Lehdistötiedote
Electronic Frontier Finland ry
Vapaa julkaistavaksi heti
Helsinki 9.4.2009

Effi: KHO kumosi odotetusti sähköisten vaalien tulokset

Electronic Frontier Finland ry (Effi) on erittäin tyytyväinen Korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen, jolla se kumosi Karkkilan, Kauniaisten ja Vihdin kunnallisvaalien tulokset sähköisen äänestyksen ongelmien takia. Viime syksyn kunnallisvaalien jälkeen selvisi, että 232 sähköisesti annettua ääntä oli hukkunut.

Effi avusti kuuttatoista valittajaa kolmessa kunnassa. Effin keräämien todistajan- ja asiantuntijalausuntojen perusteella ongelmat johtuivat mm. koneiden jumiutumisesta äänestyshetkellä, puutteellisesta testauksesta, käyttöliittymäsuunnittelun ongelmista, havaittujen ongelmien korjaamatta jättämisestä ja virheellisistä ohjeista. Joissakin kokeilukunnissa yksikin ääni olisi voinut muuttaa valtuuston kokoonpanoa.

Oikeus toteaa perusteluissaan, että kokonaisuutena tarkastellen sähköisen äänestysjärjestelmän toimintavirhe, puutteellinen ohjeistus, hukkuneiden äänten suuri määrä johtavat siihen, että vaalit on toimitettu virheellisessä järjestyksessä. KHO kumosi vaalien tuloksen ja määräsi vaalit järjestettäväksi uudelleen.

Valittajien asiamiehenä toiminut lakimies Mikko Välimäki kommentoi tyytyväisenä: "Vihdoinkin hyvin perusteltu päätös. Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus tarkoittaa, että jokaisen ääni pitää laskea. Tämän jälkeen on riidatonta, että sähköinen äänestyskokeilu oli täydellinen fiasko."

Effin varapuheenjohtaja Ville Oksanen arvioi päätöstä: "Äänestyskokeilun vakavat ongelmat on nyt todettu oikeiksi. Ministeriön oma sisäinen tarkastus totesi saman jo joulukuussa. Suurimpina syinä tilanteeseen näen tekniikan ongelmien aliarvioinnin ja ulkopuolisen kritiikin jättämisen tyystin huomiotta." Oksanen lisää: "Nyt on jälkipyykin aika. Toivoisin ministeriöltä seuraavaksi vastausta kysymykseen, kuka korvaa virheellisestä järjestelmästä koituvat kustannukset ehdokkaille ja puolueille- uusien vaalikampanjoiden järjestäminen ei ole halpaa."

Kauniaisissa vaaleista valittanut Jari Arkko pitää myös oikeuden päätöstä hyvänä: "Toivon, että nyt voidaan keskittyä tilanteen korjaamiseen. On tärkeää, että uusintavaalit saadaan järjestettyä ilman suuria lisäkustannuksia pienille kokeilukunnille. Toivottavasti uusintavaali voidaan suorittaa vielä kesän eurovaalien yhteydessä." Vihdissä valittanut Tero Miettinen jatkaa: "Olemme luonnollisesti ilahtuneita päätöksestä. Toivottavasti tämä päätös myös lopettaa äänestäjien syyllistämisen osaamattomiksi."

Lisätietoja:

Ville Oksanen
Varapuheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
puh. 040 536 8583

Mikko Välimäki
Lakimies, Turre Legal
puh. 050 598 0498

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös:

Effin Sähköäänestys-FAQ:

Electronic Frontier Finland ry on perustettu puolustamaan kansalaisten sähköisiä oikeuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi oikeus sensuroimattomaan viestintään, kohtuullisiin käyttöehtoihin digitaalista sisältöä ostettaessa sekä vapaus kehittää ja julkaista avoimia tietokoneohjelmia. Yhdistys herättää keskustelua ja pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta ja tekijänoikeudesta Suomessa ja Euroopassa. Mielestämme yksityisyyttä ei saa rikkoa, spämmäys tulee kieltää ja ohjelmistoideapatenteista on enemmän haittaa kuin hyötyä. Yhdistyksellä on noin 1500 jäsentä. Lisätietoja Effin kotisivulta http://www.effi.org/