Helsinki 31.10.2003
Lehdistötiedote
Vapaa julkaistavaksi heti
Electronic Frontier Finland - EFFI ry

EFFI: Varovaisuus tarpeen sähköiseen äänestämiseen siirryttäessä

Viime aikaiset esimerkit maailmalta ovat osoittaneet, että sähköisiin äänestysjärjestelmiin liittyy erittäin merkittäviä ongelmia. Electronic Frontier Finland ry (EFFI) on siksi tyytyväinen Suomen nykyiseen varovaiseen linjaan sähköisen äänestämisen suhteen. EFFI katsoo kuitenkin olevan paikallaan varoittaa järjestelmien käyttöönottoa mahdollisesti suunnittelevia niihin liittyvistä riskeistä.

EFFIn puheenjohtaja Mikko Välimäki kertoo: "EFFI on juuri julkaissut kotisivullaan ns. Diebold-dokumentit, jotka osoittavat kuinka epäluotettavia eräät laajasti käytetyt äänestyslaitteet ovat olleet Yhdysvalloissa. Dokumenteista paljastuu, että esimerkiksi Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa erään äänestyspiirin äänestystulokseksi tuli laitevian vuoksi 16022 negatiivista ääntä toiselle ehdokkaista! Tämä virhe onneksi havaittiin ajoissa, mutta todellisessa äänestyskäytössä olevissa laitteissa ei missään tapauksessa voi olla laite- tai ohjelmistovirheitä."

Dokumenteista käy myös selvästi ilmi, että vaalivirkailijoilla ei ole ollut mitään todellista käsitystä sähköisiin äänestysjärjestelmiin liittyvistä tietoturvaongelmista. EFFI:n mielestä tälläinen kehitys on hyvin pelottavaa demokratian näkökulmasta.

Oikeusministeriössä on tällä hetkellä käynnissä vaalitietojärjestelmän kehittämishanke, jossa kehitetään myös sähköistä äänestämistä. Ensimmäistä kertaa sähköistä äänestämistä kokeillaan mahdollisesti vuoden 2006 presidentinvaaleissa. Tällöin kyse olisi vielä kokeilusta ja pääsääntöisesti äänestäminen suoritetaan edelleen tavanomaiseen tapaan paperisilla äänestyslipuilla.

EFFIn varapuheenjohtaja Ville Oksanen kritisoi: "Oikeusministeriön nykyiseen suunnitelmaan liittyy valitettavasti myös vakavia ongelmia. Esimerkiksi dokumentin perusteella äänestämiseen käytettäisiin tavallista PC-tietokonetta ja myöhemmin Digi-TV:tä. Näiden laitteiden tietoturvaominaisuudet eivät ole kuitenkaan missään tapauksessa riittäviä, jotta niillä voitaisiin saada luotettava äänestystulos."

EFFI toivoo, että sähköisestä äänestämisestä käydään Suomessa laaja ja avoin keskustelu, jossa hyödynnetään alan suomalaista huippuasiantuntemusta. Demokratiaa ei voida jättää virhealttiiden tietokoneohjelmien armoille etenkään kun nykyisin äänestystulokset lasketaan jo muutenkin muutamassa tunnissa.

Lisätietoja:

Oikeusministeriön sivut sähköisestä äänestämisestä:
http://www.vaalit.fi/14912.htm

Diebold-dokumentit:
http://www.effi.org/peili/diebold/

Newsweekin artikkeli asiasta:
http://www.msnbc.com/news/985033.asp?cp1=1

Vetoomus turvallisten sähköisen äänestämisen puolesta EU:ssa:
http://www.free-project.org/resolution/

Mikko Välimäki
Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
mikko.valimaki@effi.org
050 598 0498

Ville Oksanen
Varapuheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
ville.oksanen@effi.org

Electronic Frontier Finland - EFFI ry on perustettu käyttäjien ja kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta, tekijänoikeudesta, tietokoneohjelmien patentoinnista ja yksityisyyden suojasta Suomessa ja Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global Internet Liberty Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/.