Helsinki 19.11.2004
Julkaisuvapaa heti
Lehdistötiedote
Electronic Frontier Finland - EFFI ry

EFFI: Ei uusia valtaoikeuksia poliisille ennen valvonnan vahvistamista

Electronic Frontier Finland ry (EFFI) on huolissaan poliisin valtaoikeuksien käytön valvonnassa havaitusta ongelmista. 17.11 julkaistun apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkan selvityksen perusteella laillisuusvalvonnassa on ollut vakavia aukkoja erityisesti televalvonnan kohdalla. Samaan aikaan poliisin valtaoikeuksia ollaan kuitenkin laajentamassa entisestään esimerkiksi teletietojen laajan tallentamisvelvollisuuden kautta.

EFFIn puheenjohtaja Ville Oksanen toteaa: "Jonkan selvitys vahvistaa sitä kuvaa, mikä on muodostunut aikaisempien tapausten (esim. Sonera) pohjalta. Poliisilla on ehkä ollut hyvät tarkoitusperät, mutta budjettipaineiden painaessa niskaan mutkat on laitettu suoraksi." Oksanen lisää: "Selvityksestä käy myös ilmi, että poliisin sisällä ei ylipäätänsä hallita kunnolla edes nykyisten valtaoikeuksien käyttöä."

EFFI muistuttaa, että tällä hetkellä EU:ssa on käynnissä hanke, joka toteutuessaan edellyttäisi teleoperaattoreita tallentamaan laajasti kaikkien asiakkaidensa teleliikennetiedot mahdollista viranomaiskäyttöä varten. Tallennusvelvollisuus koskisi esimerkiksi sähköpostien lähettämistä ja vastaanottamista sekä verkkolehtien ja muiden verkkosivujen lukemista koskevia tietoja. Puheluista tallennettaisiin myös paikkatiedot.

Suomi on ehtinyt jo ottamaan periaatteessa positiivisen kannan tallentamisvelvollisuuteen. Asia hyväksyttiin suuressa valiokunnassa äänestyksen jälkeen 12.11.

Oksanen vetoaa lopuksi: "Nyt olisi aika ottaa kunnon aikalisä. Olemassa olevan järjestelmän ongelmat pitäisi ensin korjata huolella ja näin varmistaa kansalaisten yksityisyyden säilyminen."

Lisätietoja

EFFIn lausunto liikennevaliokunnalle:
http://www.effi.org/julkaisut/lausunnot/tallennusvelvollisuuslausuntoLiV.rtf

EFFIn lausunto hallintovaliokunnalle:
http://www.effi.org/julkaisut/lausunnot/tallennusvelvollisuuslausunto04.rtf

EFFIn yli 8.000 allekirjoitusta kerännyt vetoomus tallennusvelvollisuutta vastaan:
http://www.effi.org/yksityisyys/vetoomus-2004/

EDRI:n lausunto tallennusvelvollisuudesta:
http://www.edri.org/cgi-bin/index?id=000100000162

FICOM:in tietopaketti tallennusvelvollisuudesta:
http://www.ficom.fi/fi/uutinen.html?Id=1087887412.html

Sisäasiainministeriön kirjelmä tallennusvelvollisuudesta 9.7.2004:
http://www.effi.org/yksityisyys/u-puitep-20040709.pdf

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkan selvitys 17.11.2004:
http://www.intermin.fi/julkaisu/482004

Ville Oksanen
Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
ville.oksanen@effi.org
040 536 8583

Electronic Frontier Finland - EFFI ry on perustettu käyttäjien ja kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta, tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global Internet Liberty Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/.