Helsinki 30.3.2004
Lehdistötiedote
Electronic Frontier Finland - EFFI ry

EFFI: Vertaisverkkojen haittoja liioiteltu

Electronic Frontier Finland ry (EFFI) on tyytyväinen tuoreisiin tutkimustuloksiin, jotka osoittavat vertaisverkkoissa jaetusta musiikista aiheutuvien haittojen olevan merkittävästi levyteollisuuden väitteitä pienempiä.

Felix Oberholzer-Geen (Harvard Business School) ja Koleman Strumpf (University of North Carolina) julkaisivat maanantaina tutkimuksen, jossa on ensimmäistä kertaa kartoitettu empiirisesti musiikin myynnin ja verkkovaihdon välistä riippuvuutta. Tutkimus osoittaa, että vertaisverkoissa tapahtuvalla musiikin lataamisella ei ole tilastollisesti havaittavaa vaikutusta musiikin myyntilukuihin.

EFFI:n puheenjohtaja Ville Oksanen selittää: "Tulos ei ole sinänsä yllätys. Esimerkiksi Suomessa CD-levyjen myynti kasvoi noin 5 % viime vuoden aikana, vaikka samaan aikaan vertaisverkoissa tapahtunut musiikin lataaminen lisääntyi ainakin vastaavalla määrällä laajakaistayhteyksien yleistymisen vuoksi."

Oksanen jatkaa: "Nyt saatu tulos osoittaa myös musiikkiteollisuuden harrastamien kyselytutkimusten tulokset vääriksi. Näiden musiikkiteollisuuden ostamien selvitysten menetelmiin on suhtauduttu epäilevästi akateemisessa maailmassa ja nyt nämä epäilykset ovat osoittautuneet täysin aiheellisiksi."

EFFI on huolissaan siitä, että lainsäätäjä uskoo edelleen sisältöteollisuuden propagandaan. Uudessa tekijänoikeuslaissa lähtökohdaksi on otettu, että verkkojakelun haitallisuutta ei tarvitse osoittaa. Tämä periaate on nyt julkaistujen tulosten valossa jyrkästi ristiriidassa todellisuuden kanssa. Kun lisäksi otetaan huomioon tiedot, joiden mukaan myös Euroopassa aletaan haastaamaan tavallisia käyttäjiä oikeuteen verkkojakelusta, voidaan syystä pelätä kansalaisten oikeusturvan vaarantuvan.

Vertaisverkkoja voidaan käyttää erilaiseen toimintaan. EFFI:n varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen täsmentää:

  1. Verkoista voidaan hakea ilmaiseksi materiaalia, joka muuten ostettaisiin.
  2. Verkkoja voidaan käyttää uusien artistien löytämiseen, joiden tuotokset ostetaan niiden osoittauduttua kiinnostavaksi.
  3. Verkoista voidaan hakea materiaalia, jota ei löydy enää kaupoista.
  4. Verkosta voidaan vielä hakea teoksia, jotka eivät ole enää tekijänoikeudella suojattua tai joita saa muuten levittää laillisesti. Vertaisverkot ovat nykyään pääasiallinen - ja täysin laillinen - jakelukanava monelle ohjelmistonkehitysprojektille.

Tarvainen jatkaa: "Edellä mainituista käyttötarkoituksista ainoastaan ensimmäinen toiminta on haitallista sisältöteollisuuden kannalta. Nyt tehty tutkimus osoittaa, että suurin osa käytöstä kuuluu kuitenkin muihin ryhmiin."

Ville Oksanen lataa lopuksi: "Onkin melkein huvittavaa, kuinka epätoivoisesti sisältöteollisuus yrittää hämärtää todellisuutta. Tuoreena esimerkkinä Australiasta sikäläinen musiikkiteollisuus lähetti ulos lehdistötiedotteen, jossa se valitteli singlemyynnin laskua samalla kun tulos oli muuten ennätyksellisen hyvä!"

Lisätietoja:

F. Oberholzer (Harvard Business School), K. Strumpf (UNC Chapel Hill), The Effect of File Sharing on Record Sales: An Empirical Analysis, March 2004:
http://www.unc.edu/~cigar/papers/FileSharing_March2004.pdf

CNET News.com tutkimuksesta:
http://news.com.com/2100-1027_3-5181562.html

Washington Post tutkimuksesta (vaatii ilmaisen rekisteröitymisen):
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A34300-2004Mar29.html

Australian musiikkimyynti ennätyksellistä:
http://www.smh.com.au/articles/2004/03/28/1080412234274.html

EFFI:n FAQ uudesta tekijänoikeuslakiehdotuksesta:
http://www.effi.org/tekijanoikeus/laki/tekijanoikeus-faq.html

Kotikopioinnin vaikutuksesta suomalaiseen äänitemyyntiin:
http://www.effi.org/aanitemyynti.html

EFF: Making P2P Legal:
http://www.eff.org/share/legal.php

Ville Oksanen
Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
ville.oksanen@effi.org
040 536 8583

Tapani Tarvainen
Varapuheenjohtaja
tapani.tarvainen@effi.org

Electronic Frontier Finland - EFFI ry on perustettu käyttäjien ja kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta, tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global Internet Liberty Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/.