Helsinki 22.9.2005
Lehdistötiedote
Electronic Frontier Finland - EFFI ry

Eduskunta painamassa tekijänoikeuslain ongelmat villaisella

Eduskunnan suuri valiokunta on viime viikkoina käsitellyt uutta tekijänoikeuslakiehdotusta, joka on havaittu monin tavoin ongelmalliseksi. Eilisten uutisten mukaan eduskunta ei muuttaisi lakia vaan ainoastaan liittäisi siihen lausuman, jossa todetaan suojauksen kiertämisen yksityistä kopiointia varten olevan sallittua (STT 21.9.2005). EFFIn mielestä tämä ei missään tapauksessa riitä korjaamaan esityksen ongelmia.

"Laki on paljastunut niin epäselväksi, että jopa sitä valmistelleilla virkamiehillä on vaikeuksia tulkita sen pykäliä," toteaa EFFIn puheenjohtaja Ville Oksanen.

Viime viikolla opetusministeriö vakuutti lain sallivan kopiosuojausten murtamisen yksityistä kopiointia varten (esimerkiksi suojatulta CD-levyltä mp3-soittimelle). Tällä viikolla opetusministeriön oli pyörrettävä puheensa ja tunnustettava EFFIn olleen oikeassa: kopionnista saisi sakkorangaistuksen.

Ns. toisen sukupolven suojausten sanotaan sallivan muutaman kopion valmistaminen yksityistä käyttöä varten. Tekniikka sallii kuitenkin yleensä vain alkuperäistä huonompilaatuisten kopioiden valmistamisen, ja nekin vain tietyissä suojauksen tukemissa ympäristöissä (esimerkiksi yksinomaan Microsoftin tai Applen käyttöjärjestelmillä). Alkuperäistä ongelmaa, eli sitä, että teoksen lukeminen saattaa olla mahdotonta kuluttajan käyttämillä laitteilla, ei toisen sukupolven suojaus poista.

"Opetusministeriössä ja eduskunnassa on ilmeisesti nielty täkyineen sisältöteollisuuden markkinapuheet" harmittelee EFFIn hallituksen jäsen Kai Puolamäki.

Julkisuudessa suurimman osan huomiosta ovat saaneet kopiosuojaukset, mutta lakiesityksessä on edelleen myös joukko muita merkittäviä ongelmia, joihin suuri valiokunta ei ehdottanut ratkaisua.

"Laki muun muassa kriminalisoisi kirjojen kimppatilaamisen yliopistoihin ETA-alueen ulkopuolelta, saattaisi tehdä tietokoneohjelmien ja tietokantojen siirtämisestä verkon kautta luvanvaraista toimintaa ja asettaisi epämääräisen kiellon teknisiä suojauksia koskevalle keskustelulle," muistuttaa Puolamäki.

EFFI vaatii eduskuntaa hylkäämään nykyisen lakiesityksen.

"Esityksen ongelmat ovat nyt selkeästi kenen tahansa nähtävissä, eivätkä ne poistu siten, että päälle liimataan yksi lausuma laastariksi," sanoo Oksanen.

EFFIn mielestä opetusministeriön kannattaisi tehdä tilalle uusi esitys, joka sisältäisi vain tekijänoikeusdirektiivin toteuttamisen kannalta välttämättömimmät muutokset. Näin direktiivin velvoitteet saataisiin täytettyä nopeasti, ja syvällisemmistä periaatteista ehdittäisiin vihdoin käydä julkista keskustelua. Sivistysvaliokunta ehdotti tällaista ratkaisua jo kaksi vuotta sitten, mutta opetusministeriö sivuutti neuvon.

Lisätietoja:

Ville Oksanen
Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
040 536 8583

Kai Puolamäki
Hallituksen jäsen, Electronic Frontier Finland ry
050 522 8111

Analyysi "toisen sukupolven" CD-kopionsuojausjärjestelmästä,

Tekijänoikeuslain ongelmiin ei tunnu löytyvän ratkaisua,

Kooste viime viikon tapahtumista,

EFFIn tietopaketti tekijänoikeuslakiuudistuksesta,

Sivistysvaliokunnan kirje opetusministeriölle 18.2.2003,