[Käännös alkuperäisestä englanninkielisestä tekstistä.]


Helsinki 11.8.2003
Lehdistötiedote
Vapaa julkaistavaksi heti
IP Justice / Electronic Frontier Finland - EFFI ry

EFFI ja CODE: Immateriaalioikeuksien valvontadirektiivi hylättävä

Kansainvälinen kansalaisoikeusjärjestöjen ryhmittymä vaatii immateriaalioikeuksien valvontadirektiivin hylkäämistä. Campaign for Open Digital Environment (CODE) lähettää kirjeen EU:lle suojatakseen kuluttajia ja kilpailua.

Koalitio, johon kuuluu 38 kansalaisoikeusjärjestöä eri maista, lähetti tänään kirjeen eurokansanedustajille, jossa vaadittiin immateriaalioikeuksien (tekijänoikeus, patentit, tavaramerkit) valvontadirektiivin hylkäämistä. Koalitio varoittaa, että esitetty direktiivi on ylimitoitettu ja uhkaa kansalaisoikeuksia, vapaata innovointia ja kilpailtuja markkinoita. Direktiiviesitys edellyttää vankeutta kaupallisessa tarkoituksessa tehdyille immateriaaliloukkauksille.

"Jos tämä esitys toteutetaan käytännössä, monikansalliset yhtiöt voivat immateriaalioikeuksien nimissä kontrolloida tavallisten kansalaisten elämää ennennäkemättömällä tavalla", toteaa Andy Müller-Maguhn, European Digital Rightsin (EDRI) hallituksen jäsen ja Chaos Computer Clubin puhemies. "Tämän esityksen seurauksena kansalaisten oikeus käyttää vapaasti omaisuuttaan korvataan järjestelyllä, jossa lisenssisopimukset kertovat mitä esimerkiksi voit tehdä autollasi" hän lisää.

"Tällä hetkellä EU:ssa ollaan vasta toteuttamassa uutta tekijänoikeusdirektiiviä ja seuraavaksi vuoroon tulevat uudet patenttidirektiivit. Nyt kannattaisi ensin rauhassa katsoa, mitä vaikutuksia näillä direktiiveillä on ennen kuin aletaan lisäämään taas uutta lainsäädäntöä" sanoo puolestaan Ville Oksanen, Electronic Frontier Finlandin varapuheenjohtaja ja EDRIn hallituksen jäsen. "Päinvastoin kuin direktiivissä annetaan ymmärtää, olemassa olevat kansainväliset sopimukset kuten TRIPS tarjoavat jo riittävät puitteet immateriaalioikeuksien suojaamiselle. Direktiiviehdotus on myös niin epämääräisesti kirjoitettu, että se ei voi ainakaan auttaa lainsäädäntöjen harmonisoinnissa," Oksanen jatkaa.

Lähetetty kirje on myös Campaign for an Open Digital Environment (CODE) - hankkeen lähtölaukaus. Järjestöt aikovat hankkeella tehdä tunnetuksi esitetyn direktiivin haittavaikutuksia niin yrityksille kuin yksilöille. CODE kannustaa kansalaisia ottamaan yhteyttä eurokansanedustajiinsa ja vaatimaan esityksen hylkäämistä. Asia on seuraavan kerran esillä EU-parlamentin oikeuskomiteassa 11.9.

"Suurimmat immateriaalioikeuksien omistajat ovat organisoituneet tehokkaasti tavoitteenaan heidän oikeuksiensa maksimoiminen" selittää Robin D. Gross, IP Justicen toiminnanjohtaja. "CODE- kampanja yhdistää eri maissa toimivien aktivistien voimat tätä ylimielistä immateriaalioikeuksien laajentamista vastaan." Kirjeessään ryhmittymä esittää erityisen huolensa esityksen 9. artiklaa kohtaan. 9. artikla antaa oikeudenhaltijoille ennennäkemättömän laajat valtuudet pyytää henkilötietoja internet-operaattoreilta väitettyjen loukkausten selvittämiseksi. Recording Industry Association of America on väärinkäyttänyt vastaavaa Yhdysvaltojen tekijänoikeuslain pykälää vertaisverkkojen (p2p) käyttäjien ja hakukoneiden ylläpitäjien henkilöllisyyden selvittämiseksi.

