Helsinki 24.6.2008
Vapaa julkaistavaksi heti
Lehdistötiedote
Electronic Frontier Finland - Effi ry

Effi: Sähköinen äänestysjärjestelmä rikkoo sekä lakia että vaalisalaisuuden

Syksyn 2008 kunnallisvaaleissa koekäytettävän sähköisen äänestysjärjestelmän auditointiryhmä on löytänyt 14 tietoturvapuutetta. Electronic Frontier Finland ry:n (Effi) mielestä on käsittämätöntä, että työryhmä päätyy toteamaan järjestelmän soveltuvaksi käytettäväksi vaaleissa.

Äänestysjärjestelmä ei täytä vaalilain vaatimusta vaalisalaisuuden säilyttämisestä (vaalilaki 83 c §). Auditointiraportista:

"- - [Ä]änet ovat selvitettävissä niin kauan, kunnes kaikki kopiot sähköisestä uurnasta tai uurnanavausavaimista on tuhottu. Vaalien elektroniset uurnat ja uurnanavausavaimet on tarkoitus arkistoida useiksi vuosiksi."

"- - [K]okeilu on vakaalla ja turvallisella pohjalla edellyttäen, että kaikki toimijat noudattavat annettuja pelisääntöjä."

"Pitäisi siis vain luottaa, että kukaan ei halua petkuttaa", suomentaa Effin hallituksen jäsen Jyri Luostarinen. "Kaiken huipuksi oikeusministeriö ilmoittaa tiedotteessaan, että se ei korjaa kaikkia puutteita, vaan puutteet korjataan vain 'tarpeellisin osin'! Kuka auditoi korjaukset?"

Effin osallistuminen äänestysjärjestelmän auditointiin kariutui siihen, että vaadittu salassapitositoumus olisi estänyt järjestelmän kritisointia. Effi vaatiikin julkaisemaan myös Turun yliopiston allekirjoittaman salassapitositoumuksen tekstin.

Effi on tehnyt äänestysjärjestelmästä oman raporttinsa.

"Sähköinen äänestys on ikuisuushanke, jota edes järjestelmän ilmeinen laittomuus ei pysäytä", ihmettelee Luostarinen. Effi kehottaa äänestäjiä pitäytymään turvallisemmassa vaihtoehdossa eli paperilippuäänestyksessä.

Lisätietoja

Jyri Luostarinen
Hallituksen jäsen, Electronic Frontier Finland ry
050 412 6113

Tapani Tarvainen
Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
040 729 3479

Vaalilain 83 c § (880/2006):
83 c § Äänioikeuden käytön ja sähköisen äänen kirjautuminen
"- - Samalla äänestäjän antama ääni ja henkilötunnus kirjautuvat oikeusministeriön sähköiseen vaaliuurnaan siten salattuina, ettei niitä voida keskenään yhdistää. Äänen kirjautumisesta sähköiseen vaaliuurnaan ja sen säilyttämisestä siellä on huolehdittava siten, että vaalisalaisuus säilyy. - -"

Auditointiraportti kunnallisvaalien sähköisen äänestyksen pilotista (13.6.2008):

Oikeusministeriön tiedote: Sähköisen äänestyksen kokeilu arvioitiin turvalliseksi:

Effin olisi pitänyt hyväksyä salassapitosopimus auditointiin osallistumiseksi. Salassapitosopimuksen anatomia:

Effin raportti: Suomen sähköinen äänestysjärjestelmä ei täytä suosituksia:

Effin sähköäänestys-FAQ vastaa yleisimpiin kysymyksiin sähköisen äänestämisen ongelmista:

Oikeusministeriön sivu sähköisestä äänestämisestä:

Electronic Frontier Finland ry on perustettu puolustamaan kansalaisten sähköisiä oikeuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi oikeus sensuroimattomaan viestintään, kohtuullisiin käyttöehtoihin digitaalista sisältöä ostettaessa sekä vapaus kehittää ja julkaista avoimia tietokoneohjelmia. Yhdistys herättää keskustelua ja pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta ja tekijänoikeudesta Suomessa ja Euroopassa. Mielestämme yksityisyyttä ei saa rikkoa, spämmäys tulee kieltää ja ohjelmistoideapatenteista on enemmän haittaa kuin hyötyä. Yhdistyksellä on noin 1500 jäsentä. Lisätietoja Effin kotisivulta http://www.effi.org/