Helsinki 19.11.2003
Lehdistötiedote
Vapaa julkaistavaksi heti
Electronic Frontier Finland - EFFI ry

Oikeusasiamies: WWW-sivuille linkittämistä ei saa kieltää

Electronic Frontier Finland ry (EFFI) on erittäin tyytyväinen eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen tuoreeseen päätökseen, jonka mukaan tavallisten WWW-linkkien tekemiseen ei tarvitse pyytää lupaa, eikä linkitettävä myöskään voi kirjallisuusviitteeseen rinnastettavan linkin tekoa tekijänoikeudellisin perustein kieltää.

Oikeusasiamiehen päätöksen taustalla on syksyllä 2001 runsaasti julkisuutta saanut Suomen lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminnan kehittämis- ja tukiyhdistys ry:n tapaus. Rikosepäilyjen kohteena olleen yhdistyksen webbisivuilla oli tavallinen linkkilista, jolta oli linkkejä muun muassa joidenkin amerikkalaisten palolaitosten ja myös poliisin sivuille (www.poliisi.fi). Sisäasiainministeriön poliisiosasto vaati 19.10.2001 jyrkkäsanaisesti yhdistystä poistamaan sivuiltaan poliisin verkkosivuille osoittavan linkin.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan poliisi toimi väärin yrittäessään kieltää pelastushelikopteriyhdistystä linkittämästä poliisin verkkosivuille. EFFIn hallituksen jäsen Kai Puolamäki tiivistää päätöksen linkittämistä koskevat pääkohdat:

  • Sellaisten linkkien tekemiseen, jotka esimerkiksi avaavat sivun omien sivujen sisään kehykseen upotettuna, voi tarvita tekijänoikeudenhaltijan luvan. Sen sijaan tavallisen suoran WWW-linkin - jollaisesta tässä tapauksessa oli kyse - tekemiseen ei tarvita oikeudenhaltijan lupaa eikä oikeudenhaltija voi tällaista linkitystä kieltää. Tekijänoikeuslaki ei siis rajoita tavallisten linkkien tekemistä. Useat viranomaisten päätökset ja lausunnot eivät sitä paitsi edes ole tekijänoikeuden suojaamia.
  • Poliisin WWW-sivuilla oleva vapaasti saatavilla oleva aineisto kuuluu julkisuuslain soveltamisalaan. Poliisilla on lisäksi velvollisuus edistää tietoaineistojen julkisuuden toteutumista. Viranomaisen tulee tiedotusta suunnitellessaan varautua siihen, että sen aineistoja käytetään julkisina asiakirjoina ja linkitetään muille sivustoille. Perustuslaki huomioon ottaen poliisiosaston olisi tullut suhtautua linkittämiseen myönteisesti.
  • Vaikka oikeudellisia perusteita linkityksen kieltämiseen ei olisikaan, niin yksityisellä sivuston ylläpitäjällä on mahdollisuus esittää ei-velvoittava toivomus, että hänen sivuilleen ei tehdä linkkejä. Kuitenkin jos viranomainen - varsinkin poliisi, jolla on laajat valtuudet määräyksien antamiseen ja pakkokeinojen käyttämiseen - esittää tämänkaltaisen toivomuksen, tulee viranomaisen toivetta esittäessään noudattaa erityistä varovaisuutta ja korostaa, että kyse ei ole velvoittavasta ohjeesta. Näin ei tapahtunut tässä tapauksessa.

EFFIn jäsen Tero Tilus ihmettelee: "On käsittämätöntä, että tarvittiin oikeusasiamies kertomaan viranomaiselle, että he eivät voi kieltää julkaisemaansa aineistoon viittaamista."

"Apulaisoikeusasiamiehen päätös oli erittäin tervetullut terveen järjen tuulahdus", lisää Puolamäki ja jatkaa: "Tavallinen WWW-linkki on verrattavissa lähdeviitteisiin, joiden tekemiseen ei ole ennenkään tarvinnut pyytää lupaa."

Poliisi oli linkkijupakan ansiosta ehdokkaana EFFIn Isovelipalkinnon saajaksi keväällä 2002.

Lisätietoja:

Tiivistelmä eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöksestä 14.11.2003 ja asiaan liittyvät asiakirjat:
http://www.effi.org/sananvapaus/linkit.html

Kopio eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöksestä 14.11.2003:
http://www.effi.org/sananvapaus/eoa-2003-11-14.pdf

Poliisi oli linkkijupakan vuoksi Isovelipalkintoehdokas 2002 (s. 5):
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/effi-2002-05-15.pdf

Uutisia verkossa vuodelta 2001:
http://www.tietoviikko.fi/doc.ot?d_id=63004

Ville Oksanen
Varapuheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
ville.oksanen@effi.org
040 536 8583

Kai Puolamäki
Hallituksen jäsen, Electronic Frontier Finland ry
kai.puolamaki@effi.org
050 522 8111

Electronic Frontier Finland - EFFI ry on perustettu käyttäjien ja kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta, tekijänoikeudesta, tietokoneohjelmien patentoinnista ja yksityisyyden suojasta Suomessa ja Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global Internet Liberty Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/.