Lisäys 26.8.2007: Sähköäänestys-FAQ:ssa vastataan joihinkin sähköistä äänestystä koskeviin yleisempiin kysymyksiin.


Lehdistötiedote
Vapaa julkaistavaksi heti
Electronic Frontier Finland - Effi ry
Helsinki 21.8.2007

Effi: Jäitä hattuun sähköisessä äänestämisessä

Electronic Frontier Finland ry (Effi) on huolissaan siitä, että sähköistä äänestämistä edistävissä hankkeissa uhrataan demokratian takeeksi vuosikymmenten aikana syntyneet periaatteet uuden teknologian alttarille.

Viimeisin kannanotto sähköäänestyskeskustelussa tuli viestintäministeri Suvi Lindéniltä, joka ehdotti Internetin yli tapahtuvan äänestyksen käyttöönottoa [1]. Samaan aikaan Suomessa valmistellaan sähköistä, vaalipaikalla tapahtuvaa äänestystä, jota aiotaan testata jo seuraavissa kunnallisvaaleissa.

"Oikein toteutettu sähkö- tai etä-äänestys voi helpottaa esimerkiksi useampien neuvoa-antavien kansanäänestysten järjestämistä ja edesauttaa uusien vaalitapojen käyttöönottoa", toteaa Effin jäsen Antti Vähä-Sipilä, "mutta sähköäänestyksiin liittyy useita ongelmia, jotka voivat syödä uskottavuutta äänestystulokselta ja nakertaa näin demokratian perusteita."

Eräs suurimmista sähköäänestyksen ongelmista liittyy ääntenlaskentaan. Nykyinen ääntenlaskutapa on hajautettuna ja kilpailevien puolueiden edustajien suorittamana erittäin turvallinen sekä kenen tahansa ymmärrettävissä. Puhtaasti sähköisessä laskennassa taas kansalaisen on luotettava tietotekniikka-asiantuntijoiden lausuntoihin sen oikeellisuudesta, eikä käytössä välttämättä ole mitään fyysistä äänestyslipuketta, joilla voisi suorittaa riippumatonta tarkistuslaskentaa. Yhdysvalloissa sähköisen tarkistuslaskennan mahdottomuus on jo johtanut laajamittaisesti siihen, että puhtaasti sähköinen äänestys on useimmissa osavaltioissa kuopattu [2]. Ääntenlaskennan ongelmien lisäksi etä-äänestyksessä haasteita ovat luottamuksellisuuden säilyminen ja äänestäjän laitteiston turvallisuus.

Iso-Britanniassa suoritettiin tämän vuoden vaaleissa sähköäänestyksen ja sähköisen ääntenlaskennan pilotteja. Brittien Electoral Commission raportoi [3] muun muassa, että turvallisuusnäkökohtia ei otettu riittävästi huomioon ja tekniikan käyttö ei ollut riittävän läpinäkyvää. Myös Viron nettiäänestyksestä kirjoitettu raportti [4] toteaa, että nettiäänestykseen liittyy useita haasteita läpinäkyvyyden ja tuloksen luotettavuuden suhteen ja ellei haasteisiin pystytä vastaamaan, suosittaa harkitsemaan nettiäänestyksestä luopumista.

"Suomen kansalle syötettiin jo raakiletekniikkaa kuluttajien testattavaksi digiboksien muodossa. Meillä ei ole varaa epäillä äänestystulosta ohjelmistovirheen vuoksi. Toivottavasti demokraattiset vaalit eivät ole seuraava sokean teknologiainnon uhri", toteaa Effin varapuheenjohtaja Ville Oksanen.

Viitteet

[1] Helsingin Sanomien verkkosivut 20.8.2007.

[2] Verified Voting, yhdysvaltalainen lobby-järjestö.

[3] The Electoral Commission: May 2007 Pilot Schemes.

[4] The Organization for Security and Co-operation in Europe - Office for Democratic Institutions and Human Rights: Election Assessment Mission Report.

Lisätietoja

Effin blogi maaliskuussa 2006 ja lausunto oikeusministeriölle: Sähköinen äänestys uhkaa johtaa kansanvallasta harvainvaltaan

Suunniteltuun vaalitietojärjestelmään liittyviä teknisiä dokumentteja:

Oikeusministeriön sivu sähköisestä äänestämisestä:

Tapani Tarvainen
Effi, hallituksen puheenjohtaja
040 729 3479

Ville Oksanen
Effi, hallituksen varapuheenjohtaja
040 536 8583

Electronic Frontier Finland ry (Effi) on perustettu puolustamaan kansalaisten sähköisiä oikeuksia. Tällaisia ovat esim. oikeus sensuroimattomaan viestintään, kohtuullisiin käyttöehtoihin digitaalista sisältöä ostettaessa sekä vapaus kehittää ja julkaista avoimia tietokoneohjelmia. Yhdistys herättää keskustelua ja pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta ja tekijänoikeudesta Suomessa ja Euroopassa. Mielestämme yksityisyyttä ei saa rikkoa, spämmäys tulee kieltää ja ohjelmistoideapatenteista on enemmän haittaa kuin hyötyä. Monet Effin aktiivijäsenistä ja hallituksen jäsenistä ovat tekniikan ja juridiikan asiantuntijoita. Toimimme myös läheisessä yhteystyössä ulkomaisten järjestöjen kanssa, joilla on samanlaiset tavoitteet ja arvot. Effi on European Digital Rightsin (EDRi) perustajajäsen. Lisätietoja Effin kotisivulta osoitteesta http://www.effi.org/