Helsinki 13.4.2006
Electronic Frontier Finland ry

EFFI: Viestiliikennetiedot myös USA:n käyttöön?

Electronic Frontier Finland ry (EFFI) vaatii ministeri Rajamäkeä selvittämään julkisesti, haluaako Suomi antaa Yhdysvaltojen käyttöön niitä teleliikennetietoja, jotka uusi EU-direktiivi vaatii operaattoreita keräämään ja tallentamaan. Yhdysvallat ilmoitti 2.-3. maaliskuuta Wienissä pidetyssä oikeus- ja sisäasioiden neuvoston kokouksessa aikovansa pyytää Euroopan Unionin jäsenvaltioilta pääsyä tallennettuun teleliikennedataan.

"Teleliikenteen tallennuspakko rikkoo jo itsessään perusoikeutta yksityisyyteen", toteaa EFFIn puheenjohtaja Tapani Tarvainen ja jatkaa: "Kansalaisten viestintätietoja ei missään tapauksessa pidä luovuttaa EU:n ulkopuolelle, jossa ei ole mitään takeita arkaluontoisten tietojen väärinkäyttöä vastaan."

EFFIn saamien tietojen mukaan Wienin kokouksessa sekä komissio että puheenjohtajamaa Itävalta esittivät kantanaan, että USA:n tulisi päästä tietoihin käsiksi. EU:ssa käsittelyssä oleva tietosuojaa koskeva puitepäätös voisi kuitenkin estää tietojen luovuttamisen, koska se edellyttää "riittävää tietosuojan tasoa". Tätä ehtoa USA ei täytä.

"USA:ssa ei ole tällä hetkellä mitään tietosuojalainsäädäntöä, joka suojaisi EU:n kansalaisia tietojen väärinkäytöltä. Kyynisempi henkilö voisi väittää samaa myös maan omien kansalaisten osalta." täsmentää Tarvainen ja jatkaa:" Tätä taustaa vasten ajatus näiden arkaluonteisten tietojen luovuttamisesta on täysin mahdoton."

Aikaisemmin USA on vaatinut lentomatkustajia koskevien tietojen luovutusta. Tähän komissio taipui, minkä vuoksi parlamentti on haastanut komission oikeuteen.

EFFI:n hallituksen jäsen Teemu Välimäki toteaa: "Vaadimme ministeri Rajamäkeä kertomaan julkisesti, mikä tulee olemaan Suomen virallinen linja asiassa maamme puheenjohtajakauden aikana." Välimäki päättää kuivasti: "Tosin olisi yllätys jos ministeri ei terrorismin vastustamisen nimissä ajaisi tätäkin kansalaisten yksityisyyttä kaventavaa hanketta."

Lisätietoa:

Tapani Tarvainen
puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
040 729 3479

Teemu Välimäki
hallituksen jäsen, Electronic Frontier Finland ry
045 672 6289

Virallinen asiakirja Wienissä käydyistä keskusteluista

Hallintovaliokunnnan lausunto U-kirjeestä