Helsingin hallinto-oikeus: yli 2% virhemarginaali hyväksyttävä kunnallisvaaleissa | EFFI.org

Lehdistötiedote
Electronic Frontier Finland ry
Vapaa julkaistavaksi heti
Helsinki 29.1.2009

Helsingin hallinto-oikeus: yli 2% virhemarginaali hyväksyttävä kunnallisvaaleissa

Electronic Frontier Finland ry (Effi) on tyrmistynyt Helsingin hallinto-oikeuden tämänpäiväisestä päätöksestä. Oikeus vähätteli sähköisen äänestyksen ongelmia, eikä kumonnut vaalien tuloksia. Vaaleja ei siten uusita, ellei KHO muuta päätöstä. Viime syksyn kunnallisvaalien jälkeen selvisi, että 232 äänestäjän äänet olivat hukkuneet.

Effi avusti kuuttatoista sähköisestä äänestyksestä valittanutta kolmessa kokeilukunnassa. Effin keräämien todistajan- ja asiantuntijalausuntojen perusteella ongelmat johtuivat mm. koneiden jumittumisesta äänestyshetkellä, puutteellisesta testauksesta, käyttöliittymäsuunnittelun ongelmista, havaittujen ongelmien korjaamatta jättämisestä ja virheellisistä ohjeista. Joissakin kokeilukunnissa yksikin ääni olisi voinut muuttaa valtuuston kokoonpanoa.

Keskeisen perustelukohdan mukaan "Vähän yli kahden prosentin epäonnistumisten määrää ei sellaisenaan voida pitää osoituksena siitä, että vaaliviranomainen olisi menetellyt virheellisesti... Kynnyksen vaalien uudelleen toimittamiselle on oltava huomattava myös valtiollisten perusoikeuksien toteuttamisen kannalta."

Valittajien asiamiehenä toiminut lakimies Mikko Välimäki kommentoi: "Päätös vaikuttaa kestämättömästi perustellulta. Ongelmat ovat kiistämättömiä, eikä vaalien tulos ollut oikea. Hallinto-oikeuden linjaus nakertaa luottamusta suomalaiseen demokratiaan. Mihin unohtui 'vähän yli kahden prosentin' perusoikeudet?"

Effin varapuheenjohtaja Ville Oksanen ihmettelee päätöstä: "Ymmärtääkseni on yksimielisyys siitä, että äänestyskokeilussa oli vakavia ongelmia. Nyt kuitenkin hallinto-oikeus hyväksyi tilanteen, jossa on selvää, ettei äänestystulos vastannut äänestäjien tahtoa. Viimeiset läpimenneet ehdokkaat mahtuvat järjestelmän virhemarginaaliin." Oksanen jatkaa: "Edes kunnat eivät kiistäneet oikeusprosessin aikana ongelmien olemassaoloa tai hukkuneiden äänien mahdollista vaikutusta vaalituloksiin. Hallinto-oikeuden logiikalla äänten tarkastuslaskennasta voitaisiin luopua, koska niissä tulokset eivät muutu kuitenkaan kuin muutamia ääniä. Perustuslaissa kaikille taataan kuitenkin yhtäläinen äänioikeus. Ei siellä puhuta 98 prosentista!"

Kauniaisissa vaaleista valittanut Jari Arkko aikoo valittaa päätöksestä: "Perehdymme oikeuden päätökseen lähipäivien kuluessa, mutta olemme jo aiemmin pitäneet asiaa periaatteellisesti niin tärkeänä, että tässä on syytä hakea päätös korkeimmasta hallinto-oikeudesta." Vihdissä valittanut Tero Miettinen on samoilla linjoilla: "Huonosti toteutettu järjestelmä ei saa päättää kotikuntani valtuustoon valituista ehdokkaista. Sähköisen äänestyksen virheprosentti oli moninkertainen perinteiseen äänestykseen verrattuna. On vaikea ymmärtää miten hallinto-oikeus ei pidä tätä osoituksena järjestelmän epäonnistumisesta."

Lisätietoja:

Ville Oksanen
Varapuheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
puh. 040 536 8583

Mikko Välimäki
Lakimies, Turre Legal
puh. 050 598 0498

Hallinto-oikeuden päätös:
http://www.effi.org/blog/hhao-2009-01-29.html

Hallinto-oikeudelle jätetty valitus:
http://www.effi.org/system/files?file=valitus_kauniainen_anon.pdf

Oikeusministeriön selvitys:
http://www.om.fi/Etusivu/Ajankohtaista/Uutiset/1224167084256

Effin Sähköäänestys-FAQ:
http://www.effi.org/sahkoaanestys-faq.html

Electronic Frontier Finland ry on perustettu puolustamaan kansalaisten sähköisiä oikeuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi oikeus sensuroimattomaan viestintään, kohtuullisiin käyttöehtoihin digitaalista sisältöä ostettaessa sekä vapaus kehittää ja julkaista avoimia tietokoneohjelmia. Yhdistys herättää keskustelua ja pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta ja tekijänoikeudesta Suomessa ja Euroopassa. Mielestämme yksityisyyttä ei saa rikkoa, spämmäys tulee kieltää ja ohjelmistoideapatenteista on enemmän haittaa kuin hyötyä. Yhdistyksellä on noin 1500 jäsentä. Lisätietoja Effin kotisivulta http://www.effi.org/