EFFI: Parlamentti palautti ohjelmistopatenttidirektiivin alkuruutuun

Helsinki 3.2.2005
Lehdistötiedote
Electronic Frontier Finland - EFFI ry

EFFI: Parlamentti palautti ohjelmistopatenttidirektiivin alkuruutuun

Electronic Frontier Finland (EFFI) ry on tyytyväinen parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunnan (JURI) päätökseen palauttaa ehdotettu ohjelmistopatenttidirektiivi takaisin parlamentin ensimmäiseen käsittelyyn. Valiokunta äänesti asiasta keskiviikkoiltana keskusteltuaan ensin tuloksetta direktiivin poisvetämisestä sisämarkkinakomissaari McCreevyn kanssa. Direktiiviä on käsitelty EU:ssa keväästä 2003.

EFFIn puheenjohtaja Ville Oksanen selittää: "Nyt tehty päätös oli järkevä, koska se antaa todellisen mahdollisuuden uusille, viime kesänä valituille MEPeille osallistua prosessiin. Ohjelmistopatentit ovat kriittinen kysymys itäisen Keski-Euroopan maille, joiden ICT-teollisuus ei kykene vielä täysimittaisesti kilpailemaan suurten monikansallisten yritysten kanssa. Siksi on kohtuullista, että näistä maista valituille eurokansanedustajille annetaan oikea vaikuttamismahdollisuus direktiivin sisältöön."

Ohjelmistopatenteista on ollut jo pitkään kädenvääntöä EU:ssa. Euroopan Parlamentti teki syksyllä 2003 useita parannuksia esitettyyn direktiiviehdotukseen, jotka poistettiin kuitenkin ministerineuvoston keväällä 2004 saavuttamassa ns. poliittisessa yhteisymmärryksestä asiasta. Ministerineuvosto ei ole kuitenkaan saanut tehdyksi lopullista päätöstä huolimatta useista yrityksistä mm. maatalousministerien kokouksissa, koska tarvittavaa enemmistöä äänistä ei ole ollut todellisuudessa olemassa.

Valiokunnan päätös mahdollistaa sen, että ehdotuksen sisältö voidaan nyt neuvotella kokonaan uudestaan. Päätös syntyi ylivoimaisen enemmistön ja merkittävimpien poliittisten ryhmien tuella.

EFFI:n varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen täydentää: "Monikansalliset suuryritykset yrittivät jälleen aggressivisesti lobaten estää asian avaaminen, mutta parlamentti osoitti, että se haluaa tehdä päätöksensä itsenäisesti." Tarvainen lisää: "Ohjelmistopatentit ovat täysin keskeinen kysymys tietoyhteiskunnan toiminnan kannalta. Siksi on tärkeää, että asia saa kaiken sen tarvitseman käsittelynajan, jotta lopputuloksen laatu voidaan varmistaa."

EFFI suhtautuu uuteen kierrokseen toiveikkaasti. Tietoisuus ohjelmistopatenttien vaikutuksista on kasvanut kuluneen vuoden aikana, ja aiheesta on herännyt keskustelua myös Suomessa. On mahdollista, että tämä heijastuu poliittiseen päätöksentekoprosessiin. EFFI toivoo lopuksi, että ohjelmistopatenttien kannattajia vaadittaisiin yhä enemmän perustelemaan näkemyksensä todellisella tutkimustiedolla pelkän retoriikan sijaan.

Lisätietoa

Ville Oksanen
Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
040 536 8583
Tapani Tarvainen
Varapuheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
040 729 3479

Electronic Frontier Finland - EFFI ry on perustettu käyttäjien ja kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta, tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global Internet Liberty Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/