Lehdistötiedote
Vapaa julkaistavaksi heti
Electronic Frontier Finland - Effi ry
Helsinki 9.5.2008

Effi: Tekijänoikeuslain katkaisupykälä potentiaalinen tietoturvauhka

Electronic Frontier Finland ry (Effi) on huolissaan tekijänoikeuslain säännöksestä, jonka perusteella tuomioistuin voi määrätä Internet-yhteyden katkaistavaksi tekijänoikeusloukkauksen ehkäisemiseksi. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus TTVK onnistui katkaisemaan Ahvenanmaan maakuntahallituksen Internet-yhteyden, koska maakuntahallituksen työntekijä oli käyttänyt vertaisverkko-ohjelmaa. Kyseessä oli tiettävästi ensimmäinen kerta, kun verkkoyhteys katkaistaan tekijänoikeuslain perusteella EU:ssa.

Effin puheenjohtaja Tapani Tarvainen kommentoi: "Tuomioistuimen päätös osoittaa, että tekijänoikeuslaki nykymuodossaan mahdollistaa palvelunestohyökkäystä vastaavan toiminnan. Nyt onneksi katkaisusta ei koitunut kuin kiusaa. Entä jos kyseessä olisi ollut sairaala tai muu laitos, jonka viestintäyhteyksien katkaisemisella ihmisiä olisi joutunut todelliseen hengenvaaraan?"

Tarvainen jatkaa: "Nyt saatu ensimmäinen päätös osoittaakin heti, että lakiin tarvitaan välitön muutos. Tuomioistuinten tietotaito ei riitä selvästi tällaisten päätösten tekemiseen ja TTVK:ta ei voisi vähempää kiinnosta toimiensa "sivullishaitat". Erityisen pelottavaa on, ettei tapauksessa ilmeisesti konsultoitu ensin yhteydestä vastaavaa Internet-operaattoria."

Suomi on tiettävästi ensimmäinen maa EU:ssa, jonka tekijänoikeuslaista löytyy säännös verkkoyhteyden katkaisemiseksi. Ranskassa ja Englannnissa on käynnissä hankkeet, joissa verkkoyhteys voitaisiin katkaista, jos kansalainen jää kiinni kolmesti jakelusta. Suomen säännös ei perustu EU:n direktiiveihin vaan on puhtaasti kansallista alkuperää.

Effin varapuheenjohtaja Ville Oksanen kertoo taustoja: "Kyseinen 60c-pykälä lisättiin Lex Karpelaan lakivaliokunnassa täysin poikkeuksellisessa menettelyssä. Valiokunta ei kuullut ketään ulkopuolisia asiantuntijoita vaan hyväksyi virkamiesten väitetysti kolmessa päivässä valmisteleman esityksen sellaisenaan osaksi lakia." Oksanen täsmentää: "Normaalisti tämän kokoluokan asioista laaditaan ensin komiteamietintö, jonka pohjalta valmistellaan hallituksen esitys, joka käy useammallakin kommenttikierroksella ennen eduskunnan valiokuntakuulemisia. Kyseessä onkin yksi likaisimmista lainsäädäntökuvioista, mihin olen törmännyt."

Effi muistuttaa, että silloinen valiokunnan puheenjohtaja Tuija Brax väitti, että pykälää ei voitaisi käyttää Internet-yhteyden katkaisemiseen. Braxin mukaan pykälä korosti kohtuullisuusharkintaa ja tuomioistuimen olisi aina pitänyt harkita ensin kohtuullisuusperiaatteen mukaisesti vähemmän haitallisia keinoja kuin yhteyden katkaisemista kokonaan. Ahvenanmaan päätöksen perusteella kyseessä oli valitettavasti selkeä toiveajattelu, jossa ei tunnettu suomalaisen tuomioistuinlaitoksen realiteetteja.

Effin varapuheenjohtaja Oksanen päättää: "EU-parlamentti otti juuri selkeän kannan, että pelkkä ei-kaupallinen tiedostonjako ei voi olla peruste internet-yhteyden katkaisemiselle. Selkeä enemmistö (mm. Jäätteemäki, Lehtinen, Kauppi, Seppänen, Paasilinna, Hassi) suomalaisista eurokansanedustajista oli myös kannan takana. Onko turha toivoa, että tämä viesti kuultaisiin opetusministeriössä?"

Lisätietoja

60c-pykälän lisäys lakivaliokunnassa:

IT-viikko: Europarlamentti vastustaa nettikopioijan kriminalisointia

Tapani Tarvainen
Puheenjohtaja, Effi ry
040 729 3479

Ville Oksanen
Varapuheenjohtaja, Effi ry
040 536 8583

Electronic Frontier Finland ry on perustettu puolustamaan kansalaisten sähköisiä oikeuksia. Tällaisia ovat esim. oikeus sensuroimattomaan viestintään, kohtuullisiin käyttöehtoihin digitaalista sisältöä ostettaessa sekä vapaus kehittää ja julkaista avoimia tietokoneohjelmia. Yhdistys herättää keskustelua ja pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta ja tekijänoikeudesta Suomessa ja Euroopassa. Mielestämme yksityisyyttä ei saa rikkoa, spämmäys tulee kieltää ja ohjelmistoideapatenteista on enemmän haittaa kuin hyötyä. Lisätietoja Effin kotisivulta http://www.effi.org/