EFFI: Ohjelmistopatenttiäänestys lykkäytyi Puolan pyynnöstä

Helsinki 22.12.2004
Lehdistötiedote
Electronic Frontier Finland - EFFI ry

EFFI: Ohjelmistopatenttiäänestys lykkäytyi Puolan pyynnöstä

Electronic Frontier Finland ry (EFFI) iloitsee ohjelmistopatenttidirektiivin käsittelyn siirtymisestä ensi vuoteen. Asia oli tarkoitus käsitellä niin sanottuna A-listan asiana ilman keskustelua tiistaina pidetyssä maatalousneuvoston kokouksessa. Asia kuitenkin lykättiin Puolan painokkaasta pyynnöstä.

EFFIn puheenjohtaja Ville Oksanen toteaa: "Päätöstä oltiin runnomassa läpi, vaikka todellista yksimielisyyttä asiasta ei ollut. Onneksi Puola uskalsi nousta vastustamaan tätä hyvin epädemokraattista menettelyä." Oksanen jatkaa: "Saavutettu voitto on kuitenkin vain tilapäinen. Onkin mahdollista, että asia tuodaan taas ensi vuoden alussa käsittelyyn."

Asian lykkäys perustui siihen, että ministerineuvoston sääntöjen mukaan asiat pitäisi tuoda esityslistalle 14 päivää ennen kokousta. Nyt lisäys tehtiin kuitenkin vain kahta työpäivää ennen kokouksen alkua, mikä tarkoitti, että yhdenkin jäsenmaan - tässä tapauksessa siis Puolan - vastustus oli riittävä asian käsittelyn estämiseen.

Puolan kannan kävi esittämässä kokouksessa esittämässä henkilökohtaisesti informaatioyhteiskuntaministeri Wlodzimierz Marcinski. Yllätysvierailun taustalla on Puolaan kohdistettu painostus, jonka vuoksi maa katsoi parhaaksi vaihtaa viime hetkellä edustajansa virkamiehestä ministeriksi.

FFII UK:n Jonas Maebe kommentoi päätöstä: "Viime toukokuussa saavutettu ns. 'poliittinen yhteisymmärrys' kääntyi aggressiiviseksi poliittiseksi kädenväännöksi, kun kävi selväksi, että päätöksellä on vähämmän ja vähemmän todellista tukea. Hollannin asiasta vastannut ministeri Brinkhorst kasasi kaiken mahdollisen paineen päätöksen taakse pelastaakseen kasvonsa, minkä seurauksena hän nolasi itsensä pahemmin kuin kukaan muu tässä farssissa.

Sen sijaan, näyttää siltä että Puolan tehtäväksi jäi nousta ylös ja sanoa: 'Seis. Tämä sopimus ei ole vielä valmis.'"

Lisätietoa

FFII:n lehdistötiedote:
Kokouksen pöytäkirja:
Linus Torvaldsin ja Michael Wideniuksen vetoomus patentointia vastaan:
EFFIn tietosivut ohjelmistoideapatenteista:
Ville Oksanen
Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
040 536 8583

Electronic Frontier Finland - EFFI ry on perustettu käyttäjien ja kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta, tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global Internet Liberty Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/