Helsinki 28.6.2005
Lehdistötiedote
Electronic Frontier Finland - EFFI ry

EFFI: Grokster-päätös rajoitettu tappio teknologiasektorille

Electronic Frontier Finland ry (EFFI) on pettynyt Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden tuoreeseen päätökseen vertaisverkko Groksteria vastaan käydyssä oikeudenkäynnissä. Korkein oikeus totesi, että vertaisverkkoteknologioiden kehittäjät voidaan tuomita yllytyksestä tekijänoikeusrikokseen, mutta vertaisverkkoteknologiat eivät itsessään ole laittomia.

EFFIn puheenjohtaja Ville Oksanen selittää: "Päätös oli merkittävä, koska siinä asetettiin teknologiyrityksille vastuu käyttäjien mahdollisista väärinkäytöksistä."

"Sisältöteollisuus on mieluummin käräjöinyt kuin yrittänyt kehittää liiketoimintamallejaan nykyaikaan sopiviksi. Siksi pelkään pahoin, että tästäkin seuraa uusi sarja oikeudenkäyntejä", toteaa Oksanen ja jatkaa: "Kuten tähänastisetkaan oikeusjutut, vertaisverkkojen käyttöön oikeudenkäynnit kuitenkaan tuskin merkittävästi vaikuttavat."

Toisin kuin aikaisemmassa Napster-jutussa, tässä tapauksessa vertaisverkko-ohjelmaa ylläpitävällä yrityksellä ei ollut keskitettyjä palvelimia, joiden avulla se olisi voinut hallita verkossa liikkuvaa materiaalia. Sen sijaan oikeus piti raskauttavana näyttöä siitä, että yritys olisi yllyttänyt käyttäjiään tekijänoikeusrikkomuksiin.

"Päätös ei ole yksioikoinen eikä se tietenkään tarkoita, että vertaisverkoista tuli juuri Amerikassa laittomia - vaikka kasvaneet oikeudelliset riskit voivatkin hankaloittaa tekniikan kehittymistä", toteaa EFFIn hallituksen jäsen Kai Puolamäki. Tuomioistuimen hyvin monitahoisen päätöksen mukaan vertaisverkkoja käytetään muun muassa yliopistoissa, hallituksen virastoissa, yrityksissä ja kirjastoissa tietoturva-, kustannus- ja tehokkuusetujen vuoksi.

Asia palaa seuraavaksi alempiin oikeusasteisiin.

Lisätietoja:

Supreme Court Sows Uncertainty, EFF 27.6.2005,

Grokster Decision - as Text, GROKLAW 28.6.2005,

Ville Oksanen
040 536 8583
Puheenjohtaja

Kai Puolamäki
Hallituksen jäsen

Electronic Frontier Finland - EFFI ry on perustettu käyttäjien ja kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta, tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global Internet Liberty Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/