Helsinki 22.10.2003
Lehdistötiedote
Vapaa julkaistavaksi heti
WSIS-NGO-työryhmä

TIEDOTE 22.10.2003

Ihmisoikeudet vaarassa YK:n tietoyhteiskuntakokouksessa

Genevessä 10.-12. joulukuuta pidettävän YK:n tietoyhteiskuntahuippukokouksen (WSIS, World Summit on the Information Society) ensimmäisen osan monet keskeiset asiakysymykset ovat vielä auki. Huippukokouksen valmisteluja seurannut suomalaisten kansalaisjärjestöjen työryhmä pitää valitettavana sitä, että ihmisoikeudet yleisesti ja erityisesti sananvapaus ovat joutuneet osallistujamaiden kiistakapuloiksi.

Osa valtioista yrittää saada huippukokouksen asiakirjoihin muotoiluja, jotka toteutuessaan romuttaisivat YK:n yleismaailmallisessa ihmisoikeusjulistuksessa määriteltyjä oikeuksia. Jos esimerkiksi sananvapautta rajoittavat määrittelyt päätyisivät lopullisiin kokouspapereihin, merkitsisi se suurta takaiskua demokratialle ja ihmisoikeuksien toteutumiselle.

Kansalaisjärjestöjen työryhmä antoi kannanottonsa tietoyhteiskuntakokouksesta keskiviikkona 22. lokakuuta YK-kokouksen valmisteluista vastaavalle ulkoasiainneuvos Asko Nummiselle.

Tietoyhteiskuntakokouksen valmisteluja on leimannut liiallinen "piuhakeskeisyys", eli painopiste on ollut teknisissä ratkaisuissa tietoyhteiskunnan peruslähtökohtien unohtuessa taka-alalle. Samalla kun WSIS-toimintasuunnitelmaan on kirjattu epärealistisia aikatauluja esimerkiksi internet-yhteyksien saamisesta kaikkiin maailman kouluihin, ovat kysymykset lukutaidottomuudesta, naisten asemasta tai tekijänoikeuksista jääneet hataralle pohjalle. Kansalaisjärjestöt haluavatkin muistuttaa, että tietoyhteiskuntien rakentamisen on edistettävä YK:n vuosituhatjulistuksen kehitystavoitteita, erityisesti kaikkein heikommassa asemassa olevien ihmisten osalta.

Kansalaisjärjestöjen työryhmä ihmettelee, miksei Suomi ole osallistunut aktiivisemmin tietoyhteiskuntakokouksen valmisteluihin ja tuonut selkeästi esille omia näkemyksiään ja tavoitteitaan. Nokian ja Linux-käyttöjärjestelmän kotimaana tunnetulla Suomella olisi paljon annettavaa tietoyhteiskunnan kehittämisessä. Esimerkiksi toimiva yleinen kirjastoverkosto ja sen osana kaikille käyttäjille avoin maksuton internetyhteys on asia, jota kannattaisi markkinoida myös muille maille. Suomi voisi myös edistää vapaan ja avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käytön laajentamista kehitysmaissa. Nämä ohjelmistot tarjoavat kehitysmaille monia mahdollisuuksia kehittää niille itselleen soveltuvia tietoteknisiä ratkaisuja sekä luoda pohjaa kehitysmaiden talouden vahvistumiselle.

Lisätietoja

Timo Mielonen, maailma.net 040 771 3418

Eeva-Maria Vuorenmaa, YK-liitto 09 1351 402

Susan Villa, Ihmisoikeusliitto 09 4155 2551

Taustatietoja YK-kokouksesta

http://fi.oneworld.net/section/fi/wsis

WSIS-NGO-työryhmä on suomalaisille kansalaisjärjestöille avoin verkosto, joka osallistuu YK:n tietoyhteiskuntahuippukokouksen valmisteluun. Työryhmään kuuluvat Attac, Electronic Frontier Finland, Ihmisoikeusliitto, Suomen Journalistiliitto, KD-naiset, Kehitysyhteistyön palvelukeskus, maailma.net, Maan ystävät, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Pelastakaa Lapset, Suomen kirjastoseura, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi, Suomen YK-liitto ja 5. WCW (World Conference on Women) -kansalaisjärjestöverkosto.