Helsinki 19.2.2004
Lehdistötiedote
Electronic Frontier Finland - EFFI ry

EFFI: Sähköisten tallennusvelvollisuuksien sisältö selvennettävä

Electronic Frontier Finland - EFFI ry vaatii laajaa avointa keskustelua erilaisten sähköisten tietojen tallentamisesta. Vaatimuksen taustalla ovat viimeaikaiset tapahtumat, joissa Suomen suurimmat Internet-palveluntarjoajat ovat julkisuudessa joutuneet selittelemään käytäntöjään asian suhteen. Samalla on paljastunut, että esimerkiksi osa palveluntarjoajista tallentaa sähköpostiliikenteestä ns. otsikkotiedot.

EFFIn varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen selittää: "Sähköpostiliikenteen otsikkotietojen tallentaminen on sama asia kuin että Posti alkaisi tallentaa tiedot siitä, kuka lähettää kirjeitä ja kenelle. Sähköpostin osalta tämä tilanne ei - kumma kyllä - tunnu herättävän juuri mitään huolta. Samaan aikaan ei ole vaikea kuvitella, millainen kohu nousisi, jos normaalin postin suhteen ehdotettaisiin vastaavaa", ja jatkaa: "Miksi rikolliset eivät ole vallanneet maailmaa vaikka Posti kuljettaa nimettömiä kirjeitä? Miksi sama viesti on vaarallisempi tietokoneen kuin Postin välittämänä?"

EFFIn puheenjohtaja Ville Oksanen lisää: "Internet-operaattoreilla ei ole tällä hetkellä laillista syytä eikä selvää oikeuttakaan tallentaa mitään tietoa käyttäjien toiminnasta. Siitä huolimatta tällä hetkellä tietoa tallennetaan 'varmuuden vuoksi', asiakkaille kertomatta", ja jatkaa: "Tällaisen kansalaisten yksityisyyttä loukkaavien tietojen tallentamisen tulee aina perustua vain täsmälliseen lainsäädäntöön, jonka laatiminen on tapahtunut laajan julkisen valmistelun pohjalta".

Lainsäädäntöä odotellessa EFFI toivoo, että matkapuhelin- ja Internet-operaattorit antaisivat vapaaehtoisesti asiakkailleen selvityksen harjoittamastaan sähköpostin välitystietojen keruusta ja niiden mahdollisista käyttötavoista, erityisesti miten, milloin ja kenelle niitä saatetaan luovuttaa.

EFFI valittaa, että Suomessa kaikki turvallisuuteen liittyvät asiat pyritään käsittelemään hyvin suppean joukon piirissä. Yhdistyksen mukaan erityisesti sisäministeriössä on vallalla salailukulttuuri, jollaista ei pitäisi enää esiintyä nykyaikaisessa kansalaisyhteiskunnassa. Tilanne tuntuu vain kärjistyneen 'terrorismin vastaisen sodan' myötä, joka on antanut eri turvallisuuspalveluille avoimen valtakirjan vaatia uusia globaaleja oikeuksia kansainvälisissä toimielimissä, joissa ei ole mitään todellista demokraattista valvontaa.

Oksanen täsmentää: "Vaikka järjestelmiä ei voidakaan aina pitää julkisina, se ei tarkoita, että niitä käsittelevän lainsäädännön valmistelua pitäisi jotenkin salailla - päinvastoin! Vain laajan yhteiskunnallisen keskustelun kautta voidaan päästä tilanteeseen, jossa kansalaiset voivat edes jotenkin luottaa siihen, että valvojillakin on valvojat. Avoimessa yhteiskunnassa kansalaisten valvonnan pitäisi perustua todelliseen ja perusteltuun tarpeeseen, eikä vain kaikkien tekniikan suomien mahdollisuuksien maksimaaliseen hyväksikäyttöön."

EFFI korostaa, että ongelmat eivät rajoitu pelkästään Internet-liikenteeseen, vaan että vastaavia kansalaisten yksityisyyden vaarantavia sähköisiä tietokantoja löytyy monista muistakin paikoista. Yhdistys on erityisen huolestunut juuri nyt esimerkiksi lentomatkustajien yksityisyydestä, koska EU taipui nöyryyttävästi USA:n painostuksen alla antamaan luvan tietojen siirrolle ja käytölle profilointiin ns. CAPSS II-järjestelmässä.

Lopuksi EFFI ihmettelee, missä on se politiikko, joka uskaltaisi Suomessa näkyvästi lähteä puolustamaan kansalaisten oikeutta yksityisyyteen.

Lisätietoa

Soneran lehdistötiedote Echelon-sähköpostiosoitteesta:
http://www.sonera.fi/CDA.FI.ArticleFrame/ 0,1362,articleId%3D196214&hierarchyId%3D351,00.html

Privacy Internationalin tutkimus matkustajatietojen luovuttamisesta:
http://www.privacyinternational.org/issues/terrorism/rpt/transferringprivacy.pdf

Ville Oksanen
Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
ville.oksanen@effi.org
040 536 8583

Tapani Tarvainen
Varapuheenjohtaja
tapani.tarvainen@effi.org

Electronic Frontier Finland - EFFI ry on perustettu käyttäjien ja kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta, tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global Internet Liberty Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/.