EFFI: Ei digitaalisia kirjarovioita kouluihin ja kirjastoihin

Helsinki 4.2.2005
Lehdistötiedote
Electronic Frontier Finland - EFFI ry

EFFI: Ei digitaalisia kirjarovioita kouluihin ja kirjastoihin

Electronic Frontier Finland ry (EFFI) on huolestunut kulttuuriministeri Tanja Karpelan aikeista asentaa julkisiin kouluihin ja kirjastoihin nettisivuja sensuroivia esto-ohjelmia. Kulttuuriministeri Karpela toivoi eilisessä tiedotteessaan, että esto-ohjelmista tulisi yhtä luonnollinen osa tietokoneita kuin viruksentorjuntaohjelmat ovat tällä hetkellä.

Tietokoneelle asennettavat esto-ohjelmat toimivat siten, että ne esimerkiksi estävät joidenkin sivujen avautumisen webbiselaimessa. Ohjelmat voivat sisältää netin kautta päivitettävän listan "kielletyistä" webbisivuista. Ne voivat myös sisältää avainsanoja, joiden avulla estettävät sivut tunnistetaan.

Päinvastoin kuin kulttuuriministeri Karpela väittää, käytännössä aiheesta tehdyissä tutkimuksissa on poikkeuksetta todettu, että kaikkea ei-toivottua sisältöä ei pystytä estämään ja toisaalta sensuurin hampaisiin jää runsaasti asiallista sisältöä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa esto-ohjelmien käytöstä kirjastoissa ja kouluissa on käyty useita riitoja oikeudessa. Näiden oikeudenkäyntien loppupäätelmissä esto-ohjelmien toiminta on pääsääntöisesti todettu heikkolaatuiseksi.

EFFIn hallituksen jäsen Vili Lehdonvirran mukaan tämä johtuu siitä, että mustat listat sisältävät väistämättä aukkoja ja ohjelmien automatiikka ei ole täydellistä. Lisäksi estolistat voi aina tietyin keinoin kiertää. Lehdonvirta jatkaa: "On helpompaa sanoa 'törkysivusto' kuin määritellä se. Ensin pitäisi käydä keskustelua siitä, millä perusteilla sisältöä voidaan sensuroida. Sensuroidaanko esimerkiksi mauton ja rasistinen nettisarjakuva, vaikka se ei rikkoisi lakeja? Entä poliittinen pilapiirros?"

Esto-ohjelmien käyttöä perustellaan lasten suojelemisella. EFFIn mielestä mediakasvatus, lasten opastaminen Internetin käytössä ja pienten lasten valvonta ovat kuitenkin parempia keinoja lasten Internetin käytön haittavaikutusten torjumiseksi. "Esto-ohjelmilla vältellään todellista ongelmaa ja luodaan samalla tukku uusia. Mitä sitten, kun lapsi ennen pitkää käyttää tietokonetta, jolle esto-ohjelmaa ei ole asennettu?" huomauttaa Lehdonvirta.

Mikäli opetusministeriö kuitenkin päätyy ostamaan esto-ohjelmia, niiden tulisi EFFIn näkemyksen mukaan täyttää seuraavat kuusi kriteeriä:

  • Kaikkien mustien listojen täytyy ehdottomasti olla julkisia;
  • Mustille listoille joutumisen perusteiden täytyy olla selkeitä ja julkisia, jotta sivuston ylläpitäjä voi omilla valinnoillaan välttää sensuurin;
  • Mustalle listalle joutuneen sivuston ylläpitäjän on pystyttävä kyseenalaistamaan päätös kevyessä hallinnollisessa menettelyssä;
  • Jos esto-ohjelman toiminta perustuu mustien listojen sijasta algoritmiin, joka arvioi sivujen haitallisuutta automaattisesti, on esto-ohjelman lähdekoodin oltava nähtävillä julkisesti;
  • Vaikka esto-ohjelman toiminta perustuisi automaattiseen arviointiin, täytyy sensuurin perusteita silti pohtia ennen järjestelmän toteuttamista ja
  • Esto-ohjelman tekemä automaattinen arvio sivun haitallisuudesta on pystyttävä tarpeen tullen kyseenalaistamaan ja ohjelmaan on oltava mahdollista lisätä poikkeuksia (ns. valkoinen lista).

EFFIn hallituksen jäsen Kai Puolamäki päättää: "Sananvapauden rajoittamisen perusteita ei voida jättää ohjelmiston toimittajan vastuulle. Pelkäämme, että opetusministeriössä on taidettu kuunnella liikaa mainosmiesten puheita. Toivottavasti ministeriössä mietitään asiaa vielä uudelleen ja muistetaan, että tekniikka ei ratkaise kaikkia ongelmia."

Lisätietoa

Kulttuuriministeri Tanja Karpelan tiedote, 3.2.2005
Electronic Frontier Foundationin ja Online Policy Groupin tutkimus esto-ohjelmien tehokkuudesta yhdysvaltalaisissa kouluissa, "Study Released on Internet Blocking in Schools: Filtering Software Overblocks and Miscategorizes Websites", 23.6.2003
Ville Oksanen
Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
040 536 8583
Tapani Tarvainen
Varapuheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
040 729 3479

Electronic Frontier Finland - EFFI ry on perustettu käyttäjien ja kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta, tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global Internet Liberty Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/