Helsinki 8.10.2004
Lehdistötiedote
Electronic Frontier Finland - EFFI ry

EFFI: Uusi lehti käännettiin WIPO:ssa

Electronic Frontier Finland ry (EFFI) on hyvin tyytyväinen Maailman henkisen omaisuuden järjestön (World Intellectual Property Organization, WIPO) yleiskokouksessa 4.10.2004 tehtyyn päätökseen, jolla järjestö hyväksyi niin sanotun kehitysagendan Brasilian ja Argentiinan tekemän aloitteen pohjalta.

WIPO on ajanut tähän asti linjaa, jonka mukaan vahvempi patentti-, tekijänoikeus- ja tavaramerkkisuoja on aina parempi. Nyt tehty muutos murtaa tämän tradition ja mahdollistaa keskustelun siitä, miten tarjottavan suojan haittavaikutukset voidaan minimoida.

Brasilian ja Argentiinan tekemän aloitteen tavoitteena on herättää keskustelu näiden niin sanottujen aineettomien oikeuksien (patentit, tekijänoikeudet, tavaramerkit) hyödyllisyydestä kehitysmaille. Aloite sai laajaa tukea kansalaisyhteiskunnalta. Trans-Atlantic Consumers Dialoguen (TACD) aloitetta tukeva "Geneva Declaration on the Future of the WIPO" keräsi yli 500 allekirjoitusta johtavilta tiedemiehiltä ja kansalaisaktivisteilta ympäri maailmaa. Allekirjoittajien joukossa oli myös kaksi nobelistia. Aloitteen taakse tulivat lisäksi kokouksen aikana myös muun muassa Intia ja Egypti.

EFFIn puheenjohtaja Ville Oksanen toteaa: "Nyt tehty päätös on luontevaa jatkoa viimeaikaiselle kehitykselle, jossa aineettomien oikeuksien - patenttien, tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien - laajentamiseen alettu suhtautua yhä kriittisemmin."

Consumer Project on Technology -järjestöä WIPO:ssa edustanut James Love jatkaa: "WIPO on vuosia yrittänyt saada kehitysmaat uskomaan, että aineettomien oikeuksien rajoitukseton laajentaminen tukisi näiden kehitystä. Nyt WIPO asettui täysin toisenlaisen, vuosia laiminlyödyn lähestymistavan taakse, missä painotetaan avointa lähdekoodia, julkisesti saatavilla olevia tutkimustuloksia, kuten Human Genome -projektia, poikkeuksia lääkkeiden patenttisuojaan sekä kilpailuoikeuden voimakkaampaa käyttöä."

Aloitteen pohjalta WIPO tulee laatimaan yhdessä alan toimijoiden kanssa raportin, jossa linjataan tarvittavia muutoksia. Raportti tullaan käsittelemään seuraavassa yleiskokouksessa syyskuussa 2005. WIPO koordinoi hanketta myös Yhdistyneiden kansakuntien muiden kehitystyötä tekevien organisaatioiden kuten Maailman terveysjärjestön (WHO) ja YK:n kauppa- ja kehityskonferenssin (UNCTAD) kanssa.

Lisätietoja:

Geneve Declaration:
http://www.cptech.org/ip/wipo/genevadeclaration.html

WIPO:n päätös kehitysagendasta:
http://www.cptech.org/ip/wipo/wipo10042004.html

Ville Oksanen
Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
ville.oksanen@effi.org
040 536 8583

Electronic Frontier Finland - EFFI ry on perustettu käyttäjien ja kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta, tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global Internet Liberty Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/.