Lehdistötiedote 25.1.2008
Vapaa julkaistavaksi heti
Electronic Frontier Finland - Effi ry

Effi: Äänestysjärjestelmä ei saa olla liikesalaisuus

Oikeusministeriön mukaan uusi sähköinen vaalijärjestelmä sisältää salassa pidettäviä ohjelmistoja.

Electronic Frontier Finland ry:n (Effi) jäsen pyysi oikeusministeriöltä tietoja siitä, miten lokakuun kunnallisvaaleissa koekäytettävä sähköinen äänestysjärjestelmä on toteutettu. Oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen kieltäytyi kuitenkin antamasta tietoja. Hänen mukaansa äänestysjärjestelmä on sen toteuttaneen TietoEnatorin liikesalaisuus.

"Yrityksillä voi olla liikesalaisuuksia, mutta demokraattinen vaali edellyttää läpinäkyvyyttä", toteaa Effin hallituksen jäsen Jyri Luostarinen. "Miten on mahdollista, että oikeusministeriö hankkii vaalijärjestelmän, jonka toimintaa ei voida liiketaloudellisista syistä julkistaa?" Luostarinen ihmettelee.

Ohjelmistojen toiminnan oikeellisuuden tarkastaminen on asiantuntijallekin erittäin haastava tehtävä. Perinteisen paperiäänestyksen toimintaperiaate sen sijaan on kaikkien ymmärrettävissä.

Suomeen ehdotetussa sähköisessä vaalijärjestelmässä pitää vain luottaa siihen, että laskenta meni oikein. Sähköisestä järjestelmästä riippumatonta varmennusta, kuten Effin ehdottamaa paperivarmistusta (ks. http://www.effi.org/blog/kai-2007-08-24.html), ei laissa vaadita eikä ilmeisesti myöskään toteuteta.

Jääskeläisen mukaan "riippumattomat tekniset asiantuntijat" tulevat varmistamaan järjestelmän tietoturvan. Tämä olisikin edistysaskel, koska vaalilakia valmisteltaessa ministeriö ei pyytänyt yhtään teknistä asiantuntijalausuntoa; Effi antoi lausuntonsa pyytämättä.

Effi esittää, että oikeusministeriö ottaisi tässä mallia Kaliforniasta tai Ohiosta. Niissä tietoturvatarkastukset teetettiin akateemisilla alan huippuasiantuntijoilla, jotka tutkivat sekä lähdekoodin että laitteiden fyysisen turvallisuuden.

"Vaalijärjestelmän tulee olla luotettava myös epävakaissa yhteiskunnallisissa oloissa", toteaa Effin puheenjohtaja Tapani Tarvainen ja lisää: "Suomessahan ei koskaan voisi olla vaikkapa presidenttiä, joka haluaisi jatkokaudelle mutta ei luottaisi demokraattisten vaalien tulokseen, eihän?"

"Vaalijärjestelmä ei saa sisältää liikesalaisuuksia. Sähköinen äänestysjärjestelmä olisi edes toteutettava avoimella lähdekoodilla, jotta sen luotettavuus ei olisi vain uskon varassa", huomauttaa Luostarinen. "Oikeusministeriönkään mukaan mitään vahvoja syitä siirtyä sähköiseen järjestelmään ei ole. Parasta olisikin viheltää koko tämä ikuisuushanke vihdoin poikki", vaatii Tarvainen.

Lisätietoja

Jyri Luostarinen <jyri.luostarinen@effi.org>
puh. 050 412 6113

Tapani Tarvainen <tapani.tarvainen@effi.org>
puh. 040 729 3479

Linkkejä

Oikeusministeriön vastaus asiakirjapyyntöön liitteineen:

Sähköäänestys-FAQ (ks. linkkilista dokumentin lopussa):

Kalifornian ja Ohion vaalijärjestelmätesteistä (Ohio käytti pelkkiin testeihin 1,9 miljoonaa dollaria):

TietoEnator ei saa edes 199 ääntä laskettua oikein:

Effin aikaisempi asiakirjapyyntö:

Effin pyytämättä antama lausunto vaalilaista:

Lainaus hallituksen esityksestä 14/2006 eduskunnalle vaalilain muuttamisesta,

"Yleisesti ottaen vaalijärjestelmämme toimii teknisessä mielessä varsin hyvin, mistä on osoituksena se, että vaalit toimitetaan ongelmitta ja niiden tulokset saadaan selville kansainvälisestikin verrattuna nopeasti. Pakottavia muutospaineita ei tässä suhteessa voidakaan katsoa olevan."

Electronic Frontier Finland ry on perustettu puolustamaan kansalaisten sähköisiä oikeuksia. Tällaisia ovat esim. oikeus sensuroimattomaan viestintään, kohtuullisiin käyttöehtoihin digitaalista sisältöä ostettaessa sekä vapaus kehittää ja julkaista avoimia tietokoneohjelmia. Yhdistys herättää keskustelua ja pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta ja tekijänoikeudesta Suomessa ja Euroopassa. Mielestämme yksityisyyttä ei saa rikkoa, spämmäys tulee kieltää ja ohjelmistoideapatenteista on enemmän haittaa kuin hyötyä. Lisätietoja Effin kotisivulta http://www.effi.org/