Helsinki 2.3.2003
Lehdistötiedote
Julkaisuvapaa heti
Electronic Frontier Finland - EFFI ry

EFFI: Nollatoleranssi viranomaisten rekisteririkkomuksiin

Electronic Frontier Finland - EFFI ry on syvästi pettynyt apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeen 23.1. tekemään syyttämättäjättämispäätökseen. Kyseessä oli tapaus, jossa poliisi oli väärinkäyttänyt eri sähköisiä rekistereitä, esimerkiksi poliisin rikosilmoitustietokantaa. Perusteluna syyttämättäjämiselle oli tekojen vähäisyys.

EFFI:n hallituksen jäsen Janne Lindqvist kummeksuu: "Kuitenkin apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi, että poliisin toiminta oli omiaan heikentämään luottamusta viranomaistoimintaan. Tässä hän on mielestäni täysin oikeassa. Tuntuukin varsin oudolta, ettei hän lopulta nostanut syytettä."

EFFI korostaa, että Suomessa viranomaisilla on käytössään yhdet maailman kattavimmista tietokannoista kansalaisista. Ilman tiukkaa kuria tietokantojen käytölle kansalaisten yksityisyyden suoja murenee käsiin. Maamme henkilörekisterilainsäädäntö on kyllä ajan tasalla ja esimerkiksi tietosuojavaltuutetun toiminta on ollut tähän asti kiitettävää. Tällä ei kuitenkaan ole merkitystä, jos syyttäjät eivät ole valmiita asettamaan virkamiehiä edesvastuuseen rekistereiden väärinkäytöstä.

"Nyt tehty päätös antoi täysin väärän signaalin leimatessaan teon vähäiseksi. Viranomaisten kohdalla rekisterien väärinkäyttö on aina vakava rikkomus riippumatta siitä, kuinka arkaluontoisia tietoja tietoja teolla paljastui", lisää EFFIn puheenjohtaja Ville Oksanen ja jyrähtää lopuksi: "Ainoa oikea vaihtoehto rekisteririkkomuksissa on ottaa nollatoleranssi käyttöön - jos rikot lakia niin rangaistukselta et voi välttyä!"

Lisätietoja

Valtakunnansyyttäjäviraston päätös:
http://www.oikeus.fi/vksv/24002.htm

Ville Oksanen
Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
ville.oksanen@effi.org
040 536 8583

Janne Lindqvist
janne.lindqvist@effi.org
050 583 7383

Electronic Frontier Finland - EFFI ry on perustettu käyttäjien ja kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta, tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global Internet Liberty Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/.