Mielenosoitus Brysselissä - Nokia tulilinjalla

Mielenosoitus Brysselissä - Nokia tulilinjalla

Helsinki 12.4.2004
Lehdistötiedote
Electronic Frontier Finland - EFFI ry

Electronic Frontier Finland - EFFI ry ihmettelee Nokian vaikutusta lainsäädäntöön. EU:n puheenjohtajamaa Irlanti on tuonut ministerineuvostolle Nokian voimakkaasti lobbaaman "kompromissiesityksen" ohjelmistopatenttidirektiivistä, jossa ei ole kompromissista tietoakaan: kaikki parlamentin tekemät olennaiset tarkistukset on kylmästi hylätty. Ohjelmistopatenttien vastustajat järjestävätkin Brysselissä 14.4. mielenosoituksen iskulauseena "Ei ohjelmistopatenteille - Valta parlamentille!".

Ohjelmistopatentoinnin voimakkaimmaksi puolestapuhujaksi on noussut Nokia, joka ilmeisesti sanelee myös Suomen hallituksen kannan - pienyritysten sana ei paljoa paina, yksittäisistä tietokoneen käyttäjistä tai vapaiden ohjelmistojen kehittäjistä puhumattakaan.

"Missä on Nokian sosiaalinen vastuu?", kysyy EFFI:n hallituksen jäsen Mikko Välimäki. "On syytä kyseenalaistaa Nokian siloiteltu julkisuuskuva Suomessa. Menestyvä yritys ei nimittäin aina ota huomioon koko yhteiskunnan etua. Jotenkin tuntuu, että välillä Nokia on kaiken kritiikin yläpuolella. Helposti unohdetaan, että nykymaailmassa yrityksillä on muitakin velvollisuuksia kuin tuloksen tekeminen."

EFFI ry ei vähättele sitä, että Nokia on suuri työnantaja Suomessa ja yrityksen johtajista on edelleen suurin osa suomalaisia. Yrityksen omistus on sen sijaan luisunut jo valtaosin Suomen ulkopuolelle, ja mikä pelottavinta, jos Nokia tekee yhteiskuntapoliittisia kannanottoja, niitä ei enää tehdäkään Suomessa. Sen sijaan ne ovat yhä selvemmin vain monikansallisten, amerikkalaisvaltaisten suuryritysten yhteisiä etuja ajavia.

EFFI ry ihmettelee myös sitä, että Nokian mielipiteenmuodostus on jätetty patenttilakimiesten harteille, jotka ymmärrettävästi kannattavat oman erikoisalansa merkityksen lisäämistä, välittämättä siitä että ne, joita päätös tosiasiassa koskee, kritisoivat linjausta voimakkaasti.

EFFI:n varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen kommentoi happamasti: "Taloustieteelliset tutkimukset kertovat, että perinteisistä patenteista poiketen ohjelmistopatentit vähentävät investointeja varsinaiseeen tutkimustyöhön. Ehkä Nokia haluaa viestittää, ettei se enää pärjää teknisillä innovaatioilla, joten se aikoo keskittyä kilpailun vaikeuttamiseen lakiteknisin keinoin."

Europarlamentin syyskuista äänestystä ajatellen Irlannin esitys tuntuu myös harvinaisen törkeältä parlamentin halveksunnalta. Kaikesta päätellen neuvosto ei aio ottaa Euroopan vaaleilla valittujen lainsäätäjien kantaa huomioon lainkaan.

Tapani Tarvainen toteaakin lopuksi: "Ei ihme etteivät europarlamenttivaalit kiinnosta kansaa, kun parlamentin kerrankin ollessa eri mieltä komission ja neuvoston kanssa sen mielipide yritetään ohittaa näin häpeämättömästi."

Lisätietoa:

FFII:n lehdistötiedote:

Nokian kiertokirje ohjelmistopatenttien puolesta:

Taloustieteellisiä tutkimuksia ohjelmistopatenteista:

Tapani Tarvainen
Varapuheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
040 729 3479

Mikko Välimäki
Hallituksen jäsen, Electronic Frontier Finland ry
050 598 0498

Electronic Frontier Finland - EFFI ry on perustettu käyttäjien ja kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta, tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global Internet Liberty Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/.