Helsinki 10.11.2003
Lehdistötiedote
Julkaisuvapaa heti
Electronic Frontier Finland - EFFI ry

EFFI: Ohjelmistopatenttidirektiivin käsittelyyn vauhtia

Electronic Frontier Finland - EFFI ry on huolissaan EU:n ohjelmistopatenttidirektiivin kohtalosta. Järjestö kerää parhaillaan allekirjoituksia vetoomuksen, joka tullaan luovuttamaan hallitukselle ja eduskunnalle 14.11. Vetoomuksessa vaaditaan EU:n ohjelmistojen patentointia rajoittavan direktiivin nopeaa hyväksymistä mahdollisimman pienellä muutoksilla.

Direktiivin kohtalo on tällä hetkellä jäsenmaiden käsissä. Ellei asiasta saada päätöstä marraskuun loppuun mennessä, direktiivin käsittely lykkäytyy kesän parlamenttivaalien jälkeiseen aikaan, mikä tarkoittaisi, että prosessi joudutaan käytännössä aloittamaan nollapisteestä uusien eurokansanedustajien myötä.

EFFIn varapuheenjohtaja Ville Oksanen kommentoi: "Direktiivin nopea hyväksyminen olisi kaikkien etujen mukaista. Tällä hetkellä Patentti- ja rekisterihallitus myöntää patentteja, jotka ovat todennäköisesti tulossa olevan direktiivin vastaisia. Mitä näille patenteille tapahtuu direktiivin tullessa voimaan? Kuka korvaa turhat hakukustannukset tai maksetut lisenssimaksut?" Oksanen painottaa: "Direktiivin yksi alkuperäisistä tavoitteista oli juuri mahdollisimman nopea oikeustilan selventäminen harmonisoimisen kautta, toivottavasti tästä ollaan valmiit pitämään kiinni."

EFFIn patenttiasiantuntija Tapani Tarvainen jatkaa: "Direktiivin lykkäämisen takana on ajatus, että uusi valittava parlamentti saattaisi taipua helpommin patentoinnin puolesta olevan lobbauksen edessä ja hyväksyä lopputuloksen, jota ei saataisi läpi nykyisestä parlamentista. Tämä kyyninen uhkapeli ei ole missään tapauksessa hyväksyttävää ja sitä voidaan pitää demokratian halveksumisena." Tarvainen täsmentää: "Nykyinen parlamentti tutustui aihepiiriin todella huolella ja teki täysin tietoisen päätöksen patentoinnin rajoittamisesta."

Parlamentin äänestyksessä tärkeimmät läpimenneet muutosesitykset koskivat ohjelmistopatentin määritelmää, jota tiukennettiin merkittävästi verrattuna siihen, mitä Euroopan patenttivirasto on soveltanut käytännössään. Tämän lisäksi rajoitettiin patentoinnin vaikutusta yhteensopivien ohjelmistotuotteiden valmistamiseen sekä edellytettiin ohjelmakoodin lisäämistä osaksi patenttihakemusta, millä on kuitenkin vähäisempi merkitys, koska patentoinnin rajat vedettiin hyvin tiukoiksi jo määritelmien avulla.

EFFI:n puheenjohtaja Mikko Välimäki lisää lopuksi: "Toivomme, että mahdollisimman moni ehtisi allekirjoittaa verkossa olevan vetoomuksemme. Tässä ei tarvita enää mitään poliittisia kähmäilyjä tai aikapeliä vaan yksinkertaisesti patentointia rajoittavan direktiivin nopea hyväksyminen."

Lisätietoja

EFFIn vetoomus patentoinnin rajoittamisen puolesta:
http://www.effi.org/patentit/vetoomus/

Linus Torvaldsin ja Alan Coxin avoin kirje ohjelmistopatenteista 21.9.2003:
http://www.effi.org/patentit/patents_torvalds_cox_fi.html

Suomen kanta ohjelmistopatenttidirektiiviin:
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/utahref.scr?{KEY}=U+45/2002

EFFIn sivut ohjelmistojen patentoinnista:
http://www.effi.org/patentit/

EFFIn kannanotto PRH:n linjanmuutoksesta 24.2.2003:
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2003-02-24.html

EFFIn avoin kirje ohjelmistopatenteista europarlamentaarikoille 29.7.2003:
http://www.effi.org/julkaisut/kirjeet/avoinkirje-2003-07-29.html

FFII:n tiedote 24.9.2003:
http://swpat.ffii.org/news/03/plen0924/index.en.html

Ville Oksanen
Varapuheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
ville.oksanen@effi.org
040 536 8583

Tapani Tarvainen
Patenttiasiantuntija, Electronic Frontier Finland ry
tapani@iki.fi