Effi: Sananvapauden merkitys hukassa rasismirikostyöryhmällä | EFFI.org

Effi: Sananvapauden merkitys hukassa rasismirikostyöryhmällä

Tammikuu 21, 2010 - 11:34

Electronic Frontier Finland ry (Effi) ihmettelee oikeusministeriön Rasistiset rikokset -työryhmän mietintöä ja toteaa sen ehdotusten toteutuessaan johtavan sananvapauden rajojen kaventumiseen ja lainsäädännön tulkinnanvaraisuuden, "harmaan alueen" lisääntymiseen entisestään.

Työryhmä esittää, että rasistisen materiaalin "yleisön saataville asettaminen" tulisi laittomaksi. Julkisuudessa esillä olleen linkittämisen lisäksi tämä selvästi koskisi myös esimerkiksi kirjakauppoja ja kirjastoja. Myös laittoman materiaalin määritelmää ollaan laajentamassa, kuvat mainitaan erikseen -- pilapiirtäjät varokaa! -- ja tieteelle, taiteelle ja journalismille halutaan tiukkoja mutta epämääräisiä, vaikeasti ennakoitavia rajoja.

"Ajatus 'rikollisesta tiedosta' on hämmästyttävä", toteaa Effin puheenjohtaja Tapani Tarvainen. "Tieteellisen tutkimuksen julkaisun laillisuus voisi riippua siitä, onko se tehty 'tavalla jota pidetään oikeana tapana tehdä tiedettä' ja onko sen 'lopputulos hyväksyttävä' -- todenmukaisuudesta ei puhuta mitään! Lähteekö poliisi kohta takavarikoimaan Tatu Vanhasen tutkimuksia yliopistojen kirjastoista?"

Rasistista motiivia koventamisperusteena halutaan myös laajentaa: edellytys ei enää olisi uhrin valikoituminen, vaan pelkästään rikoksen tekijän tarkoitus, motiivi, rikoksesta riippumatta. Tässä ollaan jo pelottavan lähellä rasististen ajatusten ajattelunkin kriminalisoimista. "Esimerkkinä mainitaan, että uhri voisi olla myös 'rasismin vastustaja' -- lienevätkö mietinnän laatijat ajatelleet itseään ja suunnitelleet kunnianloukkaussyytteitä arvostelijoitaan vastaan", ihmettelee Effin hallituksen jäsen Mika Kivilompolo.

Internet-palveluntarjoajille halutaan velvollisuus poistaa "ilmeisesti lainvastainen" materiaali oma-aloitteisesti, ilman tuomioistuimen määräystä. "Kun rajanveto tässä on tuomioistuimillekin vaikeaa eikä mitään sanktioita lailliseksi lopulta osoittautuvan materiaalin poistamisesta ole, tarkoitus on ilmeisesti saada palveluntarjoajat harjoittamaan itsesensuuria ja varmuuden vuoksi poistamaan kaikki vähänkin epäilyttävä aineisto", arvioi Effin varapuheenjohtaja Mikko Rauhala.

Hämmentävää on myös laajuus, jolla oikeushenkilöiden rangaistusvastuuta ollaan laajentamassa, ja kuin ohimennen "järjestäytyneen rikollisryhmän" määritelmä kattaisi kansanryhmää vastaan kiihottavaa materiaalia yleisön saatavilla pitävät laitokset, kuten kirjakaupat, jotka erehtyvät myymään vaikkapa Tintti Afrikassa -sarjakuvaa. "Ilmeisesti tiukka itsesensuuri halutaan myös kirjakauppoihin ja kirjastoihin", Rauhala jatkaa.

"Kaiken kaikkiaan mietinnöstä paistaa läpi kiinalaisen ministerin viime viikolla ääneen lausuma asenne, että valtion pitäisi määrätä mitkä ovat laillisia mielipiteitä. Sananvapauden perusajatus, että kaikkia mielipiteitä, erityisesti niitä kaikkein kiistellyimpiä, pitäisi saada julkisesti esittää ja puolustaa, että kaikki voisivat itse muodostaa oman kantansa, on unohtunut kokonaan", lopettaa puheenjohtaja Tapani Tarvainen.


Lisätietoja:

Tapani Tarvainen
Puheenjohtaja, Effi ry
tapani.tarvainen@effi.org
040 729 3479

Mikko Rauhala
Varapuheenjohtaja, Effi ry
mikko.rauhala@effi.org
044 339 3733

Mika Kivilompolo
Hallituksen jäsen, Effi ry
mika.kivilompolo@effi.org
050 5650313


Rasistiset rikokset -työryhmän mietintö
http://www.om.fi/1247668342834

EU:n puitepäätös rasismin ja muukalaisvihan vastaisesta toiminnasta
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/combating_discrimination/l33178_fi.htm

Euroopan neuvoston Cybercrime-sopimuksen lisäpöytäkirja
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/189.htm

Euroopan neuvoston Cybercrime-sopimus
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/185.htm

Effin Sananvapaus-FAQ
http://effi.org/sananvapaus/

Electronic Frontier Finland ry on perustettu puolustamaan kansalaisten sähköisiä oikeuksia. Tällaisia ovat esim. oikeus sensuroimattomaan viestintään, kohtuullisiin käyttöehtoihin digitaalista sisältöä ostettaessa sekä vapaus kehittää ja julkaista avoimia tietokoneohjelmia. Yhdistys herättää keskustelua ja pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta ja tekijänoikeudesta Suomessa ja Euroopassa. Mielestämme yksityisyyttä ei saa rikkoa, spämmäys tulee kieltää ja ohjelmistoideapatenteista on enemmän haittaa kuin hyötyä. Lisätietoja Effin kotisivulta http://www.effi.org/