EFFI on valmistanut esitysluonnoksesta Tekijänoikeus-FAQin, jossa käydään luonnos yksityiskohtaisesti läpi. [27.8.2003]


Helsinki 16.7.2003
Lehdistötiedote
Vapaa julkaistavaksi heti
Electronic Frontier Finland - EFFI ry

EFFI: Pienet paikkailut eivät riitä tekijänoikeuslain korjaamiseen

Electronic Frontier Finland ry (EFFI) suhtautuu ristiriitaisin tuntein viimeisimpään luonnokseen uudeksi tekijänoikeuslaiksi, joka julkaistiin kommenttikierrokselle keskiviikkona 16.7.2003. Edellinen lakiehdotus (HE 177/2002) tyrmättiin eduskunnassa tammikuussa ja lähettiin jyrkin saatesanoin takaisin valmisteltavaksi opetusministeriöön. Nyt annettu uusi luonnos on pintapuolisesti paikkailtu versio kertaalleen kaatuneesta esityksestä.

EFFIn puheenjohtaja Mikko Välimäki tiivistää: "Uudessa luonnoksessa on onneksi muutamia selviä parannuksia. Yksityishenkilö ei enää tekisi rikosta myydessään laillisesti ETA-alueen ulkopuolelta hankkimansa teoskappaleen antikvariaattiin. Aluekoodien kiertäminen DVD-elokuvista on sallittu, kuten myös DVD-elokuvien katselu Linuxilla."

"Tässä olivatkin hyvät uutiset", EFFI:n varapuheenjohtaja Ville Oksanen aloittaa. "Olisi ollut parempi kirjoittaa täysin uusi versio puhtaalta pöydältä. Ainakaan nykyisillä pintapuolisilla paikkauksilla ei lakia saada niin selkeäksi, että se olisi ymmärrettävä myös tavallisille kansalaisille, kuten sivistysvaliokunta edellytti saatesanoissaan."

Oksasen mukaan esitykseen jäi edelleen myös paljon vastaamattomia kysymyksiä. "Esityksessä kriminalisoidaan luvattomien teoskappaleiden maahantuonti, mutta samalla ei oteta mitenkään kantaa siihen, miten tulli voi erottaa laittomat teokset laillisista. Jos Viroon matkalle lähtevä tekee levykokoelmastaan lailliset varmuuskopiot tai kopioi levynsä kannettavalle MP3-soittimelle, tästä tempusta saa lakiluonnoksen mukaan sakot paluumatkalla."

Kai Puolamäki EFFI:stä jatkaa luonnoksen arvostelua: "Lakitekstiä kirjaimellisesti lukien myös muun muassa hakukoneiden suorittama indeksointi tulisi laittomaksi: nehän eivät kysy erikseen lupaa webbisivujen tekijöiltä indekseihinsä. Onneksi Google toimii Yhdysvalloissa eikä Suomessa."

EFFI on ollut huolissaan teknisten suojakeinojen (esim. kopiosuojatut levyt) kasvavasta käytöstä. Luonnoksen mukaan teknisiä suojauksia ei saa avata edes yksityistä käyttöä varten, jos tuloksena syntyy uusi kopio tuotteesta. Näin musiikin siirtäminen esimerkiksi kannettaville MP3-soittimille muuttuu laittomaksi. Varmuuskopiointi ei myöskään mitä ilmeisimmin ole hyväksyttävä syy suojauksen kiertämiseen.

EFFI olisi toivonut, että lakiluonnosta valmisteltaessa olisi opittu muista EU-maista. Esimerkiksi Saksassa teknisten suojauskeinojen tulee olla merkittyinä selvästi tuotteisiin tai muuten valmistajaa uhkaa huomattava sakko ja Espanjassa on laitonta myydä teknisesti suojattuja teoksia, joita vammaiset eivät kykene käyttämään.

Luonnoksessa on myös kohtia, jotka ovat ristiriidassa direktiivien kanssa. Toisten kirjoittamia tietokoneohjelmia ei saisi enää tutkia yhteensopivuuden takaamiseksi, jos ohjelmistolla rajoitetaan teosten käyttöä (kopiosuojaukset). Esimerkiksi monet Microsoftin ohjelmistot ovat nykyään tällaisia. Yhteensopivuutta rajoittava säännös olisi vastoin tietokoneohjelmien suojasta vuonna 1991 annettua direktiiviä.

Opetusministeriö on pyytänyt EFFI:ltä ja kymmeniltä muilta alan järjestöiltä kommentteja luonnoksesta syyskuun alkuun mennessä. Varapuheenjohtaja Oksanen lisää lopuksi: "Vaikka opetusministeriö onkin nyt pyytänyt kommentteja vain lähinnä järjestöiltä, se ei tarkoita, etteikö tavallisilla kansalaisilla olisi oikeutta antaa heille palautetta - päinvastoin. Kannustammekin ihmisiä kertomaan heille suoraan mielipiteensä lakiin liittyvistä ongelmista!"

Lisätietoa

Uusi tekijänoikeuslakiehdotus:
http://www.minedu.fi/opm/tekijanoikeus/direktiivin_voimaan_saattaminen.html

Eduskunnan sivistysvaliokunnan kirje opetusministeriölle 18.2.2003: http://www.effi.org/tekijanoikeus/laki/sivistysvaliokunta-2003-02-18.html

EFFIn Tekijänoikeus-FAQ alkuvuodesta eduskunnassa kaatuneesta tekijänoikeuslakiehdotuksesta (HE 177/2002):
http://www.effi.org/tekijanoikeus/laki/tekijanoikeus-faq.html
Hakukoneista Tekijänoikeus-FAQissa:
http://www.effi.org/tekijanoikeus/laki/tekijanoikeus-faq.html#HAKUKONEET

EFFIn tietosivut kopiosuojatuista äänitteistä: http://www.effi.org/cd.html

Ville Oksanen
Varapuheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
ville.oksanen@effi.org
040 536 8583

Kai Puolamäki
Hallituksen jäsen, Electronic Frontier Finland ry
kai.puolamaki@effi.org
050 522 8111


Electronic Frontier Finland - EFFI ry on perustettu käyttäjien ja kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta, tekijänoikeudesta ja yksityisyyden suojasta Suomessa ja Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global Internet Liberty Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/.