Pariisi 7.7.2003
Lehdistötiedote
Vapaa julkaistavaksi heti
Electronic Frontier Finland - EFFI ry

Suomalainen Euroopan Internet-aktivistien johtoon

Electronic Frontier Finland ry:n varapuheenjohtaja, OTK Ville Oksanen (26) valittiin viikonloppuna Pariisissa pidetyssä European Digital Rightsin (EDRi, www.edri.org) vuosikokouksessa järjestön hallitukseen. Järjestön puheenjohtajana jatkaa hollantilainen Maurice Wessling. Kyseessä oli järjestön ensimmäinen sääntömääräinen vuosikokous sen vuonna 2002 tapahtuneen perustamisen jälkeen.

"EDRin toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin", kertoo puheenjohtaja Maurice Wessling. "Ensimmäisen toimintavuoden aikana EDRI kykeni vakauttamaan asemansa johtavana eurooppalaisena Internet-käyttäjien asioita ajavana järjestönä." Hän jatkaa: "Järjestö pystyi heti alusta alkaen tekemään onnistuneita kampanjoita esimerkiksi internetin liikennetietojen tallentamisvelvollisuutta ja lentomatkustajien tietojen luovuttamista vastaan."

EDRiin kuuluu tällä hetkellä 14 järjestöä 11 eri maasta. Keskeisimmät toiminnan alueet ovat verkkokäyttäjien yksityisyyden ja sananvapauden puolustaminen, roskapostin vastustaminen sekä nykymuodossaan liian laajoja immateriaalioikeuksia vastaan taisteleminen. Järjestö pyrkii vaikuttamaan myös aktiivisesti Internetin sääntelystä vastaavissa järjestöissä kuten ICANN:issa.

"Tehtäväkenttä on hyvin laaja ja tällä hetkellä järjestön resurssit ovat vielä rajalliset, kun vertaa siihen mitä esimerkiksi sisältöteollisuudella on käytössä", toteaa Ville Oksanen ja jatkaa: "Järjestön hallituksen tärkeimpänä tehtävänä onkin seuraavan kahden vuoden aikana vahvistaa rahoituspohjaa ja etsiä sopivia liittolaisia eri aihepiireistä, jotta tehokas Euroopan laajuinen kampanjointi voidaan varmistaa. EFFI:stä saamani kokemukset auttavat ilman muuta tässä."

Vuosikokous päätti myös EDRin seuraavasta kampanjasta. "EDRi ja sen jäsenjärjestöt tulevat tekemään kaikkensa, että komission keväällä esittelemä täysin yksipuolinen 'IPR-enforcement'-direktiivi hylättäisiin kokonaan", selittää Oksanen ja lisäten vielä: "EFFIssä olimmekin jo ehtineet aloittamaan kampanjoinnin tätä tekijänoikeusjärjestöjen 'märkää unta' vastaan. Toivomme, että Suomi voisi tässä näyttää esimerkkiä ja ottaa täysin kielteisen kannan tähän täysin tarpeettomaan direktiivin."

Lisätietoja:

Ville Oksanen
Varapuheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
ville.oksanen@effi.org
040 536 8583

Maurice Wessling
Chairman, European Digital Rights
tel 990 31 20 4686451
press@edri.org

Electronic Frontier Finland - EFFI ry on perustettu käyttäjien ja kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta, tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global Internet Liberty Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/.