Helsinki 19.5.2004
Lehdistötiedote
Julkaisuvapaa heti
Electronic Frontier Finland - EFFI ry

EFFI: Ohjelmistopatenttien kohtalo parlamentin käsissä

Electronic Frontier Finland - EFFI ry on pettynyt ministerineuvoston 18.5 ohjelmistopatenttidirektiivistä tekemään päätökseen, jossa ministerineuvosto kumosi äänestyksen jälkeen kaikki merkittävät Euroopan parlamentin tekemät muutokset. Päätös ei tosin tullut yllätyksenä, koska ministerineuvosto on tähänkin asti ajanut mahdollisimman sallivaa käytäntöä tietokoneohjelmien patentoimiseen.

EFFI:n puheenjohtaja Ville Oksanen selvittää: "Suurimmassa osassa EU-maita kansalliset patenttitoimistot tai asiasta vastaavat virkamiehet sanelevat maiden patenttikannat. Poliittisilla päätöksentekijöillä ei ole aikaa eikä asiantuntemusta omien kantojen muodostamiseen." Oksanen lisää: "Tällä kertaa kansalaisyhteiskunnan edustajat kykenivät sentään rajoitetusti kyseenalaistamaan patenttimaksimalistien väitteet, minkä ansiosta viisi jäsenmaata (Italia, Belgia, Itävalta, Espanja ja ilmeisesti Tanska) jättivät äänestämättä ehdotuksen puolesta. Pettymys oli kuitenkin Saksa, joka oli luvannut etukäteen äänestää patentointia vastaan, mutta joka ilmeisesti käänsi kelkkansa aivan viime metreillä ja veti samalla Slovenian ja Luxemburgin äänet mukanaan."

Asia menee seuraavaksi vaalien jälkeen parlamentin toiseen käsittelyyn. Vaikka vallanvaihdoksesta johtuen parlamentilla on tavallista paremmat mahdollisuudet muuttaa ministerineuvoston esitystä, muutosten läpimeno ei silti ole kovin todennäköistä.

EFFI:n varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen täsmentää: "Jotta ehdotus menisi läpi, vähintään puolten eurokansanedustajista täytyisi äänestää muutosten puolesta. Tavallisesti puolet annetuista äänistä riittää. Nyt tarvitaan siis kuitenkin noin 60-70% annetuista äänistä, sillä osa edustajista jättää aina äänestämättä."

Tarvainen jatkaa: "Vetoammekin nyt kaikkiin suomalaisiin ehdokkaisiin, jotta nämä kertoisivat äänestäjille avoimesti, miten he tulevat toimimaan äänestyksessä. Nyt heillä olisi mielestämme erinomainen mahdollisuus osoittaa, että parlamentin päätöksillä on hyvin todellista merkitystä!"

Lisätietoa

Zdnet UK:n artikkeli päätöksestä:
http://news.zdnet.co.uk/business/legal/0,39020651,39155028,00.htm

Taustaa ohjelmistopatenteista:
http://www.effi.org/patentit/

Taloustieteellisiä tutkimuksia ohjelmistopatenteista:
http://www.researchoninnovation.org/patent.pdf
http://swpat.ffii.org/archive/mirror/impact/index.en.html

Ville Oksanen
Puheenjohtaja
ville.oksanen@effi.org
040 536 8583

Tapani Tarvainen
Varapuheenjohtaja
tapani.tarvainen@effi.org
040 729 3479

Electronic Frontier Finland - EFFI ry on perustettu käyttäjien ja kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta, tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global Internet Liberty Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa: http://www.effi.org/.