Helsinki 21.10.2005
Lehdistötiedote
Vapaa julkaistavaksi heti

EFFI: Parlamentille annettava käsittelyrauha teletietojen tallentamisessa

Electronic Frontier Finland ry (EFFI) tuomitsee jyrkästi EU:n ministerineuvoston yritykset runnoa teletietojen tallennusvelvollisuus väkisin läpi. Tähän asti ministerineuvosto on ajanut asiaa ns. "puitepäätöksenä" ilman tarvittavaa EU-oikeudellista perustetta. Nyt se koettaa hyväksyttää hankkeen direktiivinä, mutta päästämättä europarlamenttia varsinaisesti päättämään asiasta asian kiireellisyyteen vedoten. Asiaa käsitellään seuraavan kerran 26.10 parlamentin LIBE-komitessa.

EFFIn puheenjohtaja Ville Oksanen toteaa: "Euroopan parlamentti on ainoa EU-elin, joka on johdonmukaisesti ottanut huomioon myös kansalaisten oikeudet päätettäessä turvallisuusviranomaisten toimivallasta. Turvallisuusasioista vastaavaat ministerit taas eivät halua parlamentin käsittelevän tätä esitystä huolellisesti."

Tanskan oikeusministeri Lene Espersen sanoi äskettäin, että "ministerien piti päättää, pelkäävätkö he enemmän terroristeja vai parlamenttia" ja että "jos parlamentti ei suostu auttamaan, se ei ole tarpeeksi aikuinen osallistumaan lainkaan keskusteluun". Oksanen toteaa: "Espersenin kommentit osoittavat ennennäkemätöntä halveksuntaa ainoaa demokraattista EU-elintä kohtaan."

EFFI on myös yleisesti huolissaan tavasta, jolla ministerit ovat arvostelleet parlamenttia demokratian toteuttamisesta. Esimerkiksi kesäkuussa Matti Vanhanen hyökkäsi voimakkaasti parlamenttia vastaan syyttäen sitä "jarrumiehen" roolista tallennusvelvollisuusasiassa. Vastaavasti ulkoministeri Erkki Tuomioja on syyttänyt tällä viikolla parlamenttia vastuuttomuudesta.

Tallennusvelvollisuus tarkoittaisi järjestelmää, joka pakottaa sähköisten viestintäpalveluiden tuottajat pitämään viranomaisia varten kirjaa kaikkien kansalaisten viestinnästä: kenelle kansalainen on soittanut, keneltä saanut sähköpostia, missä hän liikkuu matkapuhelimineen jne. Myös ulkomaisilla viranomaisilla olisi pääsy näihin tietoihin.

EFFIn mielestä suunnitelmaan liittyy merkittävä periaatteellinen ongelma, jota ei voida korjata. "Yksi oikeusvaltion perusperiaatteista on se, että kansalainen on syytön, kunnes toisin todistetaan. Nyt valvontaa ollaan ulottamassa kaikkiin kansalaisiin," selittää EFFIn varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen. "Toivomme, ettei parlamentissa pelästytä ministerineuvoston tyhjän uhoamisen edessä."

Lisätietoja:

BBC:n artikkeli, jossa Lene Espersenin kommentit

Matti Vanhasen kolumni: Vapauden ja kontrollin suhde muuttuu, Turun Sanomat 15.7.2005,

EDRIn vetoomus teletietojen tallennusvelvollisuutta vastaan:

EFFIn vetoomus teletietojen tallennusvelvollisuutta vastaan, EFFI 21.9.2004,

EFFI: Ehdotus tallennusvelvollisuudeksi osittain laiton,

Reijo Svento: Valvooko tietoliikennettä tulevaisuudessa iso- vai pikkuveli?, Tietoyhteiskunta.fi 9.8.2004,

Ville Oksanen
Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
040 536 8583

Tapani Tarvainen
Varapuheenjohtaja
040 729 3479

Electronic Frontier Finland - EFFI ry on perustettu käyttäjien ja kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta, tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global Internet Liberty Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa: http://www.effi.org/.