Effi julkisti hallitusohjelmatavoitteensa | EFFI.org

Lehdistötiedote
Electronic Frontier Finland (Effi) ry
Helsinki 21.5.2010
Vapaa julkaistavaksi heti

Effi julkisti hallitusohjelmatavoitteensa

Electronic Frontier Finland (Effi) ry on laatinut tavoiteohjelman, jonka se toivoo puolueiden sisällyttävän omiin vaaliohjelmiinsa ja erityisesti tulevaan Suomen hallitusohjelmaan. Ohjelmassa vaaditaan kansalaisten perusoikeuksien parempaa toteutumista lainsäädännössä ja -tulkinnoissa.

"Haluamme tietoyhteiskunnan, jossa ihmiset voivat vapaasti tuottaa, vastaanottaa ja vaihtaa tietoa, mielipiteitä ja kulttuuria", linjaa Effin puheenjohtaja Tapani Tarvainen. "Kulttuurintuotanto ei ole kaupallisten yritysten yksinoikeus eivätkä kansalaiset ole pelkkiä kuluttajia. Myöskään valtiolla ei ole oikeutta määritellä, mitkä tiedot ja mielipiteet ovat hyväksyttäviä. Valtion on seurattava kansan tahtoa, ei päinvastoin."

Effin tavoitteiden vastaisia lakeja on viime aikoina säädetty paljon. Usein motiivina on hyvä tahto, mutta tietämättömyys saa aikaan huonoja päätöksiä. Esimerkiksi lapsipornon levittämisen estämiseksi säädetty laki, joka estää pääsemästä poliisin valitsemille nettisivuille, toimii todellisuudessa tarkoitustaan vastaan: sensuuri auttaa rikollisia ja vaikeuttaa heidän saattamistaan tuomiolle. Effi haluaakin hallituksen kohdistavan resurssit järkevämmin, rikostutkintaan ja uhrien auttamiseen.

"Haluamme, että lainvalmistelussa otetaan paremmin huomioon eri tahojen näkemykset, ei vain niiden joilla on eniten varaa lobata tai jotka osaavat parhaiten pelotella", sanoo Effin varapuheenjohtaja Leena Romppainen ja jatkaa: "Maailman muuttumista ei voi estää, mutta muutoksissakin pitää muistaa perusoikeudet, tai muuten huomaamme pian, että elämme vankiloissa ja lapsemme kasvatetaan tynnyreissä."

Effi kannattaa lämpimästi jo vireillä olevia hankkeita julkisin varoin tuotetun tiedon vapauttamiseksi sekä kansalaisten medialukutaidon kehittämiseksi ja toivoo tulevankin hallituksen jatkavan niitä. Tietoyhteiskunnan mediakriittinen kansalainen ei tarvitse sensuuria eikä teknisiä estoja suojelemaan itseään hämmentäviltä teksteiltä ja kuvilta vaan osaa suodattaa aineistot omilla aivoillaan.

Effin hallitusohjelmatavoitteet: www.effi.org/lausunnot/hallitusohjelma2010.html

Lisätietoja:

Tapani Tarvainen
Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
tapani.tarvainen@effi.org
040 729 3479

Leena Romppainen
Varapuheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
leena.romppainen@effi.org
040 590 3031

Electronic Frontier Finland - Effi ry on perustettu käyttäjien ja kansalaisten oikeuksien puolustamiseksi Internetissä. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta, yksityisyydestä, tekijänoikeudesta, tietokoneohjelmien patentoinnista ja ei-toivotusta sähköisestä viestinnässä Suomessa ja Euroopassa. Lisätietoja Effin kotisivulta osoitteesta http://www.effi.org/.