vielä vastaukset kokonaisuudessaan (vain tervehdykset yms poistettu), siinä järjestyksessä kuin ne saapuivat:

Jouni Backman (sd):
Ei ole järkevä.
Iivo Polvi (vas):
En pidä järkevänä!
Seppo Särkiniemi (kesk):
Koko tekijänoikeuslaki on mutkikas ja vaikea kokonaisuus. Yksittäisten säädösten merkityksen arviointi esim. juuri suhteessa tietoyhteiskuntakehitykseen, on lähes mahdotonta ilman tarkkaa työn tai koulutuksen antamaa asiantuntemusta. Tältä pohjalta en kannata laajennusta.
Jyrki Kasvi (vihr):
Ei ole ei!
Kimmo Sasi (kok):
En kannata maksuvelvollisuuden laajentamista, koska se todella hidastaisi tietoyhteiskuntakehitystä.
Jouko Laxell (kok):
a) Mitä televisio-ohjelmiin tulee, tekijänoikeusmaksuja ei saisi periä välineestä, jolla ohjelma lähetetään. Televisio-ohjelmaa on voitava lähettää kännykän, internetin ja muiden välitystekniikkojen kautta ilman, että jokaisesta vastaanottotavasta maksetaan erikseen tekijänoikeusmaksuja.

b) Suhtaudun erittäin kielteisesti tekijänoikeusmaksujen laajentamiseen tietokoneiden käyttäjiin.

Mielestäni on aika, että tekijänoikeuskysymykset siirretään kauppa- ja teollisuusministeriöön. Opetusministeriössä ei ole tarvittavaa asiantuntemusta välitystekniikoista ja media-alan yritysten toimintaedellytyksistä.

Hanna-Leena Hemming (kok):
En kannata kasettimaksuja matkapuhelimille. Ei videokoneiltakaan peritä maksua vaan videonauhalta.

Järkevintä olisi mennä kaiken kaikkiaan siihen suuntaan, että korvaus tekijälle olisi niin hyvä, että koko kopioinnin hinnoitteluongelmasta päästäisiin, kun teoskorvaus kattaisi myös kopioinnin.

Marjo Matikainen-Kallström (kok):
Musiikin tekijöiden huolen omasta palkastaan me kaikki varmasti ymmärrämme. Kolikon toisella puolella on teknologisesti kehittyneen yhteiskunnan yhä uudet innovaatiot musiikin kuuntelussa. Kuluttajan kannalta on tärkeää mihin laitteeseen raja vedetään tässä eturistiriidassa. Olisiko kasettimaksun porrastaminen tai jonkinasteinen budjettirahoitus mahdollinen ratkaisu. Opetusministeriö on kiperän paikan edessä tehdessään päätöstä.
Rosa Meriläinen (vihr):
Minusta kasettimaksu on yksi ihan kelvollinen tapa kerätä rahaa yhteiskunnan hyväksi katsottuihin tarpeisiin. Kasettimaksun laajentaminen jopa kaikkiin muistin välineisiin on aivan mahdollinen toimi.

Yleisesti ottaen on järkevämpää suunnata maksu- ja veropaineita kuluttamiseen, pois työn verotuksesta.

Sari Essayah (kd):
En kannata maksun laajentamista.
Annika Lapintie (vas):
Asiaa on varmasti harkittava kaikki näkökohdat huomioon ottaen, kun päätöksiä tehdään.
Astrid Thors (r):
En koe että laajennus on järkevä ottaen huomioon mikä tilanne on ns kopiosuojauksessa.
Lauri Oinonen (kesk):
Kiitos kysymästä ja vastaus kysymykseeni on: maksuvelvollisuuden laajennus ei ole järkevää.

Ainakaan näillä näkymin kasettimaksun laajennusta ei siis ole tiedossa. Vaalien jälkeen tilanne voi tietysti olla aivan toinen.