Helsinki 14.9.2004
Lehdistötiedote
Electronic Frontier Finland - EFFI ry

EFFI: Teleurkintatietojen tallennusvelvollisuus ansaitsee perusteellisen käsittelyn eduskunnassa

Electronic Frontier Finland ry (EFFI) on hyvin huolissaan teletietojen tallennusvellisuutta koskevan puitepäätöksen käsittelystä eduskunnassa. Puitepäätöstä ollaan viemässä läpi ilman huolellista käsittelyä. Laajaa kuulemiskierrosta ei ilmeisesti järjestetä, vaikka useat tahot teleoperaattoreista kansalaisjärjestöihin ovat asettuneet vastustamaan ehdotusta.

Nyt eduskunnan käsittelyssä oleva esitys edellyttäisi käytännössä kaikkien Internetin liikennetietojen tallentamista varmuuden vuoksi 1-3 vuodeksi tai jopa pidemmäksi aikaa. Tallennusvelvollisuus koskisi esimerkiksi sähköpostien lähettämistä ja vastaanottamista sekä verkkolehtien ja muiden verkkosivujen lukemista koskevia tietoja.

Asiaa koskeva kirjelmä on lähetty valmisteltavaksi tässä vaiheessa ainoastaan hallintovaliokuntaan, joka ei aio järjestää asiasta laajaa kuulemiskierrosta. Tallennusvelvollisuudesta ei järjestetty myöskään lainkaan kuulemisia ennen asiasta tehtyä hallituksen päätöstä (15.7).

EFFIn puheenjohtaja Ville Oksanen korostaa: "Kyseessä on todella iso periaatteellinen kysymys. Tähän asti kansalaisista on saanut kerätä tietoa ainoastaan perustellun rikosepäilyn yhteydessä. Nyt tämä perustavaa laatua oleva oikeusvaltion periaate ollaan heittämässä roskakoriin ja tilalle ollaan ottamassa käytäntöä, jonka mukaan kansalainen on aina epäilty."

Oksanen jatkaa: "Tuntuukin todella vaikealta uskoa, että edes eduskunta ei olisi valmis käyttämään kuin aivan muutamia tunteja tämän "isovelivelvollisuuden" käsittelyyn. Onneksi perustuslakivaliokunnalla sekä liikenne- ja viestintävaliokunnalla on mahdollisuus ottaa asia käsittelyyn ja uskomme, että näin myös tulee käymään."

EFFI on myös hyvin pettynyt sisäasianministeriön 9.7.2004 kirjoittamaan U-kirjelmään. Kyseessä ei ole neutraali asiakirja, vaan täysin yksipuolinen lobbausdokumentti, jolla tähdätään mahdollisimman avoimen valtakirjan saamiseen neuvotteluvaihetta varten. Esimerkiksi ihmisoikeusnäkökulma ja valvontamekanismit kerättyjen tietojen väistämättömiä väärinkäytöstilanteita varten sivuutetaan esityksessä täysin. Järjestelmän vaikutuksista Euroopan kilpailukykyyn IT-sektorilla on myös turha hakea syvällisempää analyysiä.

EFFIn hallituksen jäsen, filosofian tohtori Kai Puolamäki, selventää: "Sisäasianministeriö yrittää esittää, että kyseessä on ainoastaan status quo:n säilyttäminen. Mitään muuta kuin teleyritysten hallussa jo olevia tietoja ei muka tultaisi tallentamaan. Tämä on suoraan sanottuna melkoista harhaanjohtamista, sillä tällä hetkellä esimerkiksi Internet-liikenteestä ei edes saa tallentaa laillisesti kaikkia puitepäätöksessä mainittuja liikennetietoja. Parhaiten tämä tulee kuitenkin ilmi aivan esityksen lopusta, jossa edellytetään, että puitepäätöksen tulisi koskea myös vasta tulevaisuudessa käyttöön otettavia järjestelmiä."

EFFI paheksuu myös yleisesti hallituksen tapaa markkinoida esitystä. Sisäasianministeriö listaa kaikki vihatuimmat ja pelätyimmät rikollisuuden lajit, kuten huumerikokset, terrorismin ja pedofilian, vaikka puitepäätös oikeasti koskee myös lieviä rikoksia ja niiden ehkäisyä. Viesti kansanedustajille on ilmeinen - mikäli vastustat esitystä, olet tukemassa näitä kauhistuttavia rikoksia. EFFI kuitenkin uskoo, että kansanedustajat näkevät tämän pelottelustrategian läpi.

"On totta, että rikollisten torjumiseksi tarvitaan tietoa. Valitettavasti viimeaikaiset uutiset teleurkinnoista ovat jälleen kerran osoittaneet, että ehdotetulla tavalla kerättäviä valtavia tietomassoja tultaisiin väistämättä käyttämään väärin jossain vaiheessa - niin viranomaisten kuin yritystenkin toimesta", painottaa Oksanen ja päättää: "Tiedon keräämisen perusteena tuleekin olla aina rikosepäily ja tuomioistuimen tekemä päätös keräämisen sallimisesta. Muuten ollaan tiellä, joka johtaa todelliseen isoveliyhteiskuntaan!"

Lisätietoja:

EFFI:n jo yli 8.000 allekirjoitusta kerännyt vetoomus tallennusvelvollisuutta vastaan:
http://www.effi.org/yksityisyys/vetoomus-2004/

EDRI:n lausunto tallennusvelvollisuudesta:
http://www.edri.org/cgi-bin/index?id=000100000162

FICOM:in tietopaketti tallennusvelvollisuudesta:
http://www.ficom.fi/fi/uutinen.html?Id=1087887412.html

Sisäasiainministeriön kirjelmä tallennusvelvollisuudesta 9.7.2004:
http://www.effi.org/yksityisyys/u-puitep-20040709.pdf

Ville Oksanen
Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
ville.oksanen@effi.org
040 536 8583

Kai Puolamäki
Hallituksen jäsen
kai.puolamaki@effi.org

Electronic Frontier Finland - EFFI ry on perustettu käyttäjien ja kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta, tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global Internet Liberty Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/.