Järjestöt vaativat myös artikla 21:n ehdotonta hylkäämistä. Se velvoittaisi jäsenvaltioita kriminalisoimaan kaikki tekniikat, joilla voidaan kiertää oikeudenhaltijoiden asettamat tekniset rajoitukset ja valvontamekanismit. Artiklan seuraukset markkinoiden toimivuudella olisivat katastrofaaliset, koska se tekisi rinnakkaistuonnin laittomaksi ja antaisi täten oikeudenhaltijoille mahdollisuuden laajamittaiseen hintasyrjintään. Artikla 21 tekisi laittomaksi esimerkiksi etäluettavien tuotetunnisteiden (RFID) kytkemisen pois päältä. Näitä tunnisteita käytetään erilaisten tavaraerien seuraamisessa logistiikkaketjuissa, mutta niitä voidaan käyttää myös kuluttajien seurantaan.

"Jos työkalut, joita kansalaiset tarvitsevat täysin laillisten oikeuksiensa - kuten yksityisyyden puolustamiseen tai yksityisten kopioiden tekemiseen - julistetaan laittomiksi niin se antaa oikeudenhaltijoille käytännössä täydellisen monopolin kommunikointiin digitaalisessa maailmassa", huomauttaa João Miguel Neves, Portugalin National Association for Free Softwaren (ANSOL) varapuheenjohtaja.

Lisätietoja:

Robin Gross, toiminnanjohtaja, IP Justice
robin@ipjustice.org
+1 415.553.6261

Andy Müller-Maguhn, hallituksen jäsen, European Digital Rights (EDRi)
andy@edri.org
+49 (0) 30-3087 1710

João Miguel Neves, President, Portuguese National Association for Free Software (ANSOL)
joao.neves@ansol.org
+351 933 252 302

Ville Oksanen, varapuheenjohtaja, Electronic Frontier Finland
ville.oksanen@effi.org
+358 40 5368583

Frederic Couchet, Association Pour la Recherche en Informatique Libre (APRIL)
fcouchet@april.org

Alexandre Dulaunoy, President, NGO/ASBL Association Electronique Libre (AEL)
alexandre.dulaunoy@ael.be
+352091303303

Martin Keegan, Deputy Leader, UK Campaign for Digital Rights
mk@ukcdr.org
+44 7779 296469

Linkkejä:

CODE Organizational Letter Urging Rejection of EU IP Enforcement Directive: http://www.ipjustice.org/codeletter.shtml

Campaign for an Open Digital Environment (CODE) Website: http://www.ipjustice.org/code.shtml

IP Justice White Paper on EU IP Enforcement Directive: http://www.ipjustice.org/ipenforcewhitepaper.shtml

Foundation for Information Policy Research Analysis on Directive: http://www.fipr.org/copyright/draft-ipr-enforce.html

Association Electronique Libre Webpage on IP Enforcement Directive: http://wiki.ael.be/index.php/IPRProposalDirectiveInfoPage

EFFIn lausunto direktiivistä: http://www.effi.org/julkaisut/lausunnot/ipr_enforcement_lausunto.html

FiComin lausunto direktiivistä: http://www.ficom.fi/fi/a_uutisaread.html?Id=1046419571.html

Direktiiviehdotus: http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/pdf/2003/com2003_0046en01.pdf


IP Justice on kansainvälinen kansalaisoikeusjärjestö, joka edistää tasapainotettuja immateriaalioikeuksia. IP Justice puolustaa yksilöiden oikeutta käyttää digitaalista mediaa maailmanlaajuisesti. Järjestö on rekisteröity Kaliforniaan voittoa tavoittelemattomana yhdistyksenä. IP Justicen perusti vuonna 2002 Robin D. Gross, joka toimii tällä hetkellä järjestön toiminnanjohtajana. Lisätietoja: http://www.ipjustice.org

Electronic Frontier Finland - EFFI ry on perustettu käyttäjien ja kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta, tekijänoikeudesta ja yksityisyyden suojasta Suomessa ja Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global Internet Liberty Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/